Home

Dno světového oceánu

13. Dno oceánu Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky Dno oceánu I. Sv ětový oceán zabírá asi 71% povrchu zem ěkoule. Čára, v níž se hladina sv ětového oceánu stýká se souší, se nazývá břežní čára . Pruh území souše kolem b řežní čáry se nazývá pob řeží Dno světového oceánu. Dno světového oceánu. Části oceánského dna - 1) pevninský šelf - část pevniny zatopená vodou, hloubka max. 200 m (šelfy některých moří - těžba ropy a zemního plynu) 2) pevninský svah - část dna oceánu, která navazuje na pevninský šelf, prudce se svažuje, dosahuje hloubky 3000 m 3) oceánská pánev - rozlehlé oblasti pokryté. 2. Dno světového oceánu. a) Přečíst str. 28 - 29 v učebnici. b) Zápis (viz příloha přepsat do sešitu). c) Do sešitu překreslit obrázek v učebnici na str. 29 - stačí hrubý náčrt volná část světového oceánu = přístupné všem státům, leží mimo výhradní hospodářské zóny; i zde se musí dodržovat stanovená pravidla v námořní dopravě, rybolovu aj., např. těžbu ze dna musí schválit Mezinárodní úřad pro mořské dno Dohromady zabírá dno tohoto oceánu 361,3 milionu kilometrů čtverečních, o kterých stále víme jen velice málo. Prozatím byla zmapována přibližně desetina celé této plochy. Změnit by to však mohly projekty, které se zapojily do soutěže Ocean Discovery XPRIZE

2004 Geografie Světového oceánu Vladimír Herber 12 PODMOŘSKÉ KAŇONY • geneze kaňonů-různé názory • ponořená říční údolí • vyhloubení podmořskými procesy - turbiditní proudy • tektonický původ (úzké prolomy) - zlomy kolmé k pobřeží • hloubka až 5 000 m, délka - stovky km, příkré svahy V této části světového oceánu jeho dno, voda i vzduch patří plně příslušnému pobřežnímu státu. Pobřežními vodami (používá se také název výsostní vody) se v období míru můžou plavit í válečné lodě, nemohou však plout ponorky a prolétávat bojová letadla Oceánske panvy zaberajú asi 50% dna oceánov medzi oceánskymi chrbtami a okrajmi kontinentov. Najväčšiu hĺbku 11034 m namerali v Mariánskej priekope v Tichom oceáne, v Atlantickom oceáne je najhlbšia Portorická priekopa, v Indickom Diamantínska, v Severnom ľadovom Nandská. Dno svetového oceánu pokrývajú sedimenty Dno oceánů bylo prozkoumáno Fernandem Magellanemčas jeho světového turné; věnovat pozornost měření hloubky Kryštofa Kolumba a Ameriga Vespucciho. Ale nebyli vědci, ale obchodníci a námořníci. V letech XIX-XX se zvýšila role vědy při studiu oceánu Dno Světového oceánu bylo vyšetřováno jedním z prvních italských L. Marcilli. Na začátku ruských vědců XIX století E. Lentz a E. Parrot vynalezl hloubku. V polovině stejného století vytvořil americký JM Brooke hodně oddělitelného nákladu, aby shromáždil vzorky půdy

Hladina leží 28,5 m pod úrovní světového oceánu. Kaspické moře není mořem v pravém slova smyslu, neboť není součástí světového oceánu - z tohoto hlediska je to slané jezero, podobně jako např. Mrtvé moře. Geologicky se nicméně jedná o část někdejšího oceánu, která od něj byla oddělena vyzdvižením pevniny Předmět studia - dno oceánů. Hlavní směry moderního výzkumu MO. Výzkumníci z různých zemí prokázali, že živé organismy obývají celý vodní sloupec Světového oceánu (MO). Vědci přišli k tomuto závěru v minulém století a moderní technologie hlubokých vod potvrzuje existenci ryb, krabů, raků, červů v hloubce až 11 000 m Oceán je velká masa vody (či jiné kapaliny) nalézající se na povrchu vesmírného tělesa, či pod některou z jeho vrstev (například ledem).Na Zemi tvoří oceány jedno těleso, které se nazývá světový oceán a pokrývá 71 % povrchu Hloubka žlabů se pohybuje od 7 do 11 km. Taková zahloubení tvoří dno Tichého oceánu. Zde jsou okapy velmi běžné. Marianský je považován za nejhlubší - 11 km. Hlubinné prohlubně jsou přítomné jak na dně Atlantiku, tak na severu Indický oceán

Zeměpis | ZŠ Míru Brno

Objem životního prostoru Světového oceánu je asi 300 krát větší nežli objem životního prostředí souše, neboť život je v něm rozšířen od hladiny až po dno. Existenční podmínky mořského ekosystému jsou určovány světlem, salinitou, hustotou a teplotou vody, obsahem rozpuštěných látek a plynů Dno Portorického příkopu však leží 9219 metrů pod hladinou. Indický oceán, jehož rozloha je 76,2 mil. Km2, leží právě na jižní polokouli. Kromě masivních hřbetů a rozsáhlých pánví tu jsou četné korálové útesy a jeden příkop - Jávský. Nejslanější části světového oceánu jsou Rudé moře a Perský záliv Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

Zeměpis - Dno světového oceánu Základní škola Morkovice

dno světového oceánu - v hloubce 3 250 m; hlubokooceánské příkopy - prolákliny oceánského dna; dno oceánů - dělí se na podmořské okraje pevnin a lože oceánů. podmořské okraje pevnin - čára, na které se dotýká hladina světového oceánu souše. pevninský šelf - pokračováni pevniny pod mořskou hladin Tichý oceán. 49, 5% plochy světového oceánu a 53% vodních zdrojů je obsazeno nejstarší a nejzáhadnější částí. Tichý oceán s příchozími moři má největší délku vodní plochy: od severu k jihu - 16 tisíc km, od západu k východu - 19 tisíc km. Většina z nich se nachází v jižních zeměpisných šířkách Nerostné bohatství světového oceánu je obsaženo jednak bezprostředně ve vodě, jednak je uloženo na mořském dně nebo pod ním. Veškerá masa oceánských vod je obrovskou zásobárnou nejrůznějších látek, z nichž obsah některých lze vyjádřit statisíci nebo milióny tun na 1km3 vody Tentokrát se ponoříme pod hladinu světového oceánu. Těšíte se? Já ano :-) online výuka středa 11. 11. 2020. Máme za sebou další bezva hodinu. Ponořili jsme se spolu pod hladinu oceánu a zjistili, že tam najdeme stjené nerovnosti, jako na pevnině. Dokážeme vyjmenovat jednotlivé čáti oceánského dna

Světový oceán Zeměpisec

Dno příkopu bývá ploché, široké od několika stovek metrů do desítek kilometrů a pokryté hlubokomořskými sedimenty. Zkoumání hloubek. Nejhlubší zaznamenaný bod světa - Challenger Deep v západní části Tichého oceánu - nebyl dosud navštíven žádným člověkem Tichý oceán je největší, zabírá skoro polovinu světového oceánu a třetinu celého zemského povrchu. Průměrná hloubky činí asi 4 000 m a nejhlubší místo se nachází v Mariánském příkopě (10 994 m). Dno vykazuje relativně velmi velké výškové rozdíly, což je zapříčiněno nestabilitami zemské kůry. Rámuje ho tzv Projekt mapování mořského dna nese název Seabed 2030 a vznikl ve spolupráci mezi japonskou nadací Nippon a mezivládní organizací General Bathymetric Chart of Ocean (GEBCO).Jeho hlavním cílem je pochopit proudění a jeho změny ve větších hloubkách. Vědci věří, že díky tomu lépe porozumí tomu, jak se formují vlny tsunami nebo jak moc stoupá hladina světového oceánu. Zeměpis - Dno světového oceánu . Třídy. 6.C; Datum. 30.03.2020. Dobrý den, úkolů na tento týden bude hned několik, nejprve si proto zopakujte vše, co jste se dozvěděli minulý týden dno světového oceánu. světový oceán vyplňuje sníženiny zemského povrchu. jeho hladina je ve stejné výši. hloubka oceánu je v různých místech různá - nejmenší hloubka je v šelfových mořích - nejhlubší jsou hlubokooceánské příkop

Mezinárodní tým expertů tvoří kompletní mapu dna oceánů

 1. Množství ropy, které se kvůli haváriím tankerů, vrtných plošin čí vymývání nádrží tankerů na moři dostává do světového oceánu za rok, se odhaduje asi na 10 milionů tun. To má za následek zvýšení výparu, zvýšení teploty vody v oceánech, úbytek zelených rostlin produkujících kyslík a současně.
 2. Proláklinami = území, které leží níž než hladina světového oceánu (deprese) Skrytá proláklina (kryptodeprese) - když je dno jezera pod úrovní hladiny světového oceánu a jezerní hladina je v nadmořské výšce; Nejhlubší - proláklina Bajkalského jezer
 3. Sítě biologů odhalily tajemství ledového dna Masožravé houby, slepá plazící se stvoření ozdobena hřívou antének, raci s očima, které ve tmě vůbec nepotřebují, podivní žebrovaní červi - to jsou jen některé nové druhy nalezené v temných hlubinách oceánu nedaleko břehů Antarktidy
 4. Rozloha 179 679 000 kilometrů čtverečních (50% rozlohy světového oceánu) Nejmenší oceán - Severní ledový oceán. Rozloha 13 100 000 kilometrů čtverečních (4% rozlohy světového oceánu) Největší salinita - Rudé moře. Salinita dosahuje 41 promile

11) Vodorovné dno ústředního topení má obsah 0,15 m2. Hladina vody je ve výšce 2,6 m nade dnem. Jak velký je hydrostatický tlak u dna? Jak velkou tlakovou silou působí voda na dno? 12) Vypočítej hydrostatický tlak krve v prstech u nohy člověka, který je vysoký 180 cm. Krev má přibližně stejnou hustotu jako voda 2. Horizontalní členitost a dno světového oceánu. 1) Všichni budou mít z minula vyplněnou alespoň část tabulky na straně 28 nahoře. 2) Čti v učebnici str. 28 - 29. 3) Doplňte pracovní list. HORIZONTALNÍ ČLENITOST POVRCHU . 3. Doplň k popiskům správnou část dna světového oceánu - využij předchozí cvičení Teplotní vlastnosti oceánských vodzměna náhle. Ohřátá povrchová vrstva se postupně mísí s hlubšími vodami, což vede k ostrému poklesu teploty v hloubce několika metrů a poté hladce klesá na dno. Hluboké vody Světového oceánu mají přibližně stejnou teplotu, měření pod 3 000 metrů obvykle trvají mezi +2 a 0 ° C Jeden kubík mořské vody obsahuje v průměru 35 kilogramů soli - průměrná salinita (slanost) světového oceánu je tak 35 procent. Píše o tom facebooková verze portálu Naše voda. Při odpaření veškeré vody ze světového oceánu by tak zůstala na dně vrstva soli vysoká 62 metrů

Světové oceány - Zeměpis - Maturitní otázk

Průměrná teplota na povrchu světového oceánu je 17°C. Teplejší vodstvo má severní polokoule, protože jižní polokouli ochlazuje Antarktida. Od hlouby 200 m pod mořskou hladinou se teplota vody nemění. Obsah solí v mořské vodě způsobuje, že moře zamrzá při teplotě nižší než 0°C.Např: voda o salinitě 35. V padesátých letech minulého století švýcarský fyzik Auguste Piccard vyvinul batyskafy, které dokázaly ve velké hloubce provádět studium Světového oceánu. V roce 1953 byl do vody spuštěn batyskaf Trieste a v roce 1960 provedl rekordní ponor na dno Mariánského příkopu Tichý oceán, Pacifik - největší oceán na Zemi, mezi Asií, Amerikou, Antarktidou a Austrálií; plocha asi 180 mil. km 2 (35 % povrchu Země, polovina plochy světového oceánu), střední hloubka 3 780 m, maximální hloubka 11 034 m (Marianský příkop, nejhlubší místo světového oceánu).- Spojen se Severním ledovým oceánem Beringovou úžinou, s Atlantským oceánem.

K jejich nejzajímavějším objevům patří třeba žebernatka, která žije v hloubce přes sedm kilometrů u pobřeží Japonska (průměrná hloubka světového oceánu jsou necelé 4 kilometry) Dno světového oceánu. Části oceánského dna členíme na:- pevninský šelf - dosahuje hloubky max. 200m- pevninský svah - dosahuje hloubky až 3 000 m- oceánská pánev - dosahuje hloubky okolo 5 000 Litosféra - dno oceánu. Očekávaný výstup: Rozlišuje a porovnává složky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu. Záliv čára, v níž se stýká hladina světového oceánu se souší. Ďábel se na jeho příkaz potápí na dno světového oceánu a přináší mu odtud hrst písku a zeminy, ze které Bůh stvoří svět. Podle některých názorů je pasivním stvořitelem Svarog a aktivním Veles, případně nejasná božstva Bělboh a Černoboh Žáci (rozděleni na dva týmy) se stávají členy britského královského námořnictva a s průzkumnou lodí Challenger sestupují na dno nejhlubšího místa na Zemi - Mariánského příkopu. Při sestupu musí žáci odpovědět na 11 otázek. Otázky se týkají tématu světového oceánu

Současně svému otci pomáhal při vývoji batyskafů a absolvoval v nich řadu ponorů. Roku 1956 odešel do USA, kde pro US Navy pokračoval ve vývoji a pokusech s batyskafem Trieste. 23. ledna 1960 v jeho gondole uskutečnil ponor na nejhlubší místo světového oceánu Dno světového oceánu Přečti si odstavec Dno světového oceánu na str. 54 v učebnici (včetně tabulky). Prohlédni si přiloženou prezentaci a podle ní přepiš poznámky. Nakresli si obrázek oceánské dna buď z prezentace (doplň do obrázku názvy i dalších části dna oceánů) nebo obr. 55 z učebnice (str. 54). Dno oceánu. ŘEKY, MOŘE, JEZERA Asie má říční síť silně závislou na podnebí Skrytá proláklina (kryptodeprese) - když je dno jezera pod úrovní hladiny světového oceánu a jezerní hladina je v nadmořské výšce Nejhlubší - proláklina Bajkalského jezera Nejnižší místo podmořského georeliéfu - Mariánský příkop v Tichém.

JAK HLUBOKÝ JE OCEÁN? A CO SE UKRÝVÁ NA JEHO DNĚ? - YouTub

DNO SVĚTOVÉHO OCEÁNU - učebnice (2.díl) přečíst str. 28-29, napsat zápis do sešitu (viz. fotogalerie) - zopakovat učivo: PŘÍRODNÍ ČINITELÉ - VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ TVARY ZEMSKÉHO. Souostroví Tichého oceánu se skupí do tří velkých oblastí Oceánie (Mikronésie, Melanésie, Polynésie a dále Nový Zéland). Dno kryje rudý hlubinný jíl, radiolariové a globigerinové bahno. Teplota povrchových vod je v důsledku velké rozlohy Tichého oceánu značně rozdílná, průměrná činí 19,4 °C

Jezera, mokřady a umělé vodní plochy Jezera. Jezero je uzavřenou přirozenou sníženinou zemského povrchu, která je vyplněná vodou. Do jeho komplexu náleží i jeho horninové prostředí včetně tvaru povrchu, vegetace a živé organismy, které rostou a žijí na dně pánve nebo se vznášejí ve vodní hmotě a ovlivňují mnohé vlastnosti jezerní vody Průměrná hladina světového oceánu se od vrcholu poslední doby ledové zvýšila o více než 120 metrů. V období před 19 000 až 6 000 lety z pevniny ustupovaly gigantické kontinentální ledovce a způsobovaly průměrné zvýšení hladiny oceánu o asi jeden metr za století. Tento vzestup ale nebyl stejnoměrný Leží na kontinentálních šelfech, které mohou v některých případech sahat až několik set kilometrů daleko od břehu a teprve poté mořské dno klesá do větších hloubek. Přestože mělká moře tvoří pouze osm procent z celkové plochy světového oceánu, v jejich vodách žije naprostá většina mořské fauny

Pátek ~20.11.):. hodina: Angličtina: Poslech & porozumění . hodina: Český jazyk sloh: Popis . hodina: Zeměpis: Dno světového oceánu a vnitřní přírodní. Třída .D 9. 11. - 13. 11. Podrobně rozepsaná práce pro každý předmět bude vždy k nalezení v jednotlivém týmu předmětu v Teamsech

Video: Oceány na Zemi od největšího po nejmenší Rekordy přírod

Lože oceánu je dno oceánu a jsou na něm středooceánské hřbety i oceánské pánve. Nejhlubší místo v oceánu je Marianský příkop - 11 034m. Vypiš všechny oceány a seřaď je podle velikosti: Úkoly na týden od 12.-16.10. 2020 49,5% světového oceánu a 53% jeho objemuvodní zdroje jsou nejstarší a nejzákladnější částí. Tichý oceán s příchozími moři má největší délku vodní plochy: od severu k jihu - 16 tisíc km, od západu na východ - 19 tisíc km. Většina z nich se nachází v jižních zeměpisných šířkách

Dno světového oceánu: Pevninský šelf: tvořen pevninskou kůrou, moře sahá do hloubky 200m. Pevninský svah: dno moře začíná prudce klesat až do hloubky 3 000m. Oceánské pánve: rozlehlé oblasti pokryté mořskými usazeninami, 3 000-5 000m, ploché dno. Středooceánské. hřbety Proti varováním mnoha odborníků, že zásoby ropy, zemního plynu a rud kovů nezbytných pro chod moderního průmyslu se zmenšují, stojí stále častěji publikovaná zjištění či odhady jiných odborníků, že k těmto zásobám, objeveným a zčásti dobývaným na souši, je nutno připočíst i nerostné bohatství nalézající se na dně světového oceánu a pod ním

Exkluzivní mapy a informace: Jaké jsou světové oceány, co

Tvoří 8% rozlohy světového oceánu. Pevninský svah tvoří stále zemská kůra, ale její mocnost se snižuje. Dosahuje přibližně do hloubky 1500m. Tvoří 11% rozlohy světového oceánu. Pevninské úpatí je přirozené rozhraní mezi pevninskou a oceánskou kůrou, které sahá do hloubky 3000m . Tvoří 5% rozlohy světového oceánu Název je odvozený od dávného kmene Kaspijců, kteří žili ve východní části Kavkazu. Má rozlohu 371 000 km². Je ze severu na jih 1 200 km dlouhé, průměrně 320 km široké a je hluboké 1 025 m. Objem vody je 78 000 km³. Rozloha povodí je 3 500 000 km². Jeho hladina leží 28,5 m pod úrovní světového oceánu světového oceánu Mrtvémoře: -415 m kryptodeprese (skrytáproláklina) - jezero, jehož dno je pod úrovní hladiny světového oceánu, ale jezerní hladina leží v nadmořské výšce Bajkal (nadmořskávýška: 455 m hloubka: 1 637 m Zvyšování hladiny světového oceánu je podle nejnovějšího výzkumu každým rokem rychlejší, což znamená výraznou změnu dlouhodobých predikcí. Vědci ale zároveň upozorňují, že pro přesnější určení dopadů tohoto zjištění je potřeba analyzovat mnohem více dat a do výzkumu začlenit nejrůznější faktory V roce 2012 Úřad OSN pro mořské dno projednal a přijal pět nových žádostí o licenci na územní a geologický průzkum mořského dna. Jsou to například Velká Británie, Irsko a Belgie. Vernisáže se zúčastnila dcera předního světového odborníka v oblasti mořské geologie a geofyziky Kim Soo Ryenon z Koreje

Canberra - Výzkumníci poblíž australského Velkého bariérového útesu objevili obří, samostatně stojící korálový útvar. Je vysoký přes 500 metrů - to je více, než kolik měří newyorský mrakodrap Empire State Building nebo věže Petronas v Kuala Lumpuru, píše stanice CNN. Jedná se o první samostatný korálový útes objevený po více než 120 letech, oznámili. ABY BYL ZEMĚPIS O NĚCO JEDNODUŠŠÍ A ZÁBAVNĚJŠÍ. 2017-2020, Mgr. Adam Gallus - ZŠ a MŠ Dolní Břežan Svět na dně moře připomíná mimozemskou krajinu. Dokonce tak jako ve vesmíru, i tady převzali práci lidí roboti. Robot Nereus jako třetí plavidlo v historii dosedl 31. května tohoto roku v hloubce 10 902 metrů na dno Mariánského příkopu v západní části Tichého oceánu Lidstvo prozkoumalo pouze kolem 5 procent světového oceánu. Ovšem hlavním tajemstvím stále zůstává Mariánský příkop. Byl objeven v roce 1875 britskou lodí Challenger

Nejdůležitějším nerostným bohatstvím světového oceánu je jeho voda. Z ní se v současnosti získává asi 1/3 světové těžby kuchyňské soli, asi 2/3 horčíku a skoro 90% brómu. Světový oceán, zdroj sladké vody V tomto směre jde o mimořádně významný a prakticky nevyčerpatelný zdroj Mrtvé moře neodtéká, správně by se tedy mělo nazývat spíše slaným jezerem. Jeho rozloha je 1050 km2 , jeho délka 76 km, šířka 17 km a jeho hloubka dosahuje až 365 m. Povrch leží 392 m pod hladinou moře a jeho dno dalších 398 m pod hladinou světového oceánu Prvním z nich bylo zvýšení hladiny světového oceánu přibližně o 250 m ve srovnání s dnešním stavem. Za předpokladu, že celkové množství vody ve světovém oceánu je konstantní, zvýšení hladiny jednoduše odráží odpovídající zvýšení úrovně mořského dna Jeho dno se sklání. Na severu je moře hluboké asi pět metrů, na jihu 980 metrů, a v tomto směru měří víc než 1200 kilometrů. Hladina leží 28,5 metru pod úrovní světového oceánu. Jeho slanost je nízká. Dvaaosmdesát procent vody mu dodává Volha, zbytek sto třicet dalších řek, z nichž jsou největší Ural, Kura a Atrek

Světový oceán, Z - Zeměpis - - unium

Průzkumné práce ukázaly, že to je dno Světového oceánu, které může sloužit jako hlavní zdroj výroby plynu a ropy. 5. Přírodní zdroje oceánů. Celkový objem biomasy, který tvoří řasy a zvířata, činí 35 miliard tun. To stačí k zásobování 30 miliard lidí. Aby potravinářské zdroje Světového oceánu zůstaly. Dno světového oceánu. Přečtěte a vypište si článek na s. 28-29. Nakreslete si do sešitu zjednodušeně schéma oceánského dna na s. 29. Vypracujte mapový úkol 13 na s. 29 (to je pro vás opakování, měli jsme na to video) Vypracujte mapový úkol 14 na s. 29 Oceán. dominantní fyzickogeografický prvek povrchu Země tvořený masou slané vody. Oceán pokrývá plochu asi 362 mil. km 2 (71 % povrchu Země), průměrná hloubka 3,7 km. V rámci světového oceánu se rozlišuje Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán a Severní ledový oceán; každý z nich má uzavřený systém mořských proudů, specifické vlastnosti vody, apod Tichý oceán, Pacifický oceán, Pacifik - největší ze čtyř oceánů (polovina svět. oceánu), mezi Asií, Austrálií, Antarktidou a Sev. a Již. Amerikou. S okrajovými moři 179,68 mil. km2, objem vody 723,70 mil. km3, střední hloubka 3 984 m; bez moří: 165,25 mil. km2, 707,56 mil. km3, 4 282 m; v Marianské předhlubni byla naměřena největší hloubka světového oceánu 11. záliv Dno světového oceánu Úkol: nakresli si do sešitu podle uč. str. 29 schéma oceánského dna a vyznač tyto části: Pevninský šelf Pevninský svah Oceánská pánev Středooceánský hřbet Hlubokooceánský příkop Úkol: přes folii vypracuj úkoly z učebnice str. 30 křížovka a na str. 31, cv.

- kryptodeprese - dno jezera leží pod úrovní hladiny světového oceánu - šotty - slaná bezodtoká jezera podnebí - nejteplejší světadíl 1. Rovníkový (ekvatoriální) pás - Konžská pánev a pobřeží Guinejského zálivu - horké a vlhké, srážky většinou v podobě bouřek 2. Subekvatoriální pás - asi k 15. rovnoběžc Znečištění světového oceánu Světové oceány - Zeměpis - Maturitní otázky Znečištění oceánů . Znečištění oceánů. Lidé byli vždy fascinováni velikostí oceánu, a proto si ho bohužel zvykli používat jako skládku. Znečištění mořské vody je v jednotlivých částech oceánů a moří velmi rozdíln Dno světového oceánu: Vlastnosti mořské vody: Řádovost toků nám udává počet posloupných zaústění počínaje od oceánu. Tok ústící do oceánu je nejvyššího řádu, jeho přítoky jsou řádu nižšího. Př.: Jaká je řádovost řeky Labe, Jihlavy, Vltavy kryptodeprese - proláklina, dno pod úrovní světového oceánu - Bajkalské jezero riftové údolí - sníženina vzniklá rozestupováním zemské kůry a propadem Vysegradská skupina - ČR, SR, Maď., Po Nejhlubší deprese Světového oceánu. Povaha April 12, 2018 kůra je pod vodách oceánů hluboké chyb, které se nazývají moře žlaby nebo okapů.Tato místa nejsou důkladně studována vědou kvůli své neuvěřitelné hloubce. Délka žlabu je 1030 km.Úzké, někdy ploché dno žlabu je rozdělen do několika peřeje uzavřené.

Svetový oceán - O škole - O škole - Deti a m

Kategorie: Zeměpis Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka zpracovává téma hydrosféra.Nejdříve vysvětluje její členění, poté popisuje oběh vody na Zemi, a následně představuje, co tvoří vodstvo oceánů a pevnin Oceánské dno nemá ani zdaleka jednotné vlastnosti jaké by vyžadovalo jeho rozšiřování na způsob ukazují, že téměř všechny publikované mapy dna světového oceánu byly vyhotoveny záměrně tak, aby zobrazovaly proroctví deskově tektonické hypotézy. Například dno Atlantského oceánu se soustavně zobrazuje s. Kaspické moře není mořem v pravém slova smyslu, neboť není součástí světového oceánu - z tohoto hlediska je to slané jezero, podobně jako např. Mrtvé moře. Geologicky se nicméně jedná o část někdejšího oceánu, která od něj byla oddělena vyzdvižením pevniny Mariánský příkop - nejhlubší místo v oceánu 18.3.2019 pavel Napsat komentář Mariánský příkop - mapa, I, Kmusser [ CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons Nejhlubším místem v oceánu na světě je dno Mariánského příkopu, který se nachází v Tichém oceánu východně od Mariánského souostroví

Dno oceánu bylo zkoumáno kým? Výzkumníci Světového oceánu

Pojem pevnina je definován jako ta část zemské kůry , která vystupuje nad hladinu oceánu. Pojem oceánské dno zahrnuje okraje pevnin a oceánské lože. tedy vše co je pod vodou světového oceánu. Problém je s pojem potopená pevnina, protože nic takového není v této kategorii pojmů definováno Otázky se týkají tématu světového oceánu. Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny Cesta na dno Mariánského příkopu.ppt. KUBEŠOVÁ, Markéta. Cesta na dno Mariánského příkopu

EU - Der Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz (SPD

Tichý oceán je jeden ze světových pěti oceánů. Jedná se o největší o rozloze 60,06 milionu čtverečních mil (155.557 milionů čtverečních kilometrů) a to se táhne od Severního ledového oceánu na severu na jižním oceánu na jihu. To také sedí mezi Asií a Austrálií, jakož i mezi Asií a Severní Americe a Austrálii a Jižní Americe - Skrytá proláklina (kryptodeprese) - dno jezera je pod úrovní hladiny světového oceánu a hladina je v nadmořské výšce (nejhlubší je Bajkal) Morfologické typy georeliéfu: - podle relativního výškového rozdílu - roviny - do 30 m - pahorkatiny - od 30 do 150 m - vrchoviny - 150 až 300 m - hornatiny - 300. Pod hladinou světového oceánu světový oceán - souvislý vodní obal planety Země, který je složen z oceánů, moří, zálivů pobřežní čára - čára na mapách (tmavomodrá), v níž se hladina světového oceánu stýká se souší pobřeží - souš (pevnina) kolem pobřežní čáry záliv - světový oceán vybíhá do pevniny.

 • Co delat v los angeles.
 • Účtování dph ze zahraničí.
 • Ukrajina hory turistika.
 • Látka iva.
 • Plzínka kladno.
 • Majitel spz.
 • Samsung s8 pod vodou.
 • Kevin fiala.
 • Profi point4me.
 • Svislá osa.
 • Mirai album otchi.
 • Jak vytvořit permanentku.
 • Co pomáhá při hubnutí.
 • Profily bazar.
 • Mickey mouse mluvící a zpívající.
 • Utorrent 2.2 1 mac download.
 • Míchaná vajíčka v těhotenství.
 • Sm system english.
 • Počasí šumava září.
 • Creaton optima latovani.
 • Ftp adres.
 • Podlouhlá bedna pdf.
 • Chytré kompostéry.
 • Jak skladovat kontaktní čočky.
 • Mbti profiles.
 • Vánoční prázdniny v telči 2017.
 • Moto2 2018.
 • Grilovaná zelenina s kuřecím masem.
 • Alza nastavení monitoru.
 • Kurs mex peso euro.
 • Magento demo.
 • Jak odstranit šmouhy z bot.
 • Jananas download.
 • Původ slova očkování.
 • Unamir.
 • Squash řepy.
 • Platba kartou v německu česká spořitelna.
 • Jak oklamat test na nikotin.
 • Jablečný koláč.
 • T com internet.
 • Pampers active baby 5.