Home

Muzikologie upol

Charakteristika oboru. V navazujícím dvouletém jednooborovém magisterském studiu muzikologie si studenti formou specializovaných přednášek a seminářů prohlubují znalosti z dějin a teorie hudby, studují hudební estetiku, teorii skladby, metodologii hudební vědy a další předměty (například edice hudebních památek, hudební pedagogiku, hudební management, autorské. Anotace. Bakalářské studium muzikologie je určeno absolventům středních škol s výrazným zájmem o teoretickou reflexi hudby. Student získává ucelené znalosti z hudebně teoretických disciplín (harmonie, kontrapunkt, hudební formy, teorie hudebního zápisu, hudební analýza), z dějin evroé a české hudby, z dějin a teorie populární a jazzové hudby a z dalších. Muzikologie Anotace. V navazujícím dvouletém magisterském studiu muzikologie si studenti formou specializovaných přednášek a... Požadavky na přijetí. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text... Profil absolventa. Absolvent prokazuje znalosti a. Doktorské studium jsem absolvoval na Katedře muzikologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vystupuji sólově jako klavírista. V centru mého repertoáru i badatelského zájmu je tvorba A. N. Skrjabina, hudba přelomu 19. a 20. století, ale též hudba soudobá

Bude se konat na Katedře muzikologie FF UP (Umělecké centrum UP, 2. poschodí), Univerzitní 3, Olomouc (od vlakového nádraží tramvají č. 2, 4, 6 zastávka Nám. Republiky). Kontaktní osoba: Branka Čačkovićová branka.cackovicova@upol.cz Tel.: 585 633 654 Katedra muzikologie FF UP v Olomouci pořádá Kurz teorie a dějin hudby. Kurz v celkovém rozsahu 16 vyučovacích hodin je určen zájemcům o studium muzikologie, učitelům hudby i širší hudbymilovné veřejnosti. Bude se konat na Katedře muzikologie FF UP (Umělecké centrum UP, 2. poschodí), Univerzitní 3, Olomouc (od vlakového. Hudební publicisté, analytici hudebních firem, rozhlasoví a televizní redaktoři, komentátoři, festivaloví dramaturgové i manažeři či producenti hudebních vydavatelství. To jsou profese, na které se lze připravit studiem na katedře muzikologie filozofické fakulty. Její Centrum pro studium populární hudby je v rámci České republiky první, které poptávce po těchto. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj

Kontakt Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 512/10 771 80 Olomouc IČ: 61989592 V případě studijních záležitostí kontaktujte Studijní oddělení. Telefony vrátni Katalog studijních programů a oborů Univerzity Palackého. Vážení zájemci o studium, v katalogu níže jsou zobrazeny všechny studijní programy Univerzity Palackého pro akademický rok 2020/2021, na které již momentálně nepřijímáme Na studuj.ff.upol.cz naleznete, co který program obnáší, jaké otevírá kariérní možnosti a jaké má požadavky pro přijetí.. Na studium.upol.cz naleznete: anotaci, profil absolventa, požadavky k přijetí, kvalifikační požadavky, vzdělávací cíle programů, uplatnitelnost a možné pracovní pozice

web: www.muzikologie.upol.cz. Katedra výtvarné výchovy Studium na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty poskytuje plnohodnotné vzdělání, kompetentní, profesionální a odbornou přípravu pro pedagogické působení. Je určeno studentům, kteří budou působit jako pedagogové výtvarné výchovy v mateřských školách. Tato stránka se vydává za oficiální stránku Univerzity Palackého v Olomouci. Prosím, opusťte tuto stránku Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v Česku - vzdělanost šíří od 16. století, konkrétně od roku 1573. Dnes se olomoucká univerzita řadí mezi špičky českého vysokého školství a v mezinárodních srovnáních je opakovaně zařazována do prestižního seznamu 500 nejkvalitnějších univerzit světa

Muzikologie: Katedra muzikologie

Muzikologie je vědní obor na rozhraní humanitních a exaktních věd, jehož předmětem zkoumání je hudba a všechny s ní související jevy. Název oboru byl odvozen od řeckých slov músiké (μουσική = interpretační a ctnostná umění) a logos (λόγος = slovo, význam, smysl). Slovo músiké je vytvořeno ze základu músa, tedy pojmu označujícího bohyně či. Katedra muzikologie vás zve na tradiční koncert katedry, který se uskuteční dne 15. 5. 2019 v Kapli Božího Těla od 19.00. Na programu je F. Schubert, L. Janáček, J. Suk, H. Cowell, dále pak skladby lidové, populární, ale i autorská tvorba Týn nad Bečvou chystá rekonstrukci domu, v němž v letech 1852 a 1854 pobýval a zřejmě i tvořil skladatel Bedřich Smetana. Vnikne v něm jeho expozice, na jejíž podobě se podílí i katedra muzikologie filozofické fakulty. Obec chce v domě pořádat také koncerty Knihovna z pozůstalosti profesora Ivana Poledňáka z oblasti muzikologie. Knihovna J. L. Fischera Knihovna z pozůstalosti Violy Fischerové, dcery prvního rektora obnovené Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1946-1949 - Josefa Ludvíka Fischera. Knihovna Katedry asijských studi Katedra divadelních a filmových studií Filozofická fakulta Univerzita Palackého Univerzitní 3 779 00 Olomouc +420 585 633 423 anna.gaborova@upol.c

Muzikologie - studijniprogramy

 1. Katalog studijních programů a oborů Univerzity Palackého. Vážení zájemci o studium, v katalogu níže jsou zobrazeny všechny studijní programy Univerzity Palackého pro akademický rok 2020/2021, momentálně přijímáme jen na ty, které jsou uveřejněny zde.Programy pro nadcházející akademický rok 2021/2022 již na tomto místě brzy zveřejníme, zatím se můžete podívat.
 2. Termíny podání přihlášek. Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia: Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2020 - do 15. března 2021. Na základě žádosti děkanky, může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 11. července 2021
 3. EDIS - Edukační informační systém - © 2012-2020 Univerzita Palackého v Olomouci, Verze: 1.3.133 (20200709
 4. UP / FF / Katedra muzikologie. Analýza hudebních skladeb 1 PDF . Analýza hudebních skladeb 2 PDF . Barokní hudba na Morav ě PDF . Dějiny.

Muzikologie Řízení vzdělávacích institucí Psychologie Sociální práce NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ Andragogika Ediční a nakladatelská praxe Italština a italská kultura Německá filologie Psychologie PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Podává se přes e-přihlášku na www.prihlaska.upol.cz Na Katedře muzikologie učím, s přestávkou dvou mateřských dovolených, od roku 2000. Přednáším hudební historii, žurnalistiku a pedagogiku. Co se týče mých vědeckých zájmů, napsala jsem dvě knížky. Jednu o vojenské hudbě, druhou o hudbě chrámové

Muzikologie - Katalog studijních program

Studuj muzikologii v Olomouc

Interní vtipy Muzikologie UPOL. 191 likes. Místo kde se smějí jen skalní fanoušci Fukače a Poledňák Knihovna z pozůstalosti profesora Ivana Poledňáka z oblasti muzikologie. Knihovna J. L. Fischera Knihovna z pozůstalosti Violy Fischerové, dcery prvního rektora obnovené Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1946-1949 - Josefa Ludvíka Fischera. Knihovna Katedry asijských studi Kontakt Katedra germanistiky Filozofická fakulta Univerzita Palackého Křížkovského 10 779 00 Olomouc tel.: +420 585 633 203 anna.macova@upol.c Upol muzikologie rozvrh UPOL- koncert katedry muzikologie 2015 - YouTub . Filozofická fakulta (FF UPOL). Škola je součástí této školy: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta (FF UPOL). Křížkovského 10 , 771 80 Olomouc UP nebo UPOL. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Katedra muzikologie FF UP, Olomouc. 469 likes · 1 talking about this · 78 were here. Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Plackého v Olomouci Založena roku 1946. Sídlí v jedinečné,..

Department of Musicology, Palacký University Olomouc. The Department of Musicology at Palacký University in Olomouc is the primary body involved in systematic academic research of popular music in the Czech Republic

Muzikologie - ICV FF U

3. 2019, po tomto datu můžete ještě zažádat o zařazení na základě emailu na adresu ICV FF UP (branka.cackovicova@upol.cz). Kurz muzikologie. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci pořádá ve dnech 23. a 30. března 2019 (vždy sobota) Kurz muzikologie S volbou správné vysoké školy pomáháme už od roku 2000. Vybírejte vysokou školu podle zaměření a oboru studia, preferované lokality nebo typu a formy studia. Prohlédněte si podmínky přijetí na vysokou školu a pečlivě zvažte všechny možnosti dalšího studia na soukromé nebo státní vysoké škole Dějiny umění, muzikologie; Bibliografie, knihovnictví; Digitale Bibliothek; Přístup je realizován jako připojení ke vzdálené ploše a je podmíněn registrací každého zájemce z kterékoliv fakulty (založení uživatelského jména a hesla). Registraci provedou pracovníci oddělení bibliograficko-informačních služeb KUP.

Státní závěrečná zkouška, jejíž podrobnější okruhy jsou uvedeny na webové stránce katedry muzikologie. Předpokládá se samostatná domácí příprava studenta. Ad teorie hudby: Požaduje se bezpečná znalost základních teoretických disciplín, tj. harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, základů instrumentace a četby. Katedra muzikologie FF UP, Olomouc. 481 To se mi líbí · Mluví o tom (2) · Byli tady (78). Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Plackého v Olomouci Založena roku 1946. Sídlí v.. Čestný doktorát získal na Univerzitě Palackého za rozvoj muzikologie a přínos pro českou kulturu. Tento vynikající vědec, pedagog a umělec už od 70. let minulého století intenzivně buduje úzké vztahy mezi českou a americkou muzikologií Ve spolupráci s Katedrou dějin umění, Katedrou muzikologie, Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií, Katedrou historie, Katedrou klasické filologie a Katedrou filozofie katedra nabízí kurzy akademické angličtiny v rámci evroého projektu Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory.; Z projektu ESF vzešly Kurzy interkulturní komunikace v. Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989 Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová Kniha mapuje výtvarné prvky na území města Olomouce vzniklé po druhé světové válce. Nechybějí tu sochy, mozaiky, fontány, nástěnné plastiky, reliéfy a dekorace, včetně již zaniklých objek

Video: Muzikologie nabízí uchazečům i - zurnal

Univerzita Palackého v Olomouc

Katedra spolupracuje s řadou institucí z oblastí filmového a televizního průmyslu, živé divadelní kultury či rozhlasu. Tyto instituce nabízí příležitosti pro získání prvních profesních zkušeností již během studia, což považujeme za zcela zásadní součást studia na naší katedře Členy Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci (VR UP) jsou významní představitelé oborů, v nichž Univerzita Palackého uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost.K jejím členům patří také osoby, které nejsou členy akademické obce UP. Členství je čestné a nezastupitelné. Pravidla zasedání a způsob jednání určuje Jednací řád VR UP Servis Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Informace ke stažení záznamů: Vzhledem ke skutečnosti, že záznamy promočního aktu mohou být považovány za osobní údaje ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), není. EDIS - Edukační informační systém - © 2012-2020 Univerzita Palackého v Olomouci, Verze: 1.3.139 (20201103

Filozofická fakulta U

Kurz je určen pro začátečníky a začátečníky s částečnými znalostmi jazyka německého, a to výhradně pro studenty oboru muzikologie a divadelní vědy FF UPOL. Hodnoticí metody a kritéria Rozbor jazykového projevu studenta, Didaktický tes Pokud má student zájem o sborový zpěv pod záštitou tohoto prestižního hudebního tělesa, nechť zkontaktuje sekretářku katedry muzikologie (585633283, marketa.koutna@upol.cz), která sdělí další, resp. zprostředkuje kontakt na sbormistra

Department of Musicology Faculty of Arts Palacký University Univerzitní 3 771 80 Olomouc Czech Republic. e-mail: musicologicaolomucensia@upol.cz. website: www. Čestný doktorát získal na Univerzitě Palackého za rozvoj muzikologie a přínos pro českou kulturu. Tento vynikající vědec, pedagog a umělec už od 70. let minulého století intenzivně buduje úzké vztahy mezi českou a americkou muzikologií. V Olomouci působil opakovaně Studijní program: Muzikologie (B0215A320001) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční Délka studia: 3 Zaměření: Humanitní (Umělecké) Náplň programu/oboru: Completus, maior, minor. Bakalářské studium muzikologie je určeno absolventům středních škol s výrazným zájmem o teoretickou reflexi hudby Na mapě Univerzity Palackého lze vyhledávat univerzitní budovy, oddělení, menzy, koleje a další místa spojená se studentským životem v Olomouci Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) je co do počtu kateder i studujících největší z osmi fakult této vysoké školy. Přibližně sedmi tisícům studentů poskytuje více než šest set kombinací filologických, humanitních, sociálních a uměnovědných oborů na 21 katedrách a odborných pracovištích

Katalog studijních programů - obory

MAPA. Umělecké centrum UP Univerzitní 3 771 80 Olomouc tel. recepce: 585 633 100 Mgr. Lucie Klevarová manažerka UC UP tel: 585 633 099 e-mail: lucie.klevarova@upol.c Katedra muzikologie. Katedra nederlandistiky. Katedra obecné lingvistiky. Katedra psychologie. Katedra romanistiky. Katedra slavistiky. Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Katedra divadelních a filmových studií. studium skladby na JAMU v Brně a na Hochschule für Musik und darstellende Kunst Graz, muzikologie MU Brno; autor oper, orchestrálních a komorních skladeb a textů zaměřených na problematiku hudby 20.století; vyučuje na Khv PdF UP v Olomouci, kde také inicioval vznik programu Slyšet jinak, který doposud vede; kontakt: vit.zouhar@upol.c Muzikologie - jednooborový bakalářský obor v kombinované formě Divadelní věda a Filmová věda - dvouoborové bakalářské studium v kombinované formě Andragogika - jednooborové magisterské studium v kombinované formě Univerzita Palackého připravuje desátý ročník mezinárodního festivalu soudobé hudby MusicOlomouc. Uskuteční se od 9. do 23. října a zazní v něm 35 soudobých kompozic, většina v české či olomoucké premiéře. Ve světových premiérách bude uvedeno pět skladeb. Všechny vznikly na objednávku festivalu

S cílem posílit mobility a rozšířit umělecké i vědecké projekty navštívil Univerzitu Palackého John Richmond, děkan College of Music University of North Texas (UNT). Zúčastnil se letní školy Music Culture with Emphasis on Educational Aspects i Olomouckých barokních slavností. Se členy katedry hudební výchovy PdF i muzikologie FF diskutoval o dalších možnostech. Jan Vičar z katedry muzikologie, David Uher z katedry asijských studií a Jiří Štefanides z katedry divadelních a filmových studií dnes obdrželi z rukou rektora Jaroslava Millera medaile za letité úsilí, které věnovali rozvoji svých pracovišť i celé univerzity Katedra muzikologie FF UP, Olomouc. 483 To se mi líbí · Mluví o tom (6) · Byli tady (78). Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Plackého v Olomouci Založena roku 1946. Sídlí v.. The latest Tweets from Katedra muzikologie (@Musicology_UPOL). Katedra muzikologie FF UP, založena 1946, sídlí v jedinečné, moderně vybavené, historické budově na druhé nejstarší univerzitě v ČR. Olomouc, Czech Republi

Studijní programy: Filozofická fakulta U

Umělecké centrum: Katedry: Umělecké centru

kontakt: petr.cehovsky@upol.cz Specializace na výzkum architektury a skulptury 14. - 16. století ve střední Evropě a na analýzu gotického a renesančního umění v jeho kulturně - historických souvislostech. VZDĚLÁNÍ 1998-2001, bakalářské studium, muzikologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouc Rezervace klubů a barů. Víte, kde hledat své spolužáky poté, co si projdete učebny a padne tma? Ptáte se, kde to bude žít i mimo nádvoří Zbrojnice Časopis Katedry muzikologie FF Univerzity Palackého v Olomouci. Publikace autora. AUPO Philosophica - Aesthetica 45. Musicologica Olomucensia 21. Pravidelný sborník Katedry muzikologie FF UP v Olomouci. Vložit do košíku. Czech and Slovak Journal of Humanities 2/2017 - Musicologica 3 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Tel.: 585 631 111, fax: 585 222 731, 585 232 035 www.upol.cz Rektor: prof. RNDr. Interní vtipy Muzikologie UPOL. 188 likes. Místo kde se smějí jen skalní fanoušci Fukače a Poledňák

Katedra muzikologie. Katedra nederlandistiky. Katedra obecné lingvistiky. Katedra psychologie. Katedra romanistiky. Katedra slavistiky. Katedra sociologie a andragogiky. Katedra divadelních, filmových a mediálních studií. jana.engelbrechtova@upol.cz Katedra muzikologie doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D. jiri.kopecky@upol.cz Mgr. Jan Blüml, Ph.D. - stáže jan.bluml@upol.cz Katedra nederlandistiky Bas Hamers, M.A. bas.hamers @upol.cz Mgr. Milan Kříž, PhD - stáže milan.kriz@upol.cz Katedra obecné lingvistiky Katedra politologie a evroých studií Katedra.

UIS Univerzity Palackého - UIS Univerzity Palackéh

Katedra muzikologie. Katedra nederlandistiky. Katedra psychologie. Katedra romanistiky. Katedra slavistiky. Katedra sociologie a andragogiky. Katedra divadelních, filmových a mediálních studií. ského studia Hudební teorie a pedagogika a Muzikologie na konferenci Aktuální otázky interdisciplinárního výzkumu hudební kultury, která se konala 9. 12. 2010 v prostorách olomouckého univerzitního Uměleckého centra dne 9. 12. 2010. Název konference Aktuální otázky interdisciplinárního výzkumu hu Dobrý den, Projekt Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století (společný projekt MÚA a FFUK) nabízí možnost spolupráce formou brigád studentům bakalářského až doktorského studia muzikologie a příbuzných disciplín (historie, pomocné vědy historické, latinský jazyk, český jazyk, dějiny umění apod.) 2008 - dosud člen redakční rady časopisu Studia slavica Filosofické fakulty . Ostravské univerzity 2005 - 2015 člen redakční rady Teologické texty - obor spiritualita . 1999 - dosud předseda redakční rady nakladatelství Refugium v Olomouci . 1999 - dosud odborný asistent Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomou Akademičtí pracovníci vyvíjející vědecko výzkumnou činnost na Katedrách Hv PdF UP, Muzikologie FF UP, ale i LF, PřF; Do cílové skupiny spadají zmíněné kategorie studentů a akademických vědeckých pracovníků nejen z fakult UP, ale také Ostravské univerzity v Ostravě, Univerzity v Hradci Králové, Masarykovy Univerzity v.

Přehlídka soudobé hudby MusicOlomouc 2016 se chýlí ke konci. Vědomí vrcholícího festivalu na úterní vystoupení ženského souboru Mondrian ze Švýcarska přilákalo poměrně vysoký počet návštěvníků. Programu vévodily čtyři skladby psané pro smyčcové nástroje a klavír, zkomponované skladateli švýcarského, českého a německého původu kontakt: petr.cehovsky@upol.cz 1998-2001, bakalářské studium, muzikologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 1999-2005, magisterské studium, dějin umění, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 2005-2010, doktorské studium, dějin umění, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouc muzikologie) a dvě uměnovýchovné z pedagogické fakulty (katedra hudeb-ní výchovy a katedra výtvarné výcho - vy). Rekonstrukce konviktu byla ve své době konzultována s vedoucími těchto kateder, prostory jsou uprave - né na míru oborům, které se tu vy-učují. Kromě klasických poslucháren různých kapacit od patnácti do st

Studuj na Filozofické fakultě UP v Olomouc

Externí odkazy či reference byly změněny (srpen 2018) Dobrý den, právě jsem se pokusil opravit 1 externí odkazy či reference na stránce Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého.Prosím, zkontrolujte moje editace.Pokud máte nějaké otázky, potřebujete, abych tyto odkazy nebo dokonce celou tuto stránku ignoroval, prosím vizte seznam často kladených otázek. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) je jednou z osmi fakult této vysoké školy.Svou činnost obnovila v zimním semestru roku 1946.Na svých katedrách a dalších odborných pracovištích poskytuje studentům a uchazečům více než šest set kombinací filologických, humanitních, sociálních a uměnovědných oborů

Hvězda světové muzikologie získá čestný doktorát

Akademici. 1. Brambora Dlabaná, PhDr., Ph.D. Centrum jazykového vzdělávání 1961 2. Dýně Sázená, Mgr., Ph.D. Katedra bohemistiky 1980 3 Katedry muzikologie Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, byl připraven při příležitosti 75. narozenin významného pedagoga a donedávna i vedoucího Katedry muzikologie, prof. PhDr. Ivana Poledňáka, DrSc

Jaký typ studia hledáte? - Katalog studijních program

Česká hudební pedagogika a její profilace od jejího počátečního strukturování až po současný stav. Romana Sedláčková (Brno) Ve svém příspěvku bych se ráda zaměřila na některé momenty v procesu strukturování české hudební pedagogiky a jejího předmětu hudební výchovy, které byly z hlediska profilace této disciplíny zásadní či jinak přínosné Časopis Katedry muzikologie FF Univerzity Palackého v Olomouci. 160 Kč . Vložit do košíku. Czech and Slovak Journal of Humanities 2/2015 Musicologica. Časopis uměnovědných kateder Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 291 Kč . Vložit do košíku. ZÁPIS č. 7/2014. z porady vedení Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která se konala. v úterý 4. listopadu 2014 od 14.00 hodin v pracovně děkana na DLF UP, tř Katedra muzikologie FF; Katedra hudební výchovy PdF; Katedra výtvarné výchovy PdF; Patero uměleckých oborů má své místo v budově bývalého jezuitského konviktu, který můžeme považovat za jakéhosi předchůdce dnešní olomoucké univerzity. Barokní komplex propojuje někdejší Předhradí (dnešní FF na ulici.

Rostislav Švácha převzal Cenu Františka Palackého: KatedraOlomoucké právnické dny přilákaly na 300 odborníků ze tříMuzikologie chystá sympozium o populární hudbě za ŽeleznouKarl Ditters von Dittersdorf a šlechtická hudební kulturaHudební dílo a plagiát pohledem muzikologie a autorského

Ing. Pavel Absolon (vedoucí oddělení infrastruktury) - tel: 585 633 051 | email: pavel.absolon(at)upol.cz. Mgr. Vladimír P. Polách, Ph.D. (proděkan pro infrastrukturu) - tel: 585 633 041 | email: vladimir.polach(at)upol.cz Mgr. Ondřej Kučera (hlavní řešitel projektu VAVPI pro Křížkovského 12 a 14) - tel: 585 633 463 | email: ondrej.kucera(at)upol.c vědy uspořádat tak, aby zde také existovala tzv. regionální muzikologie s dis-ciplínami jako euromuzikologie, sinomuzikologie, indomuzikologie, orien-tomuzikologie, afromuzikologie atd. Elschek však chápe pojetí regionu velmi široce, v podstatě jako celý kontinent. Z toho pak pramení komparace celýc Kontakt Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci třída Míru 117 771 11 Olomouc IČO: 61989592 +420 585 636 080 dekanat.ftk@upol.c Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci . Mgr. Jana Migašová, PhD. Inštitút estetiky a umeleckej kultúry Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove . PhDr. Dana Novotná, Ph.D. Katedra výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem . PaedDr. Markéta Pastorov

 • Gservis mytus.
 • Způsoby motivace zaměstnanců.
 • Tetování na zápěstí srdce.
 • Domácí obuv pro děti.
 • Witcher armor sets.
 • Skryté ostří.
 • Albixon recenze.
 • Halic.
 • Kultivace moči co to je.
 • Iggy pop koncerty 2019.
 • Lapač snů mladá boleslav.
 • Kachní prso minutka.
 • Imperial hotel frank lloyd wright.
 • Co způsobuje stres.
 • Matějovský zlín.
 • Terárium pro gekončíka nočního bazar.
 • Policie a domácí násilí.
 • Půjčil jsem peníze jak to dokázat.
 • Malý princ v angličtině pdf.
 • Čím fotit.
 • Zahradnická škola hradec králové.
 • Chevrolet impala 1967 cz.
 • Alza neo recenze.
 • Množení kanadských borůvek hřížením.
 • Nissan murano 2016 cena.
 • Jedlych hub.
 • Hřeben vysokého tlaku.
 • Cevni ileus prognoza.
 • Youtube tomas linka.
 • Kapela na oslavu narozenin pelhřimov.
 • Intimissimi české budějovice.
 • Fotografen wien.
 • Vágner brno modely.
 • Galerie karlín.
 • Jak se zbavit křeče ve stehně.
 • Dekorační mísy.
 • Kurzy plavani barrandov.
 • Váha podle věku a výšky.
 • Plecháček mikeš.
 • Batman logo.
 • Pštrosí vejce wikipedia.