Home

Univerzita třetího věku dějiny umění

Seminář dějin umění nabízí prostřednictvím Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity každý rok dva speciální tříleté kurzy zaměřené na nejrůznější témata z oboru dějin umění. Aktuálně vyučujeme následující kurzy: Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách. Tříletý kurz je věnován výkladu vybraných uměleckých děl v okolnostech jejich. Katedra dějin umění FF UP podporuje Univerzitu třetího věku (U3V), která patří mezi důležité funkce univerzit. Našim cílem je umožnit posluchačům rozšiřovat si své obzory v oboru dějin umění, dozvídat se nové věci, napomoci generační soudržnosti nebo studovat to, na co nikdy během produktivního věku neměli čas Univerzita třetího věku MU; Kurz je zaměřen na dějiny umění, konkrétně na výklad vybraných uměleckých děl v kontextu. Kurz je určen všem, kteří mají rádi dějiny umění a vnímají je jako cestu k porozumění bohatému světu obrazů minulosti,.

Univerzita třetího věku (U3V) Umění v nás - tvůrčí ateliér. 2. semestr Základy práce na PC Nástrahy na spotřebitele. 2. ročník. 3. semestr Dějiny umění. Zahájení - 22. září 2020 v Kulturním domě K-TRIO v 15.30 hodin. školné: 1 800 Kč/semestr (600 Kč hradí student s trvalým bydlištěm v obvodu Ostrava. Univerzita třetího věkU 2020/2021 Nabídka vzdělávacích akcí pro akademický rok. 20 21. 2 obsah Seminář výtvarného umění I 17 Moderní dějiny (skandinávská národní hnutí v kontextech evroé politiky dlouhého 19. století Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, je souborem programů celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem U3V je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti. Počet zobrazení: 157541. 1. Univerzita Karlova v Praze Kompletní informace v informační publikaci Katalog kurzů Univerzity třetího věku (stáhněte si ji), která je k dispozici i v Infomačně-poradenském centru, Celená 13, Praha 1 Www stránky univerzity - informace pod Celoživotním vzděláváním. 2. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta U Univerzita třetího věku (U3V) poskytuje osobám se statutem důchodce, invalidním důchodcům a nezaměstnaným osobám ve věku 50+ všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na univerzitní úrovni v rámci virtuální výuky portálu e-senior.czu.cz

Univerzita třetího věku Seminář dějin umění

Seminář dějin umění Centrum pro dějiny obrazu a vizuální kultury . Continuity and Rupture in Central European Art and Architecture, 1918-1939 Univerzita třetího věku Doplňující pedagogické minimum Knihovna O knihovně. Univerzita třetího věku. Osobnosti českého výtvarného umění 20. století; Dějiny módy a odívání II (19. a 20. století) že nemožnost konat program Univerzity třetího věku UHK v osvědčené podobě s osobní účastí studujících a vyučujících je jen dočasná a že bude příležitost se do učeben brzy vrátit. Studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je určeno lidem nad 60 let věku nebo s přiznaným důchodem (starobním, předčasným či invalidním).Maturitní zkouška je pro studium v rámci této formy celoživotního vzdělávání výhodou, nikoliv však nutnou podmínkou

Promoce kurzu Dějiny umění a vizuální kultury | Univerzita

Univerzita třetího věku 2020/2021 Technická univerzita v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Studentská 2 461 17 Liberec 1 Tel.: 485 352 604, 603, 608 Mobily: 603 472 098, 733 783 953 www.cdv.tul.c UNIVERZITA KARLOVA Univerzita třetího věku (U3V) akademický rok 2019/2020 Programy Univerzity třetího věku Dějiny umění Latinské Ameriky - MEZOAMERIKA 1 (ZS) 600 Kč / semestr Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě - 2. ročník 2 600 Kč / semest Univerzita třetího věku V programech celoživotního vzdělávání (CŽV) nabízí KTF UK široké veřejnosti své odborné zkušenosti a výsledky vědeckého bádání. Svou nabídkou tyto kurzy pokrývají oblast katolické teologie a pastorace, dějin umění a dějin evroé kultury Univerzita třetího věku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zájemci o studium Posluchači Garanti a lektoři které budou zaměřeny na více specializované problémy oboru dějiny umění, přičemž se určitě dostane i na výtvarné umění Moravy a olomouckého regionu. Kapitoly z českých dějin - středa dopoledne (VMO). Dějiny umění (I.) Cyklus přednášek nabídne posluchačům přehledné seznámení se s dějinami křesťanského umění. V rámci přednášek budou mít posluchači možnost získat ucelené vědomosti o jednotlivých uměleckých obdobích a uměleckých projevech od antiky až po umění 20. století

Opava Univerzita třetího věku (U3V) Kurz volně navazuje na předchozí ročníky kurzu počítačové gramotnosti pro seniory a bude převážně zaměřen na bezpečnou práci s operačním systémem Windows, multimédii, internetem a fotografiemi a pokročilé techniky práce s Microsoft Office UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Dějiny umění a vizuální kultury III FORMA, FUNKCE A VÝZNAM UMĚLECKÝCH DĚL Jiří Kroupa a kol. MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Dějiny umění a vizuální kultury III FORMA, FUNKCE A VÝZNAM UMĚLECKÝCH DĚL Jiří Kroupa a kol

Slavnostní zahájení Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Telči (27. 10. 2006) Slavnostní zakončení tříletého kurzu U3V: Dějiny umění a vizuální kultury (18. 5. 2009) Slavnostní zakončení tříletého kurzu U3V: Od pravěku do novověku z pohledu archeologie (19. 9. 2012 Dětská univerzita TF JU; Univerzita třetího věku. Péče o duchovní rozměr člověka - 3. semestr studia; Trénink paměti - techniky, triky a hrátky s pamětí, aneb nedovolme mozku stárnout; Baroko: umění, architektura, krajina; Péče o duchovní rozměr člověka - prohlubující kurz III Dovolujeme si Vás upozornit, že dne ve dnech 9. září 2020 až 11. září 2020 (9.,10,11.) jsou úřední hodiny kanceláře Univerzity třetího věku UJEP v Ústí nad Labem zrušeny - kancelář je uzavřena Univerzita třetího věku Katalog vzdělávacích programů pro akademický rok 2019/2020. 2. OBSAH Úvod / 5 Jednosemestrální přednášky a semináře konané pouze v zimním semestru / 7 Dějiny umění Latinské Ameriky — Mezoamerika Středisko ibero-amerických studií.

Univerzita Hradec Králové » Pedagogická fakulta » Studium » Centrum celoživotního vzdělávání » Univerzita třetího věku. Vítáme Vás na stránkách Univerzity třetího věku Univerzity Hradec Králové. Univerzity třetího věku jsou součástí nabídky celoživotního vzdělávání organizovaného univerzitami v České republice i v zahraničí Dějiny českého umění, vybrané kapitoly z dějin umění 2 semestry do 30.4.2007 500,-Kč/rok Univerzita třetího věku Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí všem důchodcům vzdělávací a zájmovou odbornou činnost. Vybavení a chod Univerzity třetího věku je financováno z rozvojových programů MŠMT, s přispěním. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Historie, témata, přístupy 8 Dějiny lásky okem sociologie 9 Diskuze o sudetoněmecké otázce v Českoslovenku/ČR po roce 1989 10 Filmový seminář I 10 oiverzitě Un třetího věku (fsv.cuni.cz/u3v) pod informacemi o příslušném kurzu.. Dějiny umění; Chemie v umění; Dějiny keramiky a technologie; Umění odlitku; ORGANIZACE VÝUKY: Kurzy Univerzity třetího věku probíhají formou přednášek a cvičení, které se konají jednou za 14 dnů ve výukových prostorách VŠB - Technické univerzity Ostrava v Ostravě- Porubě od 14,15 -16,45

U3V: Katedra dějin umění

 1. Univerzita třetího věku. Vzdělávání seniorům. Výuka probíhá po jednotlivých semestrech, přihlášky prostřednictvím webu, telefonicky či osobně. Je možné studovat společensko-vědní, informatické a zdratovně-tělovýchovné předměty. Zaměřujeme se na dějiny umění, diplomacii, finance a jiné. Web: www.fph.vse.c
 2. áře v programech Národní dějiny, Obecné dějiny, Dějiny umění, Základy práva a Cestovní ruch. Tyto programy fungují ve standardním režimu studia
 3. Univerzita třetího věku (U3V) je zvláštní formou celoživotního vzdělávání, kterou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) uskutečňuje jako člen Asociace univerzit třetího věku ve shodě s Chartou práv a svobod a v souladu se svým statutem již od akademického roku 1994/1995
 4. U017 Slavné sbírky umění a slavní sběratelé; U019 Tradice a současný život 3 - Průsečíky dějin a umění, avšak 16. 4. 2020 výjimečně již v čase 14:30 - 16:00; Připravuje se. U099 předměty Golfu; Autor: Tomáš Kubálek kubalek@vse.cz; Vytvořeno: 29. 3. 2020 29. 3. 202

Umění, objednavatelé a - Masarykova univerzita

Univerzita třetího věku 2019/2020 Technická univerzita v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Studentská 2 461 17 Liberec 1 Tel.: 485 352 604, 603, 608 Mobily: 603 472 098, 733 783 953 www.cdv.tul.c Univerzita třetího věku nabízí vzdělávání seniorům. Výuka probíhá po jednotlivých semestrech. Přihlášky prostřednictvím webu, telefonicky či osobně. Je možné studovat společensko-vědní, informatické a zdravotně-tělovýchovné předměty. Zaměřujeme se na dějiny umění, diplomacii, finance a jiné Univerzita třetího věku je dvouleté studium, je ukončeno absolventskou prací. Co se týče náplně, má jakousi základní kostru, ale jsme schopni a ochotni podle požadavků studentů jim to studium přizpůsobit a vybrat takové předměty, které je budou zajímat, uvedl Jan Císař, ředitel SOŠ Educa Nový Jičín

Univerzita třetího věku nabízí v novém roce zajímavá témata. Mladoboleslavská univerzita 3. věku a volného času seniorů 25. září slavnostně zahájí 17. akademický rok 2019/2020 v kostele sv. Havla. Univerzita pro tento akademický rok otvírá 10 tříd a nabízí pestrou paletu nabízených témat. Dějiny umění I, 1. Celoživotní vzdělávání / Univerzita třetího věku; , Dějiny umění v českých zemích 800-2000, Praha 2018. nebo. vybrané kapitoly z knižní řady Dějiny českého výtvarného umění: Díl I/Od počátků do konce středověku. Dobroslav Líbal, Gotická architektura, s. 145-215

Univerzita třetího věku Kultura Ji

Ostravská univerzita Programy Univerzity třetího věku 2020/21: nově zahajované a pokračující = možnost doplnění volných míst Univerzity třetího věku se orientují na přiměřené seznamování s vědeckými poznatky v oblastech odborností pořádajících fakult. hudební teorii a dějiny hudby. Absolvování programu. Univerzita třetího věku . Univerzita třetího věku je pojem, který je široké veřejnosti dobře znám a uskutečňuje se na většině veřejných vysokých škol České republiky. V řadě měst probíhají i různé další varianty vzdělávání seniorů v klubech seniorů a dalších organizacích. Dějiny umění v Evropě a. Mladá Boleslav: Univerzita třetího věku nabízí v novém roce zajímavá témata 19.08.2019 13:59 Mladoboleslavská univerzita 3. věku a volného času seniorů 25. září slavnostně zahájí 17. akademický rok 2019/2020 v kostele sv Univerzita třetího věku má také výrazný socializační dopad. Slouží jako smysluplná výplň volného času seniorů. Slouží jako smysluplná výplň volného času seniorů. Lidé toužící po dalším vzdělávání se na kurzech setkávají se svými vrstevníky, se kterými mohou sdílet nové poznatky, zkušenosti a zážitky Filozofická fakulta Ostravská univerzita Reální 5, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 802 +420 553 461 802. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898

Univerzita třetího věku MU myslí na seniory a připravuje pro ně online vzdělávací aktivity. Kromě jiného probíhají online přednášky prostřednictvím kanálu YouTube, kde jsou posluchačům U3V v předem stanovený čas vysílány přednášky z různých oborů (např. astronomie, dějiny umění, ekonomie, historie, literatura) Portál celoživotního vzdělávání. Registrace na kurzy a programy celoživotního vzdělávání a univerzitu třetího věku Univerzita třetího věku v Příbrami. Dějiny umění/historie. Třísemestrální kurz zaměřený na seznámení se s dějinami umění (pravěké umění, kultura Keltů, starověké Řecko a Řím, románské umění, renesance, baroko, klasicismus, empír, secese, umění 20. století).. Učitelství Sport Přírodní vědy Matematika − Informatika Jazyky Filozofie − Historie − Dějiny umění Psychologie − Sociologie Sociální práce a Zdravotně−sociální programy Hudební umění Výtvarná umění Zdravotnické a lékařské programy Studia v cizím jazyce: Fakulta sociálních studií Pedagogická fakulta Fakulta umění Lékařská fakulta Filozofická.

Univerzita třetího věku Masarykova univerzita

 1. Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě OU. Posláním Univerzity třetího věku je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí v neproduktivním, tzv. důchodovém věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky a vědomosti ve vědě a umění
 2. Zájem o takzvané univerzity třetího věku (U3V) rok od roku stoupá, zvyšuje se počet účastníků, ale i kurzů, které pro ně univerzity připravují. Přečtěte si anketu: Mít na promoci vlastního vnuka V roce 2010 mohli zájemci na U3V vybírat z 800 vypsaných kurzů, nyní jich je pro ně připravených 1 400
 3. Program CŽV - univerzita třetího věku: 6314: Dějiny dopravy v českých zemích v moderní době: 2020/2021: Filozofická fakulta: Ústav románských studií: Program CŽV - univerzita třetího věku: 6235: Druhý život Mistra Jana Husa: 2020/2021: Filozofická fakulta: Centrum dalšího vzdělávání: Program CŽV - univerzita.
 4. Opava Univerzita třetího věku (U3V) Náplň kurzu je vytvořena tak, aby kromě postupného poznávání gramatického systému italského jazyka umožňovala frekventantům rozvíjet jednotlivé jazykové dovednosti, tj. poslech, mluvení, čtení a psaní

Seznam univerzit třetího věku pro seniory: « Třetí věk

Univerzita třetího věku při PEF ČZU v Praz

Seminář dějin umění

4.10.2016 v 9:00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku na Dukelské ulici zahajujeme další, již XIII. blok (zimní semestr) studia virtuální univerzity třetího věku, tentokrát na téma. Umění rané renesance v Itálii . Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s. Fakulta umění Ostravská univerzita Podlahova 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. telefon: +420 597 092 902 +420 553 462 902 . e-mail: Č: 61988987, DIČ: CZ6198898 Univerzita třetího věku otevírá přihlášky pro nové zájemce. Od 1. června až do 30. srpna 2019 mají noví zájemci o Univerzitu třetího věku (U3V) na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) možnost podat přihlášku ke studiu. Učinit tak lze elektronicky, telefonicky, případně osobně dle pokynů uvedených na webu univerzity Dějiny umění v českém Slezsku - tradice a perspektivy: Pavel Šopák: Rok: 2008, Slezský sborník: článek v odborném periodiku : Domy Emila Frankeho a stavební kultura Opavy kolem roku 1900: Pavel Šopák: Rok: 2008: stať ve sborníku: Edmund Wilhelm Braun: Pavel Šopák: Rok: 2008, Slezská univerzita: odborná kniha: Ferdiš Duša.

Univerzita třetího věku MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Programy kurzů 2012/2013 ZMĚNA ADRESY UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU MU plán uvnitř Kancelář U3V se nachází v budově bývalé Lékařské fakulty MU, Komenského nám. 2 (u sochy T.G.M., naproti JAMU) Univerzita třetího věku ZČU zahájí v září další akademický rok úvodním setkáním dne 6. září 2016 Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické a Ústav celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity zahájí v září 2016 pro zájemce z Chebu další akademický rok Univerzity třetího věku (U3V) Konference doktorandů Teritoria umění. Teritoria umění 2020; Teritoria umění 2019; Teritoria umění 2018; Podpora doktorských výzkumných pobytů v zahraniční; Celoživotní vzdělávání. Stáže a kurzy; Univerzita třetího věku; Letní školy; Další vzdělávání pedagogických pracovníků; Uznávání zahraničního. Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 512/10 771 80 Olomouc IČ: 61989592 V případě studijních záležitostí kontaktujte Studijní oddělení. Telefony vrátnic sekretariát děkana: +420 58 563 3011 dekan.ff@upol.c

Univerzita nabízí obory zaměřené technicky, přírodovědně i humanitně. Z těch technických je to například kurz Člověk, energie a technika, který je v rámci univerzit třetího věku v České republice naprosto unikátní. Jeho posluchači jsou velkými fandy techniky a určitě mezi sebou rádi přivítají nové studenty Virtuální univerzita třetího věku v Jičíně. Vážení přátelé, dovolujeme si vás informovat, že vzhledem k současné stále se měnící epidemiologické situaci jsou společná setkávání v rámci VU3V dobrovolná. V nadcházejícím semestru je tedy zrušena povinnost docházky do konzultačního střediska

Univerzita třetího věku. V akademickém roce 1993/94 zahájila na 3. LF svoji činnost Univerzita 3. věku. Jednoleté studium (2 semestry) se zaměřuje na dějiny filosofie od řecké filosofie po filosofii 20. století v kombinaci s problematikou lékařství a lékařské etiky. Výuku zajišťuje Ústav etiky a humanitních studií. Virtuální univerzita třetího věku - konzultační středisko v Novém Bydžově má prvních 23 absolventů, kteří absolvovali 6 semestrů a úspěšně zvládli celkem 42 testů. V květnu 2018 v aule České zemědělské univerzity v Praze úspěšní absolventi převzali při slavnostním ceremoniálu osvědčení Univerzita třetího věku (U3V) je koncepce celoživotního vzdělávání pro zájemce v každém věku, nejčastěji pro důchodce, protože ty označuje termín třetí věk.. Historie. Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii, první studijní obory byly otevřeny roku 1973 na fakultě sociálních studií univerzity v Toulouse

otočte prosím UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Vysoké školy polytechnické Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí Přihláška pro akademický rok 2020/2021 Kurz: Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích (skupina I. - uživatelé domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením

Univerzita třetího věku - Univerzita Hradec Králov

Univerzita třetího věku probíhá v ONLINE režimu. Kde je vůle, tam je i cesta a někdy i velká zábava. Posluchačky a posluchače Univerzity třetího věku život prostě baví, nebojí se začínat stále znovu, učit se a objevovat dosud nepoznané. Proto také celá univerzita nyní studuje v ONLINE režimu Studium v oboru humanitní vědy a umění na střední nebo vysoké škole. Vyberte si vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorandské, postgraduální nebo MBA vysokoškolské vzdělání. Denní, dálkové, večerní studium umění a humanitních věd Naše univerzita má mnohaleté zkušenosti s přípravou kurzů pro veřejnost i zaměstnance firem a státních institucí. Univerzita třetího věku. Nehrajeme na kdyby a kdysi. Studujte s námi obor, o kterém jste vždy snili. Letní školy. Prázdniny ke škole patří. Ale na plzeňské univerzitě je v létě pěkně živo. Univerzita třetího věku v plenéru Fotografie Organizace programů pro seniory mimo Plzeň a Cheb Studijní obory a předměty pro rok 2006/07 Dějiny výtvarného umění Filosofie Geografie Literatura Přírodní vědy aktivně Kresba v plenéru Práce s PC pro seniory nově Dějiny věd a techniky Fotografování Univerzita třetího. Univerzita třetího věku Ústav světových dějin se již několik let úspěšně podílí na programech Univerzity třetího věku (U3V), která je zájmovým a neprofesním studiem občanů na vysokoškolské úrovni a jenž představuje unikátní formu dalšího vzdělávání realizovaného na FF UK

Informace o studiu - Univerzita Palackého v Olomouc

Univerzita třetího věku ZČU v Plzni v čele s doc. Ing. Josefem Průšou (garant U3V ZCU v Plzni) a prezidentem prof. Ing. Romanem Prokopem, CSc. je členem Asociace univerzit třetího věku, tedy občanského sdružení institucí, které nabízejí a provozují vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského vzdělávání určené. Galerie umění. Věda pro veřejnost. Univerzita třetího věku (U3V) Dopravní fakulta Jana Pernera. U3V je určena přednostně seniorům. Probíhá po semestrech formou přednášek na různá témata. V průběhu semestru jsou vystřídány všechny bloky. Účastníci si mohou vybrat jen ty přednášky, které je zajímají

Univerzita třetího věku - Katolická teologická fakult

Jako velmi atraktivní hodnotí také dějiny umění. Univerzita třetího věku na Masarykově univerzitě funguje už dvacet let. Jaké s ní máte další plány? V současnosti u nás studuje 1 770 seniorů, což je na hraně naší kapacity, takže počty už bychom zvyšovat nechtěli. Zájem je opravdu velký, loni jsme měli základní. Studentka TUL: Univerzitu třetího věku můžu směle doporučit. Studium na vysoké škole není jen pro mladé. Své o tom ví důchodkyně Věra Matyášová, která navštěvuje Univerzitu třetího věku při Technické univerzitě v Liberci UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Vysoké školy polytechnické Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí Termíny a témata kurzu Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích DS Pelhřimov Pořadí Jméno lektoraDatum přednášky Téma přednášky Zimní semestr 2020 1 16. 6. Auditorium Maximum, 13:00 přijímací řízení do doktorského studia Teorie a dějiny výtvarných umění 17. 6. pracovna doktorandů KDU FF UP, 13:00 přijímací řízení do doktorského studia Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkum

Spolupracovali jsme řadu let s Klubem přátel výtvarného umění (KPVU), pořádáme cykly pro Univerzity třetího věku po celé České republice. Pro cestovní kancelář Ars Viva, specializovanou na archeologii, historii a dějiny výtvarného umění, zajišťujeme odborného průvodce pro poznávací zájezdy do Indie, Kambodže. Univerzita třetího věku). Profil uchazeče. Požadavky na předchozí studium: Absolvování bakalářského studijního výtvarně-učitelského oboru, nebo uměleckého oboru s doplněním pedagogického základu. Dějiny českého výtvarného umění I-V.Praha. Academia, 1984-2005, ISBN 978-80-200-139-3 Univerzita Karlova představila možnosti studia na jednotlivých fakultách v online prostředí akcí Na Karlovku. Na stejnojmenném webu se uchazeči dozví informace o univerzitě, výuce i přijímacím řízení. Streamy se zástupci všech 17 fakult UK jsou zde stále k dispozcii. 28. listopadu 202 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Vysoké školy polytechnické Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí Přihláška pro akademický rok 2017/2018 Kurz: Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích (skupina II. - veřejnost) Výukové pracoviště:Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou

Specializované běhy U3V - Univerzita Palackého v Olomouc

Dějiny umění (I.) - Katolická teologická fakult

Kurzy Univerzity třetího věku v Telči | Univerzita třetího

Celoživotní vzdělávání na SU v Opav

Valašsko - historie a kultura / Centrum pro hospodářské aKSseznam: Ostrava - VŠB - TUO

Studium není vázáno na věk. Vychází z chuti učit se novému a z touhy objevovat nepoznané. Jsou v každém z nás, stačí je v sobě probudit Autor podává v chronologickém přehledu pohled na celý vývoj výtvarného umění v dějinách lidstva od pravěku až po současnou tvorbu V 45. Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím. CZ / EN Moodle E-mail Portál OU Univerzita třetího věku FAMU pořádá v souladu se svým vnitřním předpisem o celoživotním vzdělávání kurz Univerzity třetího věku. Účastníci kurzu Univerzity třetího věku mohou navštěvovat přednášky k úvodům do oborů filmové tvorby (součást úvodního běhu pro studenty 1. ročníku bakalářského programu.

 • Wikipedie procenta.
 • Talasemie minor.
 • Jak se tancuje.
 • Jak cvicit ve fitku na hubnuti.
 • Zvýšení obsaditelnosti dodávky.
 • Dobble original.
 • Smokeberry lounge bar.
 • Jak otěhotnět co nejdříve.
 • Hranostaj chov.
 • Vahovy percentil plodu.
 • Licencované živnosti.
 • Uzavírka d1 velké meziříčí.
 • Žebříček kryptoměn.
 • Australský ovčák klub.
 • Ararat zájezd.
 • Černá zmrzlina prichut.
 • Sazebnik mpss.
 • Jarmark na veselém kopci 2019.
 • Dětská plechová vanička.
 • Natalie portman 2017.
 • Nena youtube.
 • Pribirani novorozence.
 • Švýcarský frank platné bankovky.
 • Dobble original.
 • Vitamin d ld50.
 • Plecháček mikeš.
 • Tmelení parket.
 • Dum na prodej jaromirova 60.
 • Magneticka rezonance civky.
 • Rar android.
 • Www mapa.
 • Kdy měnit zapalovací svíčky.
 • Youtube babovřesky 2.
 • Ken watanabe yumiko watanabe.
 • Wobenzym cena 40.
 • Estragon olej.
 • Wireless xbox 360 controller pc.
 • Dua lipa be the one.
 • Kokardy praha.
 • Míchaná vajíčka v těhotenství.
 • Montserrat španělsko.