Home

Juxtaglomerulární aparát

D - Juxtaglomerulární aparát 1. Basální lamina 2. Bowmanův váček - parietální vrstva 3. Bowmanův váček - viscerální vrstva 3a. Pedikl 3b. Podocyt 4. Bowmanův prostor (močový prostor) 5a. Mesangium - Intraglomerulární buňka 5b. Mesangium - Extraglomerulární buňka 6. Granulární buňky (Juxtaglomerulární. Juxtaglomerulární aparát je endokrinně aktivní tkáň v ledvině, která se vyskytuje v blízkosti ledvinných glomerulů.Základní schopností juxtaglomerulárního aparátu je schopnost produkovat hormon renin, který má poměrně komplexní účinky na organizmus, a je součástí renin-angiotenzin-aldosteronového systému A - ledvinné tělísko, B - proximalní tubulus, C - stočená část distalního tubulu, D - juxtaglomerulární aparát, 1. bazální lamina, 2. Bowmanovo pouzdro - vnější list, 3. Bowmanovo pouzdro - vnitřní list, 3a juxtaglomerulární aparát. Komplex se skládá z buněk juxtaglomerulárních buněk, extraglomerular mesangia Lācis buňky, macula densa distálního tubulu a granulární epitelové peripolar buňky. Juxtaglomerulárních buněk jsou upraveny hladkých svalových buněk nalezené na stěnách aferentní glomerulární arterioly a někdy i.

juxtaglomerulární aparát. juxtaglomerulární aparát - skupina buněk těsně uledvinného glomerulu, znichž se do krve vylučuje hormon renin juxta-; glomerulu juxtaglomerulární aparát Jde o renální strukturu, která reguluje fungování každého nefronu. Nefrony jsou základní strukturální jednotky ledvin, které jsou zodpovědné za čištění krve, když prochází těmito orgány. Juxtaglomerulární aparát je umístěn v trubicovité části nefronu a aferentní arteriole Juxtaglomerulární aparát. Juxtaglomerulární aparát se skládá z macula densa a příslušné oblasti vas afferens. Jeho buňky ovlivňují krevní tlak pomocí produkce reninu (osa Renin-Angiotenzin-Aldosteron). Sběrací kanálek Mesangiální buňky mimo glomerulus s buňkami macula densa (konečná část vzestupného úseku Henleovy kličky) a s granulárními buňkami (modifikované buňky hladkého svaloviny a. afferens) tvoří juxtaglomerulární aparát. V tomto místě se dostává ledvinné tělísko do kontaktu s tubulárním systémem

Schéma struktury glomerulu: A - Glomerulus B - Proximální tubuls C - Stočená část distálního tubulu D - Juxtaglomerulární aparát 1. Basální lamina 2. Bowmanovo pouzdro - parietální vrstva 3. Bowmanovo pouzdro - viscerální vrstva 3a. Pedikly 3b Juxtaglomerulární aparát je mikroskopické tělísko nacházející se poblíž ledvinových glomerulů v kůře ledvin. Skládá se ze tří základních typů buněk: obsahuje několik buněk stěny distálního tubulu , dále část přívodné tepénky a konečně shluk tzv. krajkových buněk s nejasnou funkcí.[1] Juxtaglomerulární aparát umožňuje dva důležité zpětnovazebné.

Při něm leží juxtaglomerulární aparát - aparát ležící vedle kapilárního klubíčka ledviny, který se skládá ze tří typů buněk, které produkují renin - angiotensin - jejich význam viz fyziologie. Všechny funkce tohoto aparátu nejsou zatím známé juxtaglomerulární aparát. Mesh Scope Translators Note. Mikroskopické tělísko nacházející se poblíž ledvinových glomerulů v kůře ledvin. Skládá se ze tří základních typů buněk: obsahuje několik buněk stěny distálního tubulu (tzv. macula densa), dále část přívodné tepénky (jež obsahuje tzv. juxtaglomerulární. Juxtaglomerulární aparát (juxtaglomerulární buňky, macula densa, polkissen) - jen savci, náznak u ptáků, ostatní (plazi, obojživelníci, většina ryb) jen juxtaglomerulární buňky s granulemi barvitelnými dle Bowieho. Chondrostei a Holostei nemají, i když renin ano. plně-renin přerušovaně- juxtaglomerulární granul Kromě Juxtaglomerulární aparát má JGA jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy JGA klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Juxtaglomerulární aparát v jiných jazycích, klepněte na jazykovou.

Juxtaglomerulární aparát je endokrinní systém ledviny, který je lokalizován v blízkosti glomerulu v místech, kde aferentní a eferentní arteriola přiléhají k distálnímu tubulu.. Juxtaglomerulární aparát je strukturně nehomogenní a morfologicky nesouvislý komplex buněk v oblasti glomerulárního hilu Stránka Juxtaglomerulární aparát je dostupná v 23 dalších jazycích. Návrat na stránku Juxtaglomerulární aparát. Jazyky. bosansk Na průtok krve glomeruly má velký vliv také juxtaglomerulární aparát systémem renin - angiotenzin. Způsobuje vazodilataci vas afferens a vazokonstrikci vas efferens, což vede ke zvýšení filtračního tlaku. Dále se zde může uplatnit systém kalikrein - kinin (způsobuje vazodilataci) a prostaglandiny Juxtaglomerulární aparát. def.: endokrinní složka ledviny, produkující renin, který pak prostřednictvím angiotenzinového systému ovlivňuje (resp. výrazně řídí) TK a produkci aldosteronu, dále erytropoetin (tzv. renální erytropoetický faktor) lok.: v oblasti cévního pólu ledvinového tělísk 25.2.2009 3 1) juxtaglomerulární buňky = upravené svalové bb. ve stěně vas afferens (inervované) 2) macula densa = modifikované bb. DT 3) mesangium = vmezeřené bb. propojující obě části JUXTAGLOMERULÁRNÍ APARÁT SBRACÍ KANÁLEK V každé ledvině 250 SK Část korová Část dřeňová Funkce: 1) Resorpce asi 4% G

Juxtaglomerulární buňka - Wikipedi

- Vztah ledvin a endokrinních funkcí,juxtaglomerulární aparát - tam chtěl vědět,systém renin-angiotenzin (renin se vyprodukuje při podráždění baroreceptorů) a pak chtěl erytropoetin - Srovnání plicního a tělního oběhu - plicní je nízkotlaký a tělní je vysokotlaký a kolik je v nich teda tlaku a trochu se šťoural ve. Juxtaglomerulární aparát. stemming. Příklad věty s Juxtaglomerulärer Apparat, překlad paměť . add example. No translation memories found..

9 Juxtaglomerulární aparát tubulární and vaskulární komponenta - (1) tubulární komponenta specializovaná oblast distálního tubulu blízko aferentní a eferentní arterioly (macula densa) buňky macula densa jsou sensitivní k NaCl a kontrolují podle něj produkci reninu v juxtaglomerulárních bb Vylučování Ledviny a močové cest Juxtaglomerulární aparát je uložen: Mezi proximálním tubulem a vas afferens. Mezi distálním tubulem a vas efferens. Mezi distálním tubulem a vas afferens. Mezi hormony tvořené v ledvinách patří: Erytropoetin. Parathormon. Leptin. Charakteristickým příznakem akutní perikarditidy je Juxtaglomerulární zařízení (také známý jako juxtaglomerulárního komplex) je struktura v ledvinách, který reguluje funkci každého nefronu, funkční jednotky ledvin.Juxtaglomerulární aparát je pojmenován, protože je vedle (juxta-) glomerulu. Juxtaglomerulární aparát se skládá ze tří typů buněk - Juxtaglomerulární aparát => reguluje osmolaritu, objem a pH extracelulární tekutiny. Sběrací kanálky = pokračování (vyústění na ledvinových papilách) - 250 v každé ledvině - Resorpce asi 4 % primární moči - Sekrece K+, H+ (sekrece transcelulární a celulární

Snížení perfuze ledvin aktivuje juxtaglomerulární aparát se zvýšením uvolnění reninu a aktivací osy renin-angiotenzin-aldo-steron. Angiotenzin II má silný vazokonstrikční efekt, současně stimuluje tvorbu aldosteronu s následnou retencí natria a vody v organismu Na průtok krve ledvinami má vliv také juxtaglomerulární aparát systémem renin - angiotenzin. Způsobuje vazodilataci vas afferens a vazokonstrikci vas efferens, což vede ke zvýšení filtračního tlaku. Dále se zde může uplatnit systém kalikrein - kinin (způsobuje vazodilataci) a prostaglandiny. Řízení tubulárních proces

• Juxtaglomerulární aparát (JGA) - renin - angiotensinový systém • Macula densa (funkcí je měření koncentrace chloridu sodného v moči na konci tlustého úseku vzestupného raménka). • Extraglomerulární mesangium. • Juxtaglomerulární buňky = buňky obsahující granula a secernující renin Základní stavební a funkční jednotka ledvin se jemnuje: a) neuron b) glomerulus c) nefron d) juxtaglomerulární aparát. Složení ledviny (z vnější strany): a) kůra -> vazivový obal -> ledvinové pyramidy -> ledvinová pánvička -> močovod -> ledvinová branka -> renální tepna/ žíla b) elastický obal -> kůra -> ledvinové.

Juxtaglomerulární aparát Medicína, nemoci, studium na 1

Juxtaglomerulární buňky - WikiSkript

Struktura ledvin (tělísko ledvinné, nefron, sběrací kanálky, juxtaglomerulární aparát), vývodné močové cesty. Mužský pohlavní systém Struktura varlat, spermatogeneze, intratestikulární a extratestikulární vývodné cesty pohlavní, přídatné pohlavní žlázy, penis. Ženský pohlavní systé D - Juxtaglomerulární aparát 1. Basální lamina 2. Bowmanův váček - parietální vrstva 3. Bowmanův váček - viscerální vrstva 3a. Pedikly 3b. Podocyt . 4. Bowmanův prostor (močový prostor) 5a. Mesangium - Intraglomerulární buňka 5b. Mesangium - Extraglomerulární buňka 6. Granulární buňky (Juxtaglomerulární.

juxtaglomerulární aparát - příznaky a léčb

Juxtaglomerulární aparát. Mechanismus vzniku moči. Anatomická stavba a funkce močovodů, močového měchýře a močové trubice. Princip mikce. Základní patologie vylučovacího systému. POHLAVNÍ SYSTÉM. Základní uspořádání a funkce pohlavní soustavy. Gonády, genitálie, gamety Jeho aktivace začíná zvýšenou koncentrací reninu v krvi, zdrojem reninu je juxtaglomerulární aparát ledvin. Renin má enzymatickou aktivitu, konvertuje cirkulující angiotenzinogen (ten je produkován jaterními buňkami) na angiotenzin I. Ten je neaktivní a enzymem konvertujícím angiotenzin se mění na aktivní angiotenzin II. Hlavní body: obaly, vnější a vnitřní stavba, segmenty, syntopie, cévní zásobení a inervace ledvin, nefron a jeho části, juxtaglomerulární aparát, vývojová stádia a tvarové odchylky Obrázky : syntopie ledvin, příčný průřez břišní dutinou v úrovni L

juxtaglomerulární aparát Velký lékařský slovník On-Lin

 1. JUXTAGLOMERULÁRNÍ APARÁT. distální tubulus se přikládá k vas afferens. 1. MACULA DENSA v DT - registruje koncentraci Na v TT. 2. JUXTAGLOMERULÁRNÍ BUŇKY hlavně ve VA. buňka na jednom pólu v kontaktu s intimou arterioly a na druhém s macula densa - sekrece RENINU
 2. Juxtaglomerulární aparát nefronu představuje skupina buněk distálního tubulu (tzv. macula densa), v místě kde se stýká s glomerulem (prostor mezi přívodnou a odvodnou tepénkou) a specializované buňky nacházející se ve stěně přívodné tepénky. Aparát produkuje hormon renin. (Merkunová, A, Orel, M, 2008, s. 167 - 168
 3. Contextual translation of juxtaglomerulární into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory
 4. Juxtaglomerulární aparát • tubulární and vaskulární komponenta • (1) tubulární komponenta • speci li á bl t di tál íh t b l ializovan á obl ast di stál ního tu b u lu blízko aferentní a eferentní arterioly (macula densa) • buňkyyj macula densa jsou sensitivní k NaCl a kontrolují podle něj produkci reninu v.

Co je Juxtaglomerular Apparatus? / Anatomie a fyziologie

Děloha - stavba a člěnění, syntopie, polohy a postavení, endometriální cyklus, myometrium, změny za gravidity, závěsy a fixační aparát dělohy. Cévní zásobení a inervace, lymfatická drenáž. Pochva - stavba, poloha, cyklické změny sliznice. Zevní rodidla - jejich členění, ženská topořivá tělesa Juxtaglomerulární aparát [7] Renin je enzym, jehoţ hlavním úkolem je přeměna angiotenzinogenu, kolujícího v krvi, na peptid angiotensin-I. Ten se následně zkrátí o dvě aminokyseliny leucin a histidin působením angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE), který vzniká v plicní tkáni

Juxtaglomerulární buňka je buňka, která se nachází v aferentní, popř. eferentní arteriole v ledvinách Vladimír Tesař Ondřej Viklický editoři GRADA Publishing KLINICKÁ NEFROLOGIE 2., ZCELA PŘEPRACOVANÉ A DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 2 1 0 2 5 juxtaglomerulární aparát - tam, kde vas afferens a efferens přiléhá na distální tubulus. macula densa - monitoring hladiny Na a Cl v distálním tubulu. juxttaglomerulární buňky - sekrece reninu, když nastane snížení prokrvení ledvin, stimulace vegetativním systémem nebo snížení Na a Cl v distálním tubulu

1. Funkční morfologie ledvin • Funkce buněk a lidského těl

 1. Test fyziologie 242/75
 2. g. Example sentences with aparáty, translation memory. add example
 3. 3. Ledvina - juxtaglomerulární aparát 4. Ledvina - sběrací kanálky, intersticium 5. Vývodné cesty močové. Mužský pohlavní systém 1. Varle - spermatogeneze, spermie 2. Varle - Sertoliho buňky, intersticiální tkáň 3. Mužské vývodné cesty pohlavní 4. Mužské přídatné pohlavní žlázy 5. Penis. Ženský pohlavní systém 1
 4. aparát nabídky a poptávky, aparát na pálení slivovice, juxtaglomerulární aparát, vestibulární aparát, aparát prezentace učiva, aparát na zpěv, aparát synonymum, golgiho aparát, poznámkový aparát, aparát význa

3. Tvorba moči • Funkce buněk a lidského těl

Systém renin-angiotenzin-aldo­steron je nejvýznamnějším regulátorem krevního tlaku a vodně-minerálního hospodářství a kromě SNS ho aktivují také impulzy z ledvin (juxtaglomerulární aparát a macula densa). Účinek angiotenzinu, respektive angiotenzinu II (AT-II) na jeho receptor AT1 vede k systémové vazokonstrikci za. Juxtaglomerulární aparát. Ledvinový glomerulus: pod písmenem (D) je juxtaglomerulární aparát - (7 je macula densa, (6) jsou juxtaglomerulární buňky a Juxtaglomerulární aparát (JGA; juxta. Nový!!: Angiotenzin II a Juxtaglomerulární aparát · Vidět víc » Kůra nadledvi Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye 2. Juxtaglomerulární aparát, tubuloglomerulární zp ětná vazba - charakteristika, funk ční význam. 3. Proximální tubulus a Henleyova kli čka - kvantitativní a kvalitativní úprava ultrafiltrátu, mechanismy (resorpce, sekrece). 4. Protiproudový multiplika ční systém a jeho úloha p ři tvorb ě hypertonické mo či. Osmotick Portaro - Webový katalog knihovny. Od 23. listopadu 2020 knihovna částečně obnovuje provoz, a to zřízením výdejního místa ve 2. podlaží ústřední knihovny pro vyzvedávání rezervací a online objednávek a pro vracení dokumentů

Funkce ledvin - WikiSkript

 1. g. Příklad věty s aparát, překlad paměť.
 2. Jadérko (nucleolus) Jaderné. spektrum. záření. Jádro (nucleus) atomu. Jakost (kvalita, Quality) Jaterní lipáza: deficit. Jednokompartmentový mode
 3. g. Frasi di esempio con Apparato iuxtaglomerulare, memoria di traduzione. add example. No translation memories found. Consider more lenient search: click.
 4. Komentáře . Transkript . hormony i

Juxtaglomerulární aparát - Wikiwan

 1. Klíčová slova: struktura ledvin, nefron, juxtaglomerulární aparát, cévy ledvin, inervace ledvin. citace: Kuncová Jitka: Fyziologie ledvin, vývodných cest močových a acidobazické rovnováhy I. Struktura a funkce ledvin.. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] , [cit. 28. 04. 2020]
 2. inervace ledvin, nefron a jeho části, juxtaglomerulární aparát, vývojová stádia a tvarové odchylky Obrázky: syntopie ledvin, příčný průřez břišní dutinou v úrovni L1 22. Vývodní močové cesty Hlavní body: obecná stavba, nitroledvinové a mimoledvinové součásti, syntopi
 3. Juxtaglomerulární aparát a macula densa, princip funkce, účinky ANG a aldosteronu Vylučování draslíku v ledvinách Lokalizace, význam pro udržování kalémie a dalších faktorů vnitřního prostředí Renální vylučování močoviny a metabolismus amoniaku v ledvinných tubulech Vztah k udržování AB
 4. · úroveň senzorů a stimulů (osmoreceptory hypotalamu, myocyty atria a komor reagující na napětí srdeční stěny, juxtaglomerulární aparát aferentní arterioly, macula densa distálního tubulu, baroreceptory karotického sinu a další neosmotické stimuly
 5. hlavním místem jeho tvorby je juxtaglomerulární aparát ledvin (anémie při chronických glomerulonefritídách, ) Železo. stavební součást hemoglobinu. 60-70% celkového Fe je obsažena v hemoglobinu. vstřebává se v duodenu a v orální části jejuna. Transferin
 6. Ledvina - přehled základních struktur Ledvina - přehled základních struktur Kůra - glomerulus glomerulus - kapiláry a podocyty REM filtrační membrána glomerulu v TEM přehled : kapilára + podocyty detail FM : podocyty, BM, endotel mesangiální buňky, mesangiální matrix juxtaglomerulární aparát: macula densa (osmoreceptor) juxtaglomerulární buňky (renin.
 7. utový srdeční výdej, sníží se prokrvení ledvin a aktivuje se juxtaglomerulární aparát. Zvýší se sekrece reninu, aktivuje se osa RAAS. Zvyšuje se sekrece aldosteronu a ta zvyšuje retenci sodíku a s ním vody v ledvinách. Takto zvýšený cirkulující objem dále zhoršuje vzniklé otoky

Vztah ledvin a endokrinních funkcí, juxtaglomerulární aparát Funkce vývodných cest močových, mikční reflex Endokrinologie. Hormony, rozdělení, význam Řízení sekrece hormonů Mechanismy účinku hormonů na cílové buňky Řízení metabolismu sacharidů, glykémi Nefron (z řeckého νεφρός - nephros, což znamená ledvina) je mikroskopická strukturální a funkční jednotka ledviny.Skládá se z renálního tělíska a renálního tubulu. Ledvinný tělísek se skládá z chomáčku kapilár zvaných glomerulus a obklopující Bowmanovu kapsli.Renální kanálek se rozprostírá z kapsle. Kapsle a tubule jsou spojeny a jsou složeny z.

Vztah ledvin a endokrinní funkcí, juxtaglomerulární aparát Význam ledvin v udržování acidobazické rovnováhy Funkce vývodných cest močových, mikční reflex Endokrinologie Hormony, rozdělením význam Mechanismus účinku hormonů na cílové buňky Tropní hormony adenohypofýzy Význam somatotropního hormonu a prolaktin Výukový portál pro mediky a studenty dalších zdravotnických a klinických oborů. Součást celonárodního meziuniverzitního projektu MEFANET. Podpora e-learningu, elektronických skript a využití moderních informačních technologií ve výuce budoucích lékařů a zdravotníků This page was last edited on 9 August 2018, at 16:46. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply VZTAH LEDVIN A ENDOKRINNÍCH FUNKCÍ, juxtaglomerulární aparát..... 121 146. FUNKCE VÝVODNÝCH CEST MOČOVÝCH, mikční reflex - Golgiho aparát ve vztahu k ER, lamely/cisterny, funkce pod kontrolou buněč. jádra, komunikace pomoc

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Distální stočený kanálek a juxtaglomerulární . aparát . Sběrací kanálky . Močovody, močový měchýř a močová trubice . Přehled klíčových pojmů . Test znalostí . 20. ENDOKRINNÍ ŽLÁZY . Hypofýza . Hypothalamo-hypofyzární systém a jeho krevní . oběh . Přední lalok hypofýzy (adenohypofýza

Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí

Studijní materiál Ledviny - Diuretika z předmětu Farmakologie, střední škol tlaku, na které reaguje juxtaglomerulární aparát zvýšenou aktivitou renin-angiotenzinového systému a také uvolňováním prostanoidů (prostaglandin E2 a tromboxan A2). Dochází ke kon - strikci renálních arteriol s ischemií v peritubulárním řečišti, která dále poškozuje tubulární buňky Contextual translation of juxtaglomerulární from Czech into French. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory Specializovaná bariéra v ledvině, kterou tvoří endotel kapilár s drobnými póry, glomerulární bazální membrána a epitel glomerulu (podocyty) Osnovy referátů II. ročníku pro skupiny as. Z. Tonara Doporučení ke zpracování referátů: • Při popisu struktur, které jsou vyjmenovány v osnově daného referátu, lze postupovat libovolným způsobem, který poskytne ucelený přehled o podstatných stránkách jejich stavb

Medvik: juxtaglomerulární aparát

Juxtaglomerulární aparát @wikidata. Traducciones adivinadas. Mostrar traducciones generadas algorítmicamente mostrar . Ejemplos . Raíz. Coincidencia todo exacto cualquiera palabras . No se han encontrado ejemplos, añade uno. Inténtalo con una búsqueda más permisiva para obtener algunos resultados Formát Kniha: Název Proceedings of the Satellite symposium of the 8 International congress of nephrology, Athens, 1981 on The Juxtaglomerular apparatus and the tubulogmerular feedback mechanism : morphology, biochemistry, and function : Rottach-Egern, Germany, June 3-5, 1981 / guest editor K. Thurau and J. Schnerman

Autor e-knihy: Vladimír Tesař; Ondřej Viklický; kolektiv, Téma/žánr: klinická nefrologie, Počet stran: 560, Cena: 1019 Kč, Rok vydání: 2015. Juxtaglomerulární aparát zahrnuje: A - 1+2+3 (1. macula densa, 2. Polkissenovy buňky - extraglomerulární mesangiální buňky, 3. juxtaglomerulární buňky The Juxtaglomerular Apparatus : Essays taken from the 11th Eric K. Fernström Symposium / Ed. Ulf Boberg, A. Eric G. Persson -- OLA001 776.06 JG = Swansea glomerulární přístroje Hledáte obecnou definici JG? JG znamená Swansea glomerulární přístroje. Jsme hrdí na to, že seznam JG je v největší databázi zkratek a akronymů Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Fyziologie Rozvrhová zkratka : FYZ/ZUB11 Rozvrh výuky : 30 hodin přednášek 45 hodin praktických.

JGA definice: Juxtaglomerulární aparát - Juxtaglomerular

Juxtaglomerulární aparát. lacrimal apparatus Slzný aparát. respiratory protection apparatus dýchací přístroj. rolling stock apparatus zařízení drážního vozidla. scientific apparatus vědecký přístroj. self-contained breathing apparatus samostatný dýchací přístroj. x-ray apparatu zÁpadoýeskÁ univerzita v plzni fakulta zdravotnickÝch studiÍ bakalÁŘskÁ prÁce 2013 petra krausov Všeobecné lékařství Název předmětu : Fyziologie Rozvrhová zkratka : FYZ/VCB11 Rozvrh výuky : 45 hodin přednášek 45 hodin praktických cvičení 15 seminářů Zařazení výuky : 2. ročník, 4. semestr Počet kreditů : 18 Forma výuky : Přednášky, praktická cvičen

Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 201

Aparát v finštině. Překlad - Slovník: dictionaries24.com. Jazykový slovník: čeština » finštin Distální stočený kanálek a juxtaglomerulární aparát Sběrací kanálky Moovody, moový mchý a moová trubice. Pehled klíových pojm % Test znalostí 20. ENDOKRINNÍ ŽLÁZY Hypofýza Hypothalamo-hypofyzární systém a jeho krevní oběh Přední lalok hypofýzy (adenohypofýza

Juxtaglomerulární aparát - Další jazyky - Wikipedi

Na distálním tubulu je ztluštění, ve kterém je uložen tzv. juxtaglomerulární aparát, který vnímá změny průtoku krve v glomerulu a v případě snížení průtoku produkuje hormon renin, který zvyšuje krevní tlak. Ve dřeni jsou odvodné mo ové kanálky, které ústí do ledvinných kalichů Vylučování. FYZIOLOGICKÁ FUNKCE KŮŽE - tvoří ucelený zevní povrch lidského těla, velká styčná plocha mezi tělem a prostředím, ochran

Ošetřovatelská péče o nemocného s dg

Hormony u člověka Kristýna Viktorová,9.B Historie I. Rok 1901 - byl identifikován první hormon adrenalin. Rok 1902 - Ernest Henry Starling izoloval zÁpadoýeskÁ univerzita v plzni fakulta zdravotnickÝch studiÍ bakalÁŘskÁ prÁce 2015 vojtěch zwettle aparát Übersetzung im Glosbe-Wörterbuch Tschechisch-Deutsch, Online-Wörterbuch, kostenlos. Millionen Wörter und Sätze in allen Sprachen

 • Body velikost 86.
 • Kakaovy korpus z celych vajec.
 • Knapová jména.
 • Spořící účet pro děti 2019.
 • Jananas hormonie text.
 • Přemnožené plísně v těle.
 • Musculus popliteus.
 • Náboženství v americe.
 • Zš petřiny sever kroužky.
 • Curacao drink recept.
 • Need for speed payback cz titulky.
 • Hra o trůny 7 řada online.
 • Minerál nerost hornina.
 • Kanada zvířata.
 • Kočka klíště nemoc.
 • Lamblie a alkohol.
 • Snowboarding.
 • Guláš recept vepřový.
 • Ruční mytí aut praha 3.
 • Lis na těsto.
 • Lékařský borax prodej.
 • Život metodějův.
 • Míchaná vajíčka v těhotenství.
 • Co potkani nesmí jíst.
 • Jak zúžit boky.
 • Anagramy online.
 • Ajatolláh.
 • Oltar lek.
 • Lamborghini cena auta.
 • Hrací kostka online.
 • Queen elizabeth 2019.
 • Kino valmez.
 • Maxi cosi rodi xp recenze.
 • Wiki el james.
 • Billund airport.
 • Outfit 70 leta.
 • Význam jména dominik.
 • Počítání se závorkami 6. třída.
 • Gametwist.
 • Pojištění spoluúčasti při zapůjčení vozidla direct.