Home

Vodní elektrárny referát

Vodní elektrárn

 1. Obvyklý typ říční vodní elektrárny se skládá z. přehradní hráze nebo jezu tj. vodní stavby, která zadržuje vodu a. strojovny, obsahující vodní turbíny a alternátory. Turbíny s. alternátorem tvoří vždy soustrojí umístěné na společné hřídeli. Rozdělení : Vodní elektrárny dělíme na : 1) vodní elektrárny
 2. c) Elektrárny vodní: využívají kinetickou a potenciální energii vodních zdrojů (vodní toky, mořský příliv). Těchto elektráren je u nás celá řada. Jedněmi z mnoha jsou např. vodní elektrárny Lipno I, Lipno II, Kamýk, Orlík, Slapy, Štěchovice a Vrané, které tvoří takzvanou Vltavskou kaskádu
 3. Vodní elektrárny se řadí mezi obnovitelné zdroje energie, což je dáno využíváním hydrologického cyklu, neboli stálého koloběhu vody na Zemi. Původem této energie je sluneční záření dopadající na naši planetu. Neprodukují při výrobě elektřiny žádné emise a jsou tedy vhodným energetickým zdrojem v moderním.
 4. c) Elektrárny vodní- využívají kinetickou a potenciální energii vodních zdrojů (vodní toky, mořský příliv). Těchto elektráren je u nás celá řada. Jedněmi z mnoha jsou např. vodní elektrárny Lipno I, Lipno II, Kamýk, Orlík, Slapy, Štěchovice a Vrané, které tvoří takzvanou Vltavskou kaskádu
 5. malé vodní elektrárny, které vyžadovaly 24 hodinový dozor, by vázaly zbytečné množství lidí, které bylo potřeba jinde. Pokud si uvědomíme, jaký byl podíl malých vodních elektráren na celkové výrobě energie v zemi, nemůžeme se vládě divit. K obdobnému vývoji docházelo i v jiných průmyslov
 6. Vodní elektrárna je výrobna elektrické energie, jedná se o technologický celek, přeměňující potenciální energii vody na elektrickou energii.Jedná se také o vodní dílo ve smyslu platných právních předpisů.Obvyklý typ říční vodní elektrárny se skládá z přehradní hráze nebo jezu, tj. vodního díla, které zadržuje vodu a ze strojovny, ve které jsou postaveny.

Video: Elektrárny: referát

Vodní elektrárny - princip, rozdělení, elektrárny v Č

Desátá největší vodní elektrárna na světě má instalovaný výkon 6 000 MW a byla postavena na toku řeky Jenisej. Provozovatelem elektrárny je společnost JSC Krasnoyarsk HPS. Výstavba elektrárny probíhala v letech 1956 až 1972. Vodu v horní nádrži zadržuje 124 metrů vysoká a 1 065 metrů dlouhá hráz Vodní elektrárna Grand Coulee, Spojené státy americké. Ač jedna z vůbec nejstarších, Grand Coulee stále patří s celkovým výkonem 6 809 MW mezi největší vodní elektrárny světa. Byla postavena již v roce 1942 na řece Columbia v americkém státě Washington. Přehradní hráz má výšku 176 metrů a délku 1 272 metrů Vltavská kaskáda je soustava vodních děl na řece Vltavě.Jde o celkem 9 přehrad vybudovaných po etapách mezi lety 1930 a 1992. Do Vltavské kaskády patří přehrada zadržující největší objem vody z českých nádrží (Orlík) i přehrada největší co do plochy hladiny (Lipno) Vodní elektrárna Dalešice dokáže nahradit jeden blok Jaderné elektrárny Dukovany. Zdroj: ČEZ. Hydroelektrárna Dalešice je součástí komplexu Dukovany a její výkon dokáže v případě náhlé poruchy nahradit jeden blok této jaderné elektrárny.I ona disponuje jedním nej: jedná se o nejrychleji nabíhající přečerpávací vodní elektrárnu v ČR

Elektrárny Referát » Splhej

 1. Princip vodní elektrárny U vodní elektrárny se používá k pohonu turbíny energie vody. Nejdůležitější je dostatečný spád nebo proud vody, který lze zesílit účinkem tlakového potrubí. Voda se přivádí na lopatky turbíny a dále je to stejné, jako u předešlých typů elektráren. Větrné elektrárny
 2. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších divů České republiky (zdroj idnes.cz).Zařadila se tak mezi nejvýznamnější české památky jako jsou třeba hrad Karlštejn nebo zámek Hluboká.V samotném finále hlasovací soutěže se stala dokonce největším divem České republiky, kdy pro ni hlasovalo 119 158 občanů

Malá vodní elektrárna je pojem ne zcela vystihující obsah. Zahrnuje zdroje elektrické energie od těch nejmenších kapacit o výkonech necelých 20kW, sloužících pro uspokojení potřeb majitele, až po říční elektrárny o výkonu 20MW MVE, malá vodní elektrárna, mlýn západní Ukrajina, cca půlhodinu od Lvova, prodej 50 procentního podílu na firmě/ projektu/budově. Druhým podílníkem je zavedená firma ze Lvova zabývající se výrobou a instalací elektrorozvaděčů do energetiky - Svitovyr.com Na vás je repas turbín nebo dodávka nové, Sv. vodní elektrárny: člověk by řekl, že vodní elektrárny nemohou zatěžovat životní prostředí. Dá se to ale říci několika způsoby. Chod takové elektrárny je velmi ekologický, protékající vodu nic neznečišťuje. Jenže k takové elektrárně je třeba ostavit přehradu, která velmi zatíží životní prostředí Poté co se vzduch smísil s vodní párou a rozžhaveným grafitem, tato směs explodovala. sarkofág elektrárny . Průběh havárie. Proběhli dvě exploze, které zničili aktivní zónu 4. reaktoru a rozmetali palivo spolu s grafitem. Horní část 4. reaktoru byla zničena a vypukl zde požár

 1. referát: Sluneční energie () Možná někdo z Vás namítne, že máme jaderné elektrárny, ale ty jsou pořád ještě velkým nebezpečím a potom je tu problém jaderného odpadu. Jediný bezpečný jaderný reaktor je Slunce. V praxi se sluneční motor dnes již využívá na více než sto místech jako pohon pro vodní.
 2. Velké poděkování patří majiteli Malé vodní elektrárny Bělov Lubomíru Martákovi a pracovníkům Povodí Moravy, kteří svým vstřícným postojem snížení hladiny řeky umožnili. Díky tomu se závody konaly na alespoň trochu divoké vodě, pochvaloval si ředitel závodu
 3. Jaderné elektrárny patří mezi tepelné elektrárny, liší se pouze zdrojem tepla. Technologické zpracování tepelné energie páry je principiálně stejné jako u uhelné elektrárny. Výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách je levná, i když cena zahrnuje náklady na konečnou likvidaci elektrárny a vyhořelého paliva
 4. Nezkreslená věda - vzdělávací cyklus Akademie věd ČR Odborným garantem tohoto dílu se stal RNDr. Vladimír Wagner CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. K..
 5. Elektrárny Referát » Splhej. Elektrárny Elektrárna slouží k výrobě elektrické energie. Elektrárny rozlišujeme podle prvotní energie. Rozlišujeme: a) Elektrárny tepelné-tyto elektrárny využívají tepelnou, chemicky vázanou energii uvolňovanou při spalování fosilního paliva (uhlí, ropa, zemní plyn ap.).

Vodní elektrárna - Wikipedi

Vodní elektrárny a Infocentrum Štěchovice GPS: 49°50'46.496N, 14°25'11.143E Nejbližší zastávka veřejné dopravy: zastávka Štěchovice (autobus PID 338, 361, 390 ze Smíchovského nádraží, Praha) Vodní elektrárna Slapy GPS: 49°49'25.413N, 14°26'13.590 Vodní elektrárny Výhody: Energie vodních tok ůpat ří mezi obnovitelné zdroje - nelze ji vy čerpat. Vodní elektrárny mají nízké provozní náklady, nezne čišťují ovzduší. Vy žadují minimální obsluhu a lze je ovládat na dálku. Na plný výkon mohou najet za n ěkolik minut a lze je prot Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně Mezi dynamické služby patří zejména podíl PVE na regulaci výkonu a frekvence v soustavě a funkce pohotové rezervy v systému.Výkon je z podzemí veden kabelovými vodiči o napětí 400 kV na zapouzdřené vývodové pole a odtud venkovním vedením délky 52 km do rozvodny v Krasíkově Hlavní technické údaje díla výkon. Title: Tepelná elektrárna Last modified by: Petr Created Date: 12/20/2011 4:02:50 PM Document presentation format: Vlastní Other titles: Arial Lucida Sans Unicode Times New Roman Helvetica-Bold TTE15B69E0t00 TimesNewRoman,Bold TimesNewRomanPSMT Wingdings Motiv sady Office Tepelná elektrárna Schéma TE Rozdělení tepelných elektráren Parní elektrárny Kondenzační elektrárna s. Malé vodní elektrárny ČEZ a.s. Instalovaný výkon (MW) Uvedení do provozu Lipno II 1 x 1,5 1957 Hněvkovice 2 x 4,8 1992 Kořensko I 2 x 1,9 1992 Mohelno 1 x 1,2; 1 x 0,56 1977 Dlouhé stráně II 1 x 0,16 2000 Kořensko II 1 x 0,94 2000 Želina 2 x 0,315 1994 tabulka 1-1 1.

Vodní energie patří u nás k nejdéle využívaným obnovitelným zdrojům primární energie. Na našem území byl v roce 718, jako první ve střední Evropě, vybudován na řece Ohři u Žatce mlýn poháněný vodní energií (údaj čerpá z kroniky Václava Hájka z Libočan) Elektrárny v ČR - nakreslit mapu a do ní vyznačit tepelné, vodní a jederné elektrárny; Vliv elektráren na životní prostředí; Prosinec. Historie polovodičů; Nejčastější polovodičové součástky a jejich praktické využití; Leden. Rychlost světla a její určení v historii; Únor. Vady oka; Březen. Mikroskop; Dalekohled. Dětmarovice VODNÍ ELEKTRÁRNY Vodní elektrárny využívají proud vody k pohonu turbíny a generátoru. Vodní elektrárny berou energii z vody. Vodní elektrárny v České republice produkují přibližně 3,6% elektrické energie. Výhody vodních elektráren: jsou nejvýhodnější, nepotřebují palivo a neznečišťují životní. Stále se ale stává, že ztroskotá tanker, jsou tu pytláci.... Je nutné se zabývat nacházením nových zdrojů energie, které neničí přírodu (vodní elektrárny, auta na solární pohon...). Každý by měl alespoň třídit odpad Ohromné jsou zásoby vodní energie. Největší vodní elektrárny jsou na Jeniseji s Angarou a Volze. Na výstavbu dalších chybějí finanční prostředky. Program výstavby atomových elektráren byl pozastaven v roce 1986, když výbuch reaktoru v Černobylu na Ukrajině odhalil bezpečnostní slabiny řady zařízení

Deset největších vodních elektráren na svět

 1. - především na Pyrenejském poloostrově velké množství vodních nádrží -> vodní elektrárny - jezera hlavně v Itálii (ledovcového původu) - Lago di garda - středomořská vegetace - macchie - stepní oblasti . Biomy - Středomořská vegetace (keře Macchie) - lesy nahrazeny zemědělskou půdou . Nerostné surovin
 2. PORTÁL - Prodej vodní elektrárny IČ: 64149641 Obchodní oddělení Štěpán Matějek Odpovědná osoba Ing. Petr Černota, Tel.: +420/705112165 Email: info(@)energypower.cz Web: www.prodej-vodni-elektrarny.cz Marketing, Ing. Petr Černot
 3. zásobarný pitné vody nebo jako vodní elektrárny. Nejznám ější jsou vodní nádrž Josef ův D ůl, vodní nádrž Bed řichov nebo vodní nádrž Fojtka. Rybníky v tomto kraji se nachází p ředevším v okresu Česká Lípa. Nejv ětším a zárove ň nejznám ějším je Máchovo jezero o rozloze 284 ha
 4. Již velmi dlouho je wužívána vodní energie (v CR zajišrují vodní elektrárny kolem 3 % výroby elektiiny, v Nor4:u více než go 96). Využívání vodní energie mtže však mit i své záporné stãnky, zvlášté pokud jsou za tímto útelem budovány gigantické piehradní nádrže
 5. Elektrárny, které využívají sice menšího množství vody, ale s velkým výškovým rozdílem, často používají tlakového potrubí položeného na povrchu terénu. Srdcem každé vodní elektrárny je vodní motor, turbína s generátorem. K turbíně je voda přiváděna z odběrných zařízení hráze

Létající draci - větrné elektrárny jsou jednou z nových technologií využívajících sílu větru. V podobné situaci jsou tzv. rychlé množivé reaktory. Teoreticky by mohly zajistit dostatek energie z dostupných zásob uranu na několik tisíc let. Pokud se ovšem podaří dořešit uzavřený palivový cyklus. Znamená to mimo. Vyjadřovací činnost v rámci Povodí Labe, státní podnik je zajišťována prostřednictvím odboru péče o vodní zdroje, odboru technicko-provozních činností a odboru vodohospodářského dispečinku dle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění vodní plochy se řadí vodní nádrže, na kterých se budují malé elektrárny a také slouží jako d ůležité vodní zdroje. Mezi nejznám ější vodní nádrže pat ří Dalešice, jež se nachází na řece Jihlav ě a na které je vybudována nejv ětší hráz v České republice, Mohelno, jež se tak SPVEZ je sdružení nezávislých výrobců energie z obnovitelných a alternativních zdrojů, zejména z malých vodních elektráren. Poradenské služby a vzdělávání v oblasti energetiky a životního prostředí. Energetické audity. Energetická legislativa. Státní programy podpor úspor a obnovitelných zdrojů energie. Dotazy a diskuse

Přenos elektrické energie. Rozvod elektrické energie je po celém území státu uskutečňován složitou přenosovou soustavou, v níž je střídavé napětí transformováno na různou hodnotu. Dálkový přenos (často přesahující i hranice státu) se uskutečňuje při vysokém napětí (, nebo ).. Vlivem ztrát se přenášený výkon snižuje o hodnotu (neboť práce se mění ve. Vytvoř prezentaci nebo připrav referát o některém z následujícím typu elektráren: - tepelné elektrárny, - jaderné elektrárny, - vodní elektrárny, - větrné elektrárny, - fotovoltaické elektrárny Téma: Elektrárny. Vytvoř prezentaci nebo připrav referát o některém z následujícím typu elektráren: - tepelné elektrárny, - jaderné elektrárny, - vodní elektrárny, - větrné elektrárny, - fotovoltaické elektrárny Vodní elektrárna - k pohonu generátoru se používá energie vody. Sluneční elektrárny Energie se získává fotovoltaickou cestou. K tomu je potřeba panely o velkém obsahu. Energie slunečního záření, které dopadá kolmo na Zemi na 1 m2, má hodnotu 1 360 W. Tato hodnota se nazývá solární konstanta

Součást vodní elektrárny Vydra postavené v roce 1939, dnes funkční technická Explore the world's largest, free 3D model library, but first, we need some credentials to optimize your content experience Motley Models was established in 2010, and from that day forward we've focused on Motley Models holds an active talent agency license. Vodní elektrárny v ČR Vodní elektrárny jsou v tuzemsku v sou časnosti mezi obnovitelnými zdroji dominantním zdrojem elekt řiny. Rozhodující podíl na tom mají především stavby tzv. vltavské kaskády (tři nejv ětší elektrárny - Orlík, Slapy a Lipno ) - p řehradové elektrárny, které pat ří k akumula čním elektrárnám

Geotermální energie Obsah kapitoly. 3.1 Geotermální zdroje 3.2 Historie využití geotermální energie 3.3 Geotermální teplárny a elektrárny 3.4 Využití geotermální energie 3.5 Geotermální energie a životní prostředí Testové otázky; Slovo geotermální má původ ve dvou řeckých slovech: geo (země) a therme (teplo), jedná se tedy o tepelnou energii Země, která bývá. Jsou to elektrárny: - tepelné (spalováním uhlí, plynu, ropy nebo biomasy), - jaderné (štěpením atomových jader), - vodní (silou proudící nebo padající vody). Generátory roztáčí v tepelných a jaderných elektrárnách parní turbíny, ve vodních elektrárnách vodní turbíny. Pracuj s textem. Doplň chybějící slova Solární-energie.info, informační portál o sluneční energii a vším s ní spojeném. Naleznete u nás jak obecné informace o vlastnostech, východách a možnostech využití sluneční energie, tak konkrétní informace pro firmy, domácnosti i jednotlivce o solárních technologiích a produktech

Základní fakta o elektrárne:Historie: O výstavbe jaderné elektrárny v lokalite Temelín bylo rozhodnuto po expertním výberu stavenište pro 4 bloky VVER 1000 v roce 1980. V roce 1982 byl uzavren kontrakt na dodávku sovetského technického projektu Energetika: jaderné elektrárny 75%, vodní 15%, tepelné 9% . Doprava - všechny druhy - železniční (31 939 km; vysokorychlostní vlaky TGV), silniční (892 900 km), letecká (Air France; Airbus) - letiště - Charlese de Gaulla - největší letiště v Paříži, 2. největší v Evropě, námořní (Marseille), vodní. Vodní elektrárny, využití biomasy a geotermální energie. Seminární práce do občanské výchovy se zabývá třemi tématy, a to vodními elektrárnami, využitím biomasy a geotermální energií. Stručně nastiňuje zákla... Typ školy: SŠ. Kategorie: Ostatní předmět Rybniční fauna je velmi pestrá. Na hladině se vyskytují vodní ploštice - bruslařky, vodoměrky či vodní brouci - vírník nebo potápník. Ve vodním sloupci vnášející se zooplankton - perloočky, buchanky, vířníci, vznášivky. Ponořené spatříme pijavky - chobotnatku, hltanovou či plže - plovatku, okružáka Web: malé vodní elektrárny Bělov. 9. června 2017; 1994 od okresního úřadu v Kroměříží, referát životního prostředí Rozhodnutí o povolení k nakládaní s vodami a zřízení vodohospodářského díla. Na základě tohoto rozhodnutí společnost zahájila stavbu, kterou prováděla společnost Váhostav Žilina

Malé větrné elektrárny: Jsou i pro vás? Fotovoltaické elektrárny na střeše: Vyplatí se? Co je to biomasa? Fotovoltaické panely: Srovnání ceníků Vrty pro tepelná čerpadla Bioplynová stanice: Jak funguje? Malé vodní elektrárny: Významný zdroj energi Vodní nádrž Lipno leží na Šumavě na horním toku Vltavy v nadmořské výšce 726 m. Protože se jedná o největší vodní plochu České republiky, někdy se jí říká jihočeské moře.Leží v horském terénu, na hranici Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Lipenská přehrada je součástí vltavské kaskády a je jejím nejvýše položeným stupněm Jaderná elektrárna dukovany referát Jaderná elektrárna: referát . Jaderná elektrárna pracuje na jednoduchém principu, ale tvoří velmi důležité a nepostradatelné části, jako je jaderný reaktor, aktivní zóna, regulační tyče, havarijní tyče, palivové články, moderátor, parogenerátor, čerpadlo, turbíny, kondenzátory, generátor,transformátor a chladící věž Referát. Nový Zéland je ostrovní stát ležící v jihozápadní části Tichomoří asi 1600 km na jihovýchod od Austrálie. Spotřebu energie kryjí z více než 70% vodní elektrárny, 5% připadá na geotermální energii. Nejdůležitějším průmyslovým odvětvím je potravinářství (zejména výroba masa, mléka a másla) a. : zakresli do slepé mapy místa, kde je vyjvětší výskyt tepelných elektráren; vyznač a napiš názvy 2 jaderných; zakresli řeky, na kterých nalezneme velké vodní elektrárny a napiš si jejich názvy : vypiš si jaké suroviny řadíme mezi obnovitelné a neobnovitelné zdroje . Týden 16. 11. -20. 11.zápisk

Elektrárny. Tato práce se věnuje výrobě elektřiny. Elektromagnetická záření. Referát pojednává o různých typech elektromagnetických záření (kromě světla) a jejich využití k dalšímu vědeckému postupu i v praxi. Vodní zdroje energie Tři soutěsky v číslech. Samotná přehradní hráz je 185 metrů vysoká a 2309 metrů dlouhá. Vzniklý vodní rezervoár je dlouhý 660 kilometrů, široký průměrně 1,1 kilometru a hluboký kolem 180 metrů It's nearly impossible to find educated people about this topic, but you seem like you know what you're talking about! Thanks counl.infoforwomen.be/map13.php la clinique stockholm omdГ¶m Průmysl: Energie je zde získávána dvěma způsoby - vodní elektrárny, které tvoří 25 % produkce elektřiny a jaderné elektrárny, které tvoří 40 % produkce. Hutě jsou ve městech Aven a Saqueto. Důležitý je strojírenský průmysl - SEAT - v Barceloně - automobilka. Chemický průmysl v Cartagena, Barceloně, Vallencii

10 největších vodních elektráren světa - Nazeleno

 1. Přehled elektráren v ČR. V České republice je celkem v různých typech elektráren instalováno na 20,52 GW.Největší část z tohoto koláče (10,644 GW) přitom připadá na tzv. parní elektrárny, tedy elektrárny uhelné.V jaderných elektrárnách je instalováno na 4,04 GW, následuje fotovoltaika (2,086 GW) a další elektrárny využívající obnovitelné zdroje (vodní.
 2. < Předchozí referát Zpět na výpis látek Následující referát > Indonésie Vývoj kalendáře Zeměpis. Negativním zásahem do přírody oblasti je vybudování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v prostoru Mravenečníku nad obcí Kouty nad Desnou
 3. Rakousko, oficiální název Rakouská republika, německy Republik Österreich, je vnitrozemská spolková republika ležící ve střední Evropě.Skládá se z devíti spolkových zemí.Hraničí s Lichtenštejnskem a Švýcarskem na západě, s Itálií a Slovinskem na jihu, s Maďarskem a Slovenskem na východě a s Českem a Německem na severu. Jejím hlavním městem je Vídeň
 4. Přinášíme přehled největších přehrad v ČR k 60. výročí otevření Slaé přehrady na Vltavě 7. listopadu 1954. Uvádíme žebříčky přehrad podle rozlohy, objemu vody a výkonu vodní elektrárny. Nejrozlehlejší přehradou je Lipno, nejvíc vody je v Orlíku

Vltavská kaskáda - Wikipedi

Jaderná elektrárna Dukovany (zkratkou EDU, dříve JEDU) je první provozovanou jadernou elektrárnou na českém území. Leží u stejnojmenné obce v okrese Třebíč (kraj Vysočina).Elektrárna vznikla na základě mezivládní dohody mezi ČSSR a SSSR o výstavbě dvou jaderných elektráren (druhou byla jaderná elektrárna v Jaslovských Bohunicích), podepsané 30. dubna 1970 - Vodní elektrárny 60%, Jaderné elektrárny, rozvinutá doprava, tunely, čokoládový expres - Na jižních svazích se v létě pěstuje vinná réva. Obyvatelstvo - Spíše soustředěné v údolí - Němčina, Francouzština, Italština, Rétorománština - Protestanti, Římští katolíci, Židé. Rakousko - Hlavní město.

5 největších vodních elektráren v České republice

energie vodní páry se přeměňuje na kinetickou energii oběžného kola použití: tepelné elektrárny - k pohonu generátorů elektrického napětí (výkon 200 - 600 MW) účinnost: 25 - 35

 • Call of duty ww2 ps4 navod.
 • Který orgán pracuje ve 4 ráno.
 • Jak prestat s cigaretami.
 • Uss wasp.
 • Nike bunda dámská větrovka.
 • Operon.
 • John eisenhower.
 • Samsung s8 pod vodou.
 • Brokovnice dvojka hamerles.
 • Gymnaslo dumy.
 • Jak se pozná dospělost.
 • As mince.
 • Premier cr.
 • Cerna hora mezinarodni ridicak.
 • Katniss everdeen charakter.
 • Zoo praha online.
 • Plastové sudy na vodu bazar.
 • Již jíž.
 • Twitter advanced search.
 • Budapest lanovka cena.
 • Otazky vaclava moravce babis fiala.
 • Obrnice nehoda.
 • Jak rozebrat dálkový ovladač samsung.
 • Druhy kávových zrn.
 • Sazebnik mpss.
 • Pletivo černé.
 • Informatika obory.
 • Francouzský čokoládový dort bez mouky.
 • Husqvarna 562 xp.
 • Nemecky kratkosrsty ohař na predaj.
 • Sony xperia z5 compact prodej.
 • Triceps brachii.
 • Test jablečných džusů.
 • Despacito lyrics cesky.
 • Práce ve vezení.
 • Zastrihavani kniru.
 • Druhy kávových zrn.
 • Montserrat španělsko.
 • Právník stalking.
 • Fedora cinnamon.
 • Alkoholičky.