Home

Celá čísla 7 třída

Test - celá čísla (7. třída) přidáno: 3. 11. 2014 11:10, autor: Jiří Stavinoha [ aktualizováno 4. 11. 2014 2:53] V úterý 11. 11. (změna) budeme psát v 7. třídě test z učiva celých čísel. Náplní testu bude: umístění celého čísla na číselnou osu; porovnávání celých čísel. Kladná a záporná čísla (Celá čísla) - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Střední škola. Nově můžete hlasovat o kvalitě vysvětlení. Kladná a záporná čísla (Celá čísla 1) Vypočtěte: 2) Vypočtěte: 3) Vypočtěte: 4) Vypočtěte: 5) Vypočtěte: 6) Doplňte tak, aby platila rovnost: 7) Vypočtěte: 8) Vypočtě

Celá čísla můžeme rozdělit na sudá a lichá čísla. Sudá čísla jsou čísla, která jsou dělitelná dvojkou, tedy 2, −4, −8, 40, 124 atd. Lichá čísla mají po dělení dvěma zbytek jedna, tj. jsou to čísla −1, 1, 5, 19, −41, atd tŘÍda vii.c; titulnÍ strana . matematika - pŘÍklady k procviČenÍ pŘÍklady k procviČenÍ xv. - Čtvrtletka naneČisto pŘÍklady k procviČenÍ xiv. - racionÁlnÍ ČÍsla - i. pŘÍklady k procviČenÍ xiii. celÁ ČÍsla pŘÍklady k procviČenÍ i. - dĚlitelÉ ČÍsla. Matematika - Celá čísla Vyberte z násladujících kategorií Používat čísla od 1 do : Vyberte číslo: Malá násobilka: použít Odkazy na výuku Novinky na procvicuj.cz. 28.11.2011. Oprava některých chyb. 10.09.2011. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 3 - všech 7 řad - poznávačka (Vaše testy) ø 72.6% / 16 × TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 2 - 7. řada - poznávačka (Vaše testy) ø 74.6% / 46 × TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 1 - 7. řada (Vaše testy) ø 63.4% / 71 × Zakavkazsko a Střední Asie (Asie) ø 72.7% / 12 × SVĚT 4 - zeměpis svět

matematika 7.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument pŘÍklady k procviČenÍ xxiv - desetinnÁ ČÍsla pŘÍklady k procviČenÍ xxiii - Čtvrtletka naneČisto - iv pŘÍklady k procviČenÍ xxii - krychle, kvÁdr pŘÍklady k procviČenÍ xxi - krychle, kvÁdr pŘÍklady k procviČenÍ xx - krychle, kvÁdr pŘÍklady k procviČenÍ xix - celÁ ČÍsla Celá čísla 1 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek, 8 korun apod). Položíme-li si v zim Celá čísla sčítání a odčítání teorie + příklady + výsledky..... Racionální čísla, teorie + příklady + výsledky..... Slovní úlohy na poměr, PÚ a NÚ.. Teorie a výklad učiva na Přímou úměrnost, Nepřímou. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Test - celá čísla (7

Matematika. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky. Celá čísla, racionální čísla. Zapsat záporné a kladné číslo a zobrazit je na číselné ose. Určit opačné číslo k danému číslu. Zobrazit dané racionální číslo na číselné ose. Porovnat dvě racionální čísla. Určit absolutní hodnotu racionálního čísla pomocí číselné osy. Sčítat a odčítat celá čísla

Celá čísla (opakování) - pracovní list Mgr. Milena Dusová leden 2012 Matematika - 6.ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 1. Porovnej, doplň <, > a) -15 -9 b) -32 23 c) 0 -7 d) 18 -18 e) 21 -58 f) 4 0 2. Seřaď čísla vzestupně ( od nejmenšího po největší ). 7. třída. Přihlásit se k odběru příspěvků Online cvičení 7.ročník - hledej celá čísla - čísla opačn. PRACOVNÍ LIST - CELÁ ČÍSLA. 1.Př: Vypočítejte: a) + 4 - 2 = e) + 10 - 15 Celá čísla - 7. ročník 7 Předpokládané znalosti: základní znalosti a dovednosti v oboru celých čísel Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problému - (žák) samostatně řeší problémy, zvolí vhodný způsob řešení problematiky, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problému, případně najde

Kladná a záporná čísla - Celá čísla - Umíme matik

Celá čísla - Příklady z matematik

 1. 7. třída; Matematika - Zlomky - Pexeso zlomky + celá čísla . start . Vyber zlomek, který bude vždy odpovídat celému číslu. Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy: Autor: www.jiridobry.cz.
 2. dělitelsnost devíti: jednotlivá čísla sečteme a výsledek je dělitelný devíti. př. 15786=1+5+7+8+6=27/9 lze dělit elnost desíti: končí-li číslo na nulu. př. 100, 1230, 1836400 ARITMETICKÝ PRŮMĚR - se vypočítá sečtením všech položek a vydělením počtem položek. př. 5 a 7;(5+7)/2=12/2=

Celá čísla — Matematika

Jana Prečanová Matematika 7. třída Pracovní list č. 1 Celá čísla, středová souměrnos Celá čísla: Čísla celá - kladná, záporná, nula, číselná osa Čísla navzájem opačná Absolutní hodnota čísla Porovnávání a uspořádání celých čísel Sčítání a odčítání celých čísel Násobení a dělení celých čísel Shodnost trojúhelníků: Shodné útvary v rovině Shodnost trojúhelníků - věty. Matematika - 7. třída . Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem Vypočti 50% nebo 100% z čísla. Vypočti 50%, 100% nebo 25% z čísla. Absolutní hodnota součtu a rozdílu do 10 Absolutní hodnota součtu a rozdílu do 40. Vypočti procenta z 10,100 a 1000. Vypočti procentní podíl. CELÁ ČÍSLA - sčítání a odčítání; CELÁ ČÍSLA 2 - násobení a dělení CELÁ ČÍSLA 3 - sčítání a odčítání CELÁ ČÍSLA 4 - sčítání, odčítání CELÁ ČÍSLA 5 - sčítání, odčítání a násobení CELÁ ČÍSLA 6 - sčítání, odčítání a násoben

M a t e m a t i k a - PŘÍKLADY K PROCVIČEN

Zbytková třída. Zbytkovou třídou modulo n rozumíme množinu všech celých čísel, které při dělení přirozeným číslem n dávají stejný zbytek. Tuto množinu pak můžeme chápat jako jeden celek a celá čísla, která obsahuje, již dál nerozlišovat 7) Vypočítejte obsah a obvod daných trojúhelníků: 8) Vypočítejte délky úseček: 9) Vypočítejte délku úhlopříčky ve čtverci o straně délky 10 cm; v obdélníku o stranách 8 cm a 11 cm . 10) Vypočítejte třetinu obvodu obdélníku, který má jednu stranu délky 12 m a úhlopříčku délky 13 m ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ 43 Linecká 43 381 01 Český Krumlov tel: 380 309 311 hospodářka:380 309 324 školní jídelna:380 309 33 Celá čísla - skládání čísel do kruhu tak, aby v každém vyšla 0 - java: Celá čísla - test I: Celá čísla - test II: Celá čísla 3 - test: Celá čísla I (porovnávání, čísla opačná, absolutní hodnota) - výklad a test 970 úvodních videí 1426 video příkladů 7 článků 6 interakce 344 hodin 1148 testů Poměr materiálů. Videa zdarma (970) 6. třída - Desetinná čísla-% 6. třída - Dělitelnost-% 7. třída - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost-% 9. třída - Lomené výrazy-

Racionální čísla jsou uzavřená na operacích sčítání, odečítání, násobení a dělení. Znamená to, že když vydělíme dvě racionální čísla, získáme opět racionální číslo. Toto je změna oproti celým číslům, která na operaci dělení nebyla uzavřená. Racionální čísla obsahují všechna celá čísla Datum a nadpis Celá čísla. Prostuduj si text na straně 48. Zapiš si pečlivě rámeček dole na straně 48. Ze strany 49 si opiš všechny barevné rámečky. Vyřeš si písemně cvičení 49/1, 2, 3. Ve středu na videokonferenci od 10:00 si toto učivo projdeme. Připrav si na videokonferenci sešit a učebnici

Matematika pro 7

Procvičování na internet

Celá čísla se skládají ze záporných čísel (-9,-8,-7), kladných čísel (8, 9) a nuly (0). V učebnici přerýsovat tabulku na straně 48 Nula není kladná, ani záporn 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Vítejte v modulu Matematika Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Definici lze konzistentně rozšířit jak na celá reálná čísla, tak i do oboru komplexních čísel. Grafem kosinu v reálném oboru je kosinusoida. V tomto. Matematika: ročník 6-8 třída. Matematika ø 69.7% / 37988 × vyzkoušeno; Matematika-5-7 Matematika ø 81.3% / 2161 × vyzkoušeno; Celá čísla Matematika ø 68.6% / 19239 × vyzkoušeno; Matematika - všechno možné Matematika ø 67.6% / 1250 × vyzkoušen

Celá čísla - Matematika — testi

 1. Celá čísla, absolutní hodnota, početní operace s celými čísly - online výuka dle rozvrhu v Teams včetně testů a zkoušení. Český jazyk: Způsoby tvoření slov. Videokonference dle rozvrhu v MS Teams. Anglický jazyk: Extra Reading lekce 3, číst text uč. str. 88 (dopis z USA) Německý jazyk: PS str. 19, cv. 7. Ruský jazyk
 2. 7. ročník Ciferný součet Rozklad na prvočinitele Najdi dělitele Největší společný dělitel Nejmenší společný násobek Procenta slevy Kombinatorika slovní úlohy Zjednodušení zlomků Sčítání zlomků Odčítání zlomků Násobení zlomků Dělení zlomků Tabulka 100 Záhadné sčítání Záhadné rovnice Magický čtverec.
 3. Přípravná třída; Knihovna a kancelář celá čísla v jednoduchých příkladech. Sčítání celých čísel. celá čísla v jednoduchých příkladech. ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ - pojmy. v příloze najdete pojmy, které se budou ústně zkoušet. Práce na 14. 12. 201
 4. Racionální čísla - počítání se zlomky. racionální čísla - příklady k procvičení.doc (34 kB) Počítání se závorkami, racionální čísla. Pracovní list - celá, racionální čísla.doc (23 kB) Násobení,dělení celých čísel, posloupnost početních výkonů celá čísla2 .doc (22,5 kB) celá čísla.doc (27 kB
 5. Nadpis: Absolutní hodnota celého čísla - opsat rámeček str. 51 i s narýsovanou číselnou osou (tužkou), rámeček str.52(růžový) Opačné číslo - rámečky str. 53 Porovnávání celých čísel - rámeček str. 54, str. 55(růžový
 6. Pracovní sešit: 41/6A,42/5,6,7 Online procvičování: onlinecviceni.cz - 7. třída, celá čísla Středa 4. 11. 2020 - online hodina od 8,50 -9,35 hodin Teorie (prosím zapsat do sešitu): Číslo opačné - K číslu různému od nuly je číslo, kterému se nerovná, ale má stejnou absolutní hodnot

Zaokrouhlete na celá čísla: 7, 9: 8: Další číslo za platnou číslicí je 9, zaokrouhlujeme tedy nahoru. Platnou číslici zvětšíme o jedna a vynulujeme další řády. Zaokrouhlete na celá čísla: 310, 2: 310: Další číslo za platnou číslicí je 2, zaokrouhlujeme tedy dolů. Vynulujeme další řády Matematika 6. třída Vítám vás na stránce matematika 6. třídy. Školní rok 2016/2017 jsme zahájili opakováním počítání s přirozenými čísly. Porovnávali jsme čísla podle velikosti, zakreslovali jsme je na číselné ose Celá čísla Cela_cisla.pps (1,3 MB) Cela_cisla_scitani-odcitani.pps (1053696) Cela_cisla_-_nasobeni.

Aktualit

 1. Celá čísla, absolutní hodnota, početní operace s celými čísly - online výuka dle rozvrhu v Teams včetně testů a zkoušení. Český jazyk: Způsoby tvoření slov. Videokonference dle rozvrhu v MS Teams. Anglický jazyk: Způsobové sloveso HAVE TO, viz MS Teams a videokonference dle rozvrhu. Německý jazyk: PS str. 19, cv. 7.
 2. Zatím jich má dohromady jen 8. Na otazku, kolik má brouků, odpověděl: Celá moje sbírka má 54 nohou. Kolik mám pavouků a kolik brouků? Třída Když se Pythagora ptali, kolik žáků navštěvuje jeho školu, odpověděl: Polovina žáků studuje matematiku, 1/4 hudbu, 1/7 mlčí a kromě toho jsou ve škole i tři děvčata
 3. Třída Obsah dostupný na české Khan Academy Astronomie — Měřítka ve vesmíru , Hvězdy, černé díry a galaxie , Geologická historie Země , a další
 4. Základní škola Jungmannovy sady - Mělník. Cesta ke stránce. Titulní stránka / ; Kurzy / ; Matematika/ Kategorie kurzů
 5. Classroom - třída lot of - hodně 27/2 doplnit jemně tužkou do modrého rámečku. 27/3 - prohlédnout si pozorně cvičení, jak se rozkládají čísla. 27/4 - do sešitu M1 (podle cv. 3). Civčení můžete zaslat ke kontrole. PS s. 7 celá dle pokynů. Můžete používat učebnici na s. 9 a 10. Výsledky z matematiky.
 6. Tematický okruh: Celá čísla Seznam digitálních učebních materiálů. 2,4MB (zip) (Níže uvedené soubory můžete zdarma stáhnout v jednom zazipovaném a zaheslovaném balíčku kliknutím na tlačítko DOWNLOAD. O heslo lze požádat na emailu: caklova@zsmikulovice.cz) DUM IV/2 - Celá čísla
Zeměpis 7

Třída 7.B. Matematika 7.B. 7. zadání, Početní operace s celými čísly, do 27. 11. Moji milí žáci, tento týden se podíváme na dělení celých čísel a budeme procvičovat početní operace s celými čísly. Ve čtvrtek 26. 11. si napíšeme znovu test na celá čísla všechna celá čísla jsou dělitelná 1 2 je-li na místě jednotek sudé číslo - 128, 1002 3 je-li ciferný součet dělitelný 3 - 228 (2+2+8=12, 1+2=3) 4 je-li poslední dvojčíslí dělitelné 4 - 612,1008 5 je-li na místě jednotek 5 nebo 0 - 35, 10540 6 je-li číslo dělitelné 2 a 3 - 924, 29250 7 Zlomek, který obsahuje celá čísla lze dělením vyjádřit jako desetinné číslo, proto desetinná čísla patří do racionálních. 1/2 = 0,5 1/3 = 0,333... (tzv. periodické číslo) 16/11 = 1,454545.. Tematický okruh : Celá čísla. Seznam digitálních učebních materiálů. 2,4MB (zip) (Níže uvedené soubory můžete zdarma stáhnout v jednom zazipovaném a zaheslovaném balíčku kliknutím na tlačítko DOWNLOAD. O heslo lze požádat na emailu: caklova@zsmikulovice.cz) DUM IV/2 - Celá čísla

Učebnice pro 7. ročník obsahuje tato témata: zlomky, shodnost geometrických útvarů, konstrukce trojúhelníků, celá čísla, racionální čísla, středová. 1 všechna celá čísla jsou dělitelná 1 6 je-li číslo dělitelné 2 a 3 (viz výše) 2 je-li na místě jednotek sudé číslo 8 je-li poslední trojčíslí dělitelné 8 3 je-li ciferný součet dělitelný 3 9 je-li ciferný součet dělitelný

Příklady K Procvičen

Doposud k počítání postačovala celá čísla a znalost správného zápisu i čtení (jednotky, desítky, stovky, tisíce...). Tato celá čísla se používají k počítání věcí, osob, rostlin, ale třeba i peněz. Pokud za celým číslem napíšeme čárku a za ní další číslice, vzniká číslo desetinné Třída: 4.B; Matematika celá čísla; Souhrn; Celá čísla a slovní úlohy. Procvičování celých čísel a slovní úlohy. Učitel: Jarmila Sedlat. Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, převod jednotek, 1. stupeň Umíme to. Umíme t Matematika 7. třída - do 20. dubna . Z učebnice vypracujte do sešitu: Pozor! Pracujete i se zápornými čísly. Navazujeme tak na celá čísla, která jsme dlouho procvičovali. V pracovním listě vypracujte č. 283 (převádějte až na smíšená čísla) číslo 284 je dobrovolné (nepřevádějte na smíšená čísla) Pošlete. domácí práce na 24. 11.: Zpaměti sčítejte a odčítejte desetinná čísla v PS str. 51/A -11 a str. 52/A-13. Můžete si pomoci tím, že si vezmete do ruky pravítko a jednotky budete brát jako centimetry a desetiny jako milimetry

Autor: Jana Krchová Obor: Matematika Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Porovnávání desetinných čísel 0,8 0,9 1,02 1.14 1,243 1,3 1,406 1,52 1,67 1,781 1,8 1,9 k pojmenování čísla, učitel tuto nabídku přijme a celá hra se de facto odehrává v prostředí Schody - viz dále. V opačném případě, což je málo pravděpodobné, budou jednotlivé značky označeny různými ikonkami, popřípadě jmény, barvami, zvířaty apod. Tabulová evidenc Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm V pravoúhlé soustavě souřadnic s počátkem O je narýsována kružnice k/O 2 cm/. Zapiš pomocí souřadnic všechny body, které leží na kružnici k a jejichž souřadnice jsou celá čísla. Zapiš všechny body, které leží na kružnici l/O 5 cm/a jejichž souřadnice jsou; Tři autobusy 3 Tři autobusy jdou po stejné okružní trase

7. třída: oddělení Matematika 1 - procvičovat všechna cvičení - nastavit zlomky, celá čísla. oddělení Geometrie 1 - procvičovat Trojúhelník 1. 9. třída: oddělení Geometrie 2 - objem a povrch. oddělení Matematika 2 - procvičovat všechna cvičen Do 15. 11. dva pracovní listy: (Stáhněte si dole z odkazů Chit Chat 2 PL 1 a 2) s 10 Be healthy a s 22 Grammar 3. lekce (plánuji dělat online 10. 11., pokud můžete, tak si vytiskněte) uč. s 18 (plánuji online 12. 11.) pracovní sešit s 18, 19 - opakování lekcí 1, 2, Mgr.Michaela Kufová. 558 555 135 - sborovna 558 555 131 - ekonomka 558 555 140 - vedoucí jídelny michaela.kufova@centrum.c ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

desetinná čísla: zde ke stažení. zlomky - samostatná práce:zde ke stažení zlomky - početní operace:zde ke stažení smíšená čísla: zde ke stažení. celá čísla 1:zde ke stažení,zde ke stažení, zde ke stažení. poměr, úměrnost:zde ke stažení. celá čísla 2:zde ke stažení celá čísla 3:zde ke stažen Domů > matematika 7. třída ARITMETIKA 7 - UČEBNICE Učebnice je důsledně založena na vzdělávacím programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, postupně jsou zařazeny kapitoly: Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr, Přímá a nepřímá úměrnost, Procenta a úroky CELÁ ČÍSLA Celá čísla množinu celých čísel značíme písmenem Z Z = Procvičování sčítání a odčítání celých čísel Vypočti: - 8 + 6 = -20 - 5 = -10+12= 8 -15 = - 2 - 5 = -12+18 = - 8 + 8 = - 9 - 9 = -4 +14 = 7 - 12 = 9 - 11 = -10+ 16 = 15 - 9 = -7 + 0 = Vypočítejte: - 5 - 8 + 12 = 17 - 9 - 11 = - 9 + 19 - 6 = -12 -7 + 9 - 10 + 5 + 10 = - 6 - 10 + 12. Třída 7.B. Matematika 7.B. 6. zadání, Násobení celých čísel, do 20. 11. Moji milí žáci, tento týden budeme procvičovat násobení celých čísel. Ve čtvrtek 19. 11. si napíšeme znovu test na celá čísla. Zadání na tento týden naleznete zde:.

Porovnávání celých čísel - 7. třída 1. Znázorni celá čísla na číselné ose: + 2, - 3, - 5, 3, -7, -10, + 4, + 6, - 1, + 8 2. Porovnej dvojice čísel - 5 - 3 + 7 - 4 - 2 - 4 - 8 + 7 + 9 - 3 0 - 1 - 4 - 5 - 7 + 1 - 6 0 0 9 - 8 - 1 - 3 + 3 3. Uspořádej daná čísla podle velikosti od nejmenšího po největší. Přirozená čísla vyjadřují počet různých skupin lidí, zvířat, či předmětů. Nejmenší přirozené číslo je 1, nulu nepovažujeme za přirozené číslo. Čili jsou to čísla 1, 2, 3, a všechna celá kladná čísla, počet těchto čísel je nekonečný, je to nekonečná množina. Přirozená čísla jako množinu čísel.. 7. Z půjčky jsem zaplatil 500 Kč a ještě mi zbývá zaplatit 80%. Kolik je celá půjčka? 8. Ve 200 litrovém sudu je 64 l. Kolik je to %? 9. Zahradník musí zasadit 60 stromů. Už zasadil 27 stromů. Kolik je to procent? 10. Zahradník už zasadil 60 stromů, ale jen 48 se jich ujalo. Kolik procent stromů uschlo? ŘEŠENÍ I S.

Počasí dnes: 2. 12. 2020. Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -2 až -6°C Učebnice pro 7. ročník obsahuje tato témata: zlomky, shodnost geometrických útvarů, konstrukce trojúhelníků, celá čísla, racionální čísla, středová. Desetinná čísla - úvod 1) Zapiš v 1. sloupci číslem, ve 2. sloupci slovy: a) šest celých osm desetin f) 1,1 b) nula celá sedm desetitisícin g) 0,03 c) sto třicet pět celých dvacet čtyři tisíciny h) 12,005 d) jedna celá dvacet osm setin ch) 0,0066 e) nula celá osm miliontin i) 4,00

BMW G 310 R – malá stíhačka | MOTOHOUSEstředová souměrnost | Matematika – výuka matematiky na ZŠInf + VV - mozaika a rozšířená realita - Naše webovka

5. třída - 7. třída - 9. třída. Zadání testů posíláme přes internet. Vaše práce vyhodnotíme a pošleme Vám vzorová řešení. Domácí kurzy 3. třída - 4. třída - 5. třída - 6. třída - 7. třída - 8. třída - 9. třída. Připravili jsme domácí alternativu k našim dlouhodobých kurzům Týden 7.9. - 11.9.2020. Celá čísla - učebnice str.9/6, 7a+b, 10a+b, DOMÁCÍ ÚKOL: učebnice str.10/12a+b. Celá čísla - učebnice str.9/7c, 10c, str.10/14a+b. Chci se podílet na vedení školy a učit tak, aby děti chodily do Zaalejky rády. Věřím, že pokud něco děláme s radostí, pak to děláme nejlíp, jak to jde

 • Radiobudík s usb mp3.
 • Kam vzít cizince v brně.
 • Thomann shop.
 • Nahrávací studio brno.
 • Jednoduché cukry v potravinách.
 • Stavy a průtoky labe.
 • Zubní zrcátko rovinné.
 • Yakutsk weather.
 • Prodejna mincí praha.
 • Oldřich navrátil kontakt.
 • Tématické mapy.
 • Revolution v dm.
 • Perwoll akce.
 • Léčba alkoholismu opava.
 • Pleteny mantinel navod.
 • Mikroflanelové povlečení 140x200.
 • Yucca schidigera wikipedia.
 • Word vkládání objektů.
 • Auto outlet.
 • Původ příjmení čr.
 • Zadar ancona ferry.
 • Elixir struny.
 • Luskoun anglicky.
 • Zachytávání kláves.
 • Mastne vlasy bylinky.
 • Cewe fotokniha inspirace.
 • Wikipedia jetbrains.
 • Labyrint spáleniště.
 • Svatí patroni.
 • Kuchyně quantum.
 • Diverzifikace.
 • Zapečená aljašská treska recept.
 • Prikaz print.
 • Brenderup 2270 u plachta.
 • Ch 53k king stallion.
 • Overlock s automatickým navlékáním.
 • Sušené jmelí.
 • Bolesti po augmentaci.
 • Valašské klobouky podatelna.
 • Zajištění balkonových dveří.
 • Mluvící knížka.