Home

Mluvnické kategorie podstatných jmen pracovní list

To, že u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor, je jasná věc. I zde nás však mohou překvapit nějaké ty zapeklité výjimky, na které si právě teď posvítíme. A vezmeme to pěkně od podlahy, tedy přesněji řečeno od pádu Zábavný pracovní list na určování mluvnických kategorií u sloves pro žáky 3. ročníku. Využití mezipředmětových vztahů (ČaJS)

Mluvnické kategorie podstatných jmen - opakování Co musíte znát? Podstatná jména jsou názvy osob ( muž ), zvířat ( pes ), věcí ( židle ) a názvy dějů ( plavání ), vlastností ( dobrota ) a vztahů ( láska ) Mluvnické kategorie podstatných jmen. Metodický list (anotace): Tento učební materiál slouží k osvojení nebo opakování učiva o mluvnických kategoriích podstatných jmen. s. 3 mluvnické kategorie. s. 4 pád. s. 5 - 7 číslo. s. 8 rod. s. 9 - 11 vzor. s. 12 - 16 souhrnná cvičen Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - určování slovních druhů, rozdělení podstatných jmen, tvoření přídavných jmen, psaní i-y po obojetných souhláskách, předpony s, z, zdvojené hlásky Název materiálu: -TEST - OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ-PRACOVNÍ LIST VY_32_INOVACE_S1_ČJ20_18 Anotace Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o podstatných jménech. Žáci si upevňují mluvnické kategorie podstatných jmen, určují pády, čísla a rody. Autor Mgr. Eva Sasová (Autor) Jazyk Češtin Kategorie podstatných jmen je učivo, se kterým se potkáte s největší pravděpodobností v 6. třídě na základní škole. U podstatných jmen určujema pád, číslo, rod a vzor. Minimálně už číslo a vzor znáte z nižších ročníků, takže to pro vás bude i částečné opakování

Oddělím zájmena od příslovcí- pracovní list s řešením. 28. Číslovky - druhy číslove a zápis číslovek. 29.Číslovky - skloňování číslovek dva, oba, tři, čtyři. 30.Slovesa a jejich kategorie - osoba, číslo, způsob, čas . Skloňování podstatných jmen, koncovky podstatných jmen - pracovní list s řešení Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen: 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58: Pracovní list - opakování - koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně. Pracovní list 1 - dum; Pracovní list 2 - dum; Vzory podstatných jmen rodu mužského. Přiřazování ke vzorům 1 - Školákov; Urči vzor 1 - Ryšavá; Přiřazování ke vzorům 2 (i předseda a soudce) - Umíme česky; Doplňovačka - zatím jen vzor pán a hrad - Školákov; Doplňovačka 1 - Umíme česky; Vzory. určování pádů podstatných jmen ve větách: Poznáme podstatná jména: určování kategorií podstatných jmen: Kartičky - určování pádů podstatných jmen Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies. Grafika od.

Mluvnické kategorie podstatných jmen - erikahanackova

 1. Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění. 1. cvičení: Přiřaďte podstatná jména rodu ženského ke správným vzorů
 2. pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva morfologie - mluvnické kategorie podstatných jmen, lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení . Klíčová slova: podstatná jména, mluvnické kategorie, pád, číslo, rod, vzor. Autor
 3. MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen. Žáci mají za úkol v textu najít podstatná jména a následně u nich určit mluvnické kategorie. 16. SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH, UČIVO PRO 8. - 9. ROČNÍK
 4. Slovesa - pracovní list. 7. 4. 2020. Slovesa, jejich mluvnické kategorie, sloveso BÝT - pracovní list 2. Příspěvek na provoz webu. Budeme rádi, když podpoříte provoz webu: Vzory podstatných jmen rodu mužského (online cvičení) Vzory podstatných jmen rodu ženského (online cvičení).
 5. U přídavných jmen určujeme mluvnické kategorie: PÁDU (1., 2 5.5. PŘÍDAVNÁ JMÉNA Z PODSTATNÝCH JMEN VLASTNÍCH PRACOVNÍ LIST - PŘÍDAVNÁ JMÉNA Z JMEN PODSTATNÝCH 1. PRACOVNÍ LIST - PŘEVEĎTE DO MNOŽNÉHO ČÍSLA 1

Mluvnické kategorie podstatných jmen. Mluvnické kategorie (někdy používáme pojmenování mluvnické významy) jsou kategorie, které u podstatných jmen určujeme. Jedná se o různé obměny, které s podstatnými jmény můžeme dělat při skloňování - jména se tak lépe přizpůsobí kontextu věty a dovolí nám vyjádřit to. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - slovesa, vyhledávání slovesných tvarů, slovesa jednoduchá a složená, určování kategorií sloves, podmiňovací způsob sloves, slova jsem/sem/jsi/si, tvoření sloves z podstatných jmen Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen. Cvičení 1 . U přídavného jména ve větě urči mluvnické kategorie: druh, vzor, rod, číslo, pád. Podstatná jména rodu ženského: pracovní list. Zájmena. Vzor otevřeného dopisu pro ředitele školy Pracovní list - souhrnné opakování 1. Urči mluvnické kategorie u těchto podstatných jmen: podst. jméno pád číslo rod vzor o jmelí s přáteli vidím vrány bez stromů vévodo! se zvířaty 2. Doplň pravopisné i/y v koncovkách podstatných jmen: V otep_ jsou myši. Jedu do Břeclav_ pracovnÍ list - pÁdy podstatnÝch jmen 1 Test 1 - pádové otázky , Test 2 - urči pád , Test 3 - urči pád , Test 4 - urči pád , Test 5 - urči pád , Test 6 - urči pád , Test 7 - urči pád , Test 8 - urči pád , Test 9 - urči pád , Test 10 - urči pád , Test 11 - urči pád , Test 12 - urči pád , Test 13 - urči pád , Test - převeďte do 7. pádu čísla množnéh

Slovesa - mluvnické kategorie - Digitální učební materiály RV

Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves žák od učitele obdrží sadu k řešení určování mluvnických kategorií u podstatných jmen, ve které je pracovní list se zadanými větami jednoduchými a rozstříhané kartičky, které nabízí jednotlivá správná řešení žák si pečlivě přečte. Kategorie podstatných jmen - test Podstatná jména jsou prvním slovním druhem, na kterém se dá určit několik důležitým mluvnických kategorií - pád, číslo, rod a vzor. Podstatná jména patří mezi slovní druhy, které učitelé považují za opravdu důležité, tudíž se jejich znalost opravdu vyplatí

Slovesa – pracovní list – Úkolníček

Jedná se o soubor pracovních listů na procvičování i/y v koncovkách podstatných jmen. Žáci na učitelem vybraný řádek skládají dvoubarevná oboustranná papírová kolečka, čtverečky apod. (vlastní výroba dětmi anebo např. Nová škola Brno) tak, že, kde by napsali i, dají kolečko modrou barvou nahoru, a kde by napsali y, dají kolečko červenou barvou nahoru podtržených podstatných jmen určete, jsou-li rodu mužského životného, či neživotného. Na stadioně mokly davy fotbalových fanoušků. Jste to ale pracovitý národ. Kdopak zase zatarasil sněhulákem vchod školy? Kolem lampy se stahovala mračna protivného hmyzu. Zástupy lidí se mačkaly ve frontě na lístky do kina Druh výukového zdroje: Pracovní list Očekávaný výstup: Žák dokáže systematizovat dosavadní teoretické znalosti problematiky podstatných jmen. V souvislém textu rozpozná podstatná jména, určí jejich druh a dokáže určit mluvnické kategorie. Aplikuje znalosti tvarosloví a správně doplní koncovky podstatných jmen Téma : Jmenné mluvnické kategorie Druh učebního materiálu : Pracovní list Anotace : Pracovní list je určen k prohlubování znalostí podstatných jmen a k určování jmenných mluvnických kategorií - pád, číslo, rod

Mluvnické kategorie podstatných jmen Anotace Materiál slouží jako pracovní list a je určený k procvičení probraného učiva o podstatných jménech. Zároveň si žáci zopakují učivo prvouky - jarní květiny. Autor Mgr. Markéta Uhlířová Jazyk čeština Očekávaný výstu Mluvnické kategorie podstatných jmen Soubor: VY_32_INOVACE_02C_Ur.odt, 30,4 KB: Datum: 05.03.2013: Autor: Mgr. Iveta Urbanová: Anotace: Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen Podstatná jména - pracovní list VY_ 32_INOVACE_Čj.Žá.19 Podstatná jména 1. Mluvnické kategorie, které určujeme u podstatných jmen, podtrhni červeně. Mluvnické kategorie, které určujeme u sloves, podtrhni modře. PÁD, VZOR, ČAS, ČÍSLO, ROD, OSOBA, ŽIVOTNOST 2. V následujících větách vyhledej podstatná jména Slovesa, jejich mluvnické kategorie, sloveso BÝT - pracovní list 2. 4. ročník Český jazyk. Slovesa, jejich mluvnické kategorie, sloveso BÝT - pracovní list 2. 7. 4. 2020. Vzory podstatných jmen rodu mužského (online cvičení) Vzory podstatných jmen rodu ženského (online cvičení). Mluvnické kategorie podstatných jmen. Mluvnické kategorie podstatných jmen. Co musíte znát? Podstatná jména jsou názvy osob (muž), zvířat (pes), věcí (židle) a názvy dějů (plavání), vlastností (dobrota) a vztahů (láska). Jsou to slova ohebná (skloňují se). Určujeme u nich: pád, číslo, rod a vzor

Urči kategorie následujících podstatných jmen: s králi pod koberec komár o dozorci k sudům Fotbalisté! 4. Podtrhni správné slovo v závorce: Lovili jste (lvi, lvy, lvům) v Africe? (Sokoli, sokoly, sokolech) pronásledovali (holubi, holubem, holuby). abička nabírala zrní v (pytle, pytli, pytly) 4. Urči kategorie: rod číslo pád vzor mávat křídly S mn 7. město na území S j 6. stavení upřímné srdce S j 1./4. moře lidská obydlí S mn 1./4. stavení štěňatům S mn 3. kuře 5. Doplň y/i v koncovkách podstatných jmen Pracovní list k procvičování učiva - skloňování podstatných jmen rodu mužského Očekávaný výstup: Žák rozlišuje ve slovech koncovky podstatných jmen rodu mužského, dopisuje i, í nebo y, ý do slov, určuje vzory. Zdůvodní shodu přísudku s podmětem. Druh učebního materiálu: pracovní list Klíčová slova

Přehledy mluvnice českého jazyka | Lesy Nápadů

Pracovní list k procvičování podstatných jmen rodu mužského, hravou formou si žáci procvičují mluvnické kategorie, pravidla psaní koncovek a skloňování K procvičení probírané látky jsou určeny dva samostatně prodejné pracovní sešity. Publikace svou bohatou slovní zásobou, množstvím textů a podrobnými. Procvičování jmenných tvarů přídavných jmen - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_01.pdf (167,8 kB) VY_32_INOVACE_7/2: Procvičování druhů zájmen, zájmena ten, náš - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_02.pdf (170 kB) VY_32_INOVACE_7/3: Procvičování tvarů zájmen ten, tento - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_03.pdf (173. Pracovní list, v němž si žáci zábavnou formou pomocí luštění rébusů zopakují své znalosti o podstatných jménech - rody, pády a tvoření správných tvarů v určitých pádech. Opravář Materiál obsahuje pracovní list k vyvození a procvičení vzorů podstatných jmen rodu mužského. Odkaz na televizní vysílání 4. mluvnická kategorie ČÍSLA u podstatných jmen. Předmět: český jazyk . Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva morfologie - mluvnická kategorie čísla u podstatných jmen; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení . Klíčová slova

Pracovní list_BĚ_PĚ_VĚ_MĚ_FĚ Základní pojmy: Mluvnické kategorie podstatných jmen. hodnocení lekce . Marie Terezie, Josef II._procv. mluv. kateg. Základní pojmy: Marie Terezie, Josef II. Přídavná jména_druhy. Základní pojmy: Druhy přídavných jmen. hodnocení lekce Český jazyk - pracovní list 6 Moji milí čtvrťáčci, dnes si ještě procvičíme kategorie podstatných jmen, protože mi hlásíte, že je to stále trošku problém . Příště už začneme vzory rodu středního, proto musíte kategorie podstatných

Téma: Podstatná jména, mluvnické kategorie - pád, Popis k materiálu skrýt popis. Pracovní list na procvičení pádů podstatných jmen. Související materiály. Skloňování. Pracovní listy Pracovní listy Slovní druhy. Pracovní listy Tvoření vět. PÁDY PODSTATNÝCH JMEN . Jméno: 1. Přečti pozorně text. Podstatná jména napiš ke správnému pádu. Milá babičko, posílám Ti moc pozdravů od moře. Tatínek s maminkou se opalují na pláži a já s Honzíkem stavíme nádherné hrady z písku. Každé ráno sbíráme na pláži mušle a škeble, které chceme přivézt Tobě. Pracovní list - Gramatické kategorie jmenné a druhy podstatných jmen Pracovní list sloužící k procvičování určování gramatických kategorií jmenných a druhů podstatných jmen ID: 1402190 Idioma: checo Asignatura: Český jazyk Curso/nivel: 6. třída Edad: 11-1

Mluvnické kategorie podstatných jmen - icestina

Pracovní list Očekávaný výstup: Žák dokáže systematizovat dosavadní teoretické znalosti problematiky podstatných jmen. V souvislém textu rozpozná podstatná jména, určí jejich druh a dokáže určit mluvnické kategorie. Aplikuje znalosti tvarosloví a správně doplní koncovky podstatných jmen. Dokáže si v odborné. určujeme mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, vzor. dú - z 9.11. 2007 ( pracovní sešit 13/1 - procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů). Pracovní list k procvičování podstatných jmen rodu mužského, hravou formou si žáci procvičují mluvnické kategorie, pravidla psaní koncovek a skloňování. VY_12_INOVACE_Podstatná jména rodu středního.014: 4. - 5

Video: Prezentace aplikace PowerPoin

U podstatného jména okol__ urči mluvnické kategorie. U slovesa přicházeli urči mluvnické kategorie. 2. Skloňování podstatných jmen rodu mužského v jednotném i množném čísle. 3. UČ str. 59/ cv. 19 Angličtina (skupina A Jana Stránská) 1. Opakování slovíček a frází částí 1AB. UČ str. 8/ cv. 3a)b), 4, 5. UČ str. 9. ⇒ určují mluvnické kategorie podstatných jmen, ⇒ rozlišují podstatná jména hromadná, pomnožná, rozpoznají podstatná jména látková, ⇒ se seznámí s mnemotechnickými pomůckami, které jim pomohou určit, zda se jedná o podstatné jméno pomnožné, nebo hromadné Pády podstatných jmen: 09: 3: Český jazyk: Podstatná jména: Pády podstatných jmen: 10: Zobrazena cvičení 1-10 (10 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Opakujeme učivo 1. pololetí - vyjmenovaná slova, stavba slova, pravopis předpon, probrané mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves. Pracujeme na volných pracovních listech. K odevzdání po prázdninách pracovní list str. 4 - 6. Učebnice: vybraná cvičení str. 59, 62 - 67. Pracovní sešit str. 35 - 38 Určování podstatných jmen: znovu: Urči u podst. jmen mluvnické kategorie. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 : ROD: ŽIVOTNOST: ČÍSLO: PÁD : za myší.

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - podstatná jmén

17 Best images about Slovní druhy on Pinterest

Pracovní list k procvičování podstatných jmen rodu středního, hravou formou si žáci procvičují mluvnické kategorie, pravidla psaní koncovek a skloňování. Autor Mgr. Monika Gregorová Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Žák určí podstatné jméno středního rodu, umí je zařadit k Mluvnické významy buď vyjadřují vztah slova k jiným slovům ve větě (například pády u jmen), nebo plynou z obsahového významu věty (například číslo u podstatných jmen, způsob a čas u sloves) Mluvnické kategorie sloves Slovesa (verba)-vyjadřují děj - činnost či stav, změnu stavu-časování = konjugace-syntax. Zde je pracovní list, ze kterého jsme vycházeli (vyplněný pracovní list mi pošlete na mail do úterního večera, nejpozději tedy 10.11.2020, 23:59 :-) ). Ve čtvrtek 8.10. bychom zkusili napsat test - pravopis + mluvnické kategorie podstatných jmen + slovní druhy - ještě vše zopakujeme a domluvíme se na testu (ale už jsme. Co jsou podstatná jména pomnožná a jak je poznat? Úplně jednoduše bychom mohli říct, že pomnožná podstatná jména mají pouze tvary množného čísla a to i v případě, že označují pouze jednu věc.Například tvar kalhoty použijeme, ať mluvíme o jednom kusu oblečení, který máme zrovna na sobě, i v případě, že mluvíme o všech kusech, které máme ve skříni Všechny informace o produktu Procvičujeme si...Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 4. ročník, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Procvičujeme si...Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves 4. ročník

Test - Určování kategorií podstatných jmen 1 (10

Učivo primy - 6. ročníku :: Zvládáme češtin

4 pracovní listy - podstatná jména. 3 pracovní listy - rod podstatných jmen. 2 pracovní listy - číslo podstatných jmen. 1 pracovní list - rod a číslo podstatných jmen. 2 pracovní listy - pád podstatných jmen. 8 pracovních listů - rod, číslo a pád podstatných jmen mluvnické kategorie podstatných jmen, rod, číslo, pád, životnost, vzor Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Mluvnické kategorie jsou kategorie, které se v češtině určují u jmen, číslovek a sloves. U podstatných, přídavných jmen, zájmen a číslovek se určuje pád, číslo, rod a vzor, u sloves mluvnická osoba, číslo, způsob, čas, slovesný vid, rod, třída a vzor.Různé jazyky mají odlišné mluvnické kategorie, někdy mohou chybět úplně Pracovní list ČJ - Úterý 17. 3. 2020 1) Opakování - urči vzory u uvedených podstatných jmen pralesy na poli v kuchyni kočiček u postele ve skle lepidlo Praha k učiteli Pavel čelo v nouzi krocan s Martinou na pánvi 2) Procvičování sloves Vzpom__náme rádi na pob__t u moře. Vzpomenete s__ ještě někd Velmi pěkná kartička nejen pro žáky základních škol. Úplně každý si s ní může zopakovat základní mluvnické kategorie, které určujeme u podstatných jmen v českém jazyce. Vidíte na ní vzory podstatných jmen všech rodů, všechny pády, protože někdy se dětem (a nejen dětem) koncovky v některých pádech pletou.

VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5

Podstatná jména vypiš a ur či mluvnické kategorie. 3. Vyhledej podstatné jméno hromadné a podstatná jména látková. 4. Materiál slouží k zopakování druh ů podstatných jmen, žák je rozlišuje a píše správn ě velká po čáte ční písmena u jmen vlastní Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva - podstatná jména mužského rodu, jejich vzory a další mluvnické kategorie. Mužský rod Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalostí učiva podstatných jmen ženského rodu a jejich vzorů a dalších mluvnických kategorií 2. Mluvnické kategorie podstatných jmen - u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod (vzor - ten ještě neumíme). Pokud je podstatné jméno rodu mužského, určujeme navíc životnost. Připomínám určování životnosti u podstatných jmen rodu mužského - 1) podstatné jméno si řeknu v 1. pádě např. pá Pracovní list č. 1 Předmět: Český jazyk a literatura c/ Určete mluvnické kategorie podstatných jmen: d/ Převeďte větu jednoduchou na souvětí s vedlejší větou podmětnou: e/ Vyhledejte v textu zájmeno, určete jeho druh a utvořte základní tvar

Mluvnické kategorie podstatných jmen. U podstatných jmen rozlišujeme pád, číslo, rod a vzor. Pády podstatných jmen. 1. pád - Kdo, co? 2. pád - Bez koho, čeho? 3. pád - Ke komu, čemu? 4. pád - Vidím koho, co? 5. pád - oslovujeme, voláme. 6. pád - O kom, o čem? 7. pád - S kým, s čím? Pád podstatných jmen 1 - online. MLUVNICKÉ KATEGORIE JMEN • pád. 7 PÁDŮ OTÁZKY SYNTAKTICKÉ FUNKCE VĚCNÝ VÝZNAM PŘÍKLAD 1. nominativ Kdo? Co? bezpředložkový podmět původce nebo cíl děje; nominativ jmenovací Petr čte knihu. Kniha je čtena odborníky. město Praha, řezník Novák. 2. genitiv Koho? Čeho Vypište podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie. Ačkoli i zvířata spolu komunikují, pouze lidé mají mentální a fyzické schopnosti používat jazyk, jímž dokážou sdělovat složité myšlenky a poznatky - všechno, bez čeho by civilizace nebyla možná Podstatná jména: Určování vzoru. Vydáno dne 10.09.2018 od Jana Skřivánková. V tomto článku se podíváme na to, jaké vzory podstatných jmen v češtině máme a podle čeho takový vzor správně určit

4. ročník Čj - Procvičován

Dnes máte sloh. Do souborů na Teams Vám vložím pracovní list (popis pracovního postupu 1 a 2). Vypracujte ho. Středa 11. 11. 2020 Dnes budeme procvičovat druhy podstatných jmen a podíváme se na mluvnické kategorie podstatných jmen. 1. Rozděl podstatná jména na konkrétní a abstraktní U podstatných jmen látkových neurčujeme počet. Nemůžeme nabrat z rybníka dvě vody, z mísy tři mouky. Pokud použijeme tato podstatná jména v množném čísle, změní se význam, podstatné jméno pak označuje například druh látky, její balení, ne však látku jako takovou Začneme s opakováním a procvičováním podstatných jmen: Pracovní sešit str. 10/cv. 1 - doplňte správné koncovky, v textu vyznačte podstatná jména - modře rodu mužského, červeně rodu ženského, zeleně rodu středního. U slov vypsaných v tabulce doplň koncovky a urči mluvnické kategorie - pád, číslo, rod, vzor

UČEBNICE - strana 19 / 9 - přepsat do školního sešitu, určit slovní druhy, vyznačit ZSD a vypsat slovesa + určit u nich mluvnické kategorie PRACOVNÍ SEŠIT - strana 34 / 12 strana 35 / 13, 1 - u podstatných jmen a sloves určit příslušné mluvnické kategorie (rod, číslo, pád/osoba, číslo, čas) MATEMATIKA: - předán pracovní list-v pondělí píšeme dělení mimo obor násobilky na známky. PŘÍRODOVĚDA: - opakovat si probranou látku-ROSTLINY Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.

Pracovní list slouží k procvičování pravopisu zdvojených hlásek -n/ -nn a k tvoření tvarů přídavných jmen z podstatných jmen. Do této třídy řadíme slovesa, která jsou zakončena v 3. osobě čísla jednotného v přítomném čase na koncovku -í Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Vhodné i pro dyslektiky. 21 Kč. vložit do košíku +-Pravopis podstatných jmen hrou pracovní sešit pro 4. ročník (Sešity) V novém pracovním sešitě si žáci mohou zábavnou formou procvičit skloňování podstatných jmen podle. PL30 - Urči rod, číslo a pád u podstatných jmen ve větách. PL31 - Urči osobu, číslo a čas u sloves ve větách. PL32 - Najdi ve větách slovesa v infinitivu a podtrhni je. PL53 - slož světy ze slov a urči sl. druhy, mluvnické kategorie u sloves a podst. jmen. PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI K TISKU-SLOVNÍ DRUHY 25-52; PL55.

Podstatná jmén

Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy). Pracovní sešit pro český jazyk ZŠ - 1. stupeň. Je určen k vyvození a procvičování i, y - í, ý v koncovkách podstatných jmen.. Kniha: Pracovní sešit z českého jazyka pro 4. třídu 2. díl -- Pracovní sešit ZŠ; Autor: Potůčková Jana; Orientační obsah 2. dílu: * Vzory podstatných jmen rodu středního * Vzory podstatných jmen rodu ženského * Vzory podstatných jmen rodu mužského * Souhrnná cvičení * Slovesa - opakování * Časován.. Mluvnické kategorie a tvary podstatných jmen - rod, číslo: cervenkova : 27.11.2020: Mluvnické kategorie a tvary podstatných jmen -pád: cervenkova : 25.11.2020: Výtvarná výchova Halloween pracovní list - oprava: oppitzov

Vzory podstatných jmen můžeme uvést diskuzí s dětmi o tom, kdo je jejich vzorem. Jsou to rodiče? Kamarádi? Známá osoba? Proč jsou našimi vzory Didaktické testy z českého jazyka online řešení Krátké diktáty i / y, Pády podstatných jmen, Nevyjádřený podmět, Nevyjádřený a všeobecný podmět, Souhláskové skupiny - předpona a kořen, Souhláskové skupiny - jedno nebo dvě n, Koncovky přídavných jmen, Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent, Psaní bě/vje, vě/vje, Psaní je/ě, Cvičení na. PS: 14/1,4 (mluvnické kategorie podstatných jmen) DÚ: PS: 14/3,5; PZK: PS: Pravopis (souhrnné úlohy), str.16-19 (NA PONDĚLÍ!) _____ Pondělí 2.11. Online hodina v 9.00 - připravte si školní sešit, pracovní sešit a učebnici. Prezentace - ZDE (opsat si do školního sešitu slide č. 7 - 12 5) Určování mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen. Častěji se objevuje jev, že i 10 dětí nemá něco v pořádku - nemá sešit, ztratil pracovní list, nedokončil úkol 1. Určování slovních druhů. 2. Určování čísla, rodu a pádu u podstatných jmen. 3. Pravopis i,í/y,ý. F) Urči mluvnické kategorie přídavných jmen rezatou lískové G) Urči,jakými větnými členy jsou slova: kamení - jsme zahlédli - oříšky - na podzim - Vyplněný pracovní list zašli do konce týdne ke kontrole na kecinot@email.cz

Podstatná jména rodu ženského: pracovní list

→ 2. pád podstatných jmen. → Pády a jejich předložky Pracovní list v pdf: Pracovní list - Opakování vzorů rodu středního a ženského, pádů podstatných jmen.pdf (54719). Převody jednotek délky, objemu a hmotnosti, násobení dvojciferným číslem,písemné odčítán mluvnická kategorie ŽIVOTNOSTI u podstatných jmen MUŽSKÝCH. Předmět: český jazyk . Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva morfologie - mluvnická kategorie životnosti u podstatných jmen mužských; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení . Klíčová. Krásná ilustrovaná publikace pro děti, které zápolí s českým jazykem a mají problém určit všechny mluvnické kategorie u podstatných jmen. Opravdu moc se mi líbí, obrázky jsou vtipné a věřím, že děti přitáhnou ke stránkám této publikace a učení se bude pro ně jistě mnohem zábavnější a atraktivnější

Český jazyk - mluvnice 6

Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního - pracovní sešit pro 4. ročník . Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu ženského a středního.Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů Opakování podstatných jmen Pracovní list na souhrnné procvičení podst. jm ID: 223605 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 4. třída Age: 9-11 Main content: Podstatná jména vzory Other contents: Add to my workbooks (3) Kategorie podst. jmen Toto procvičování najdeš také jako pracovní list ve ŠKOLE V PYŽAMU. Postup: 1) Zopakuj si podle následujících řádků, co jsou to mluvnické kategorie podstatných jmen. 2) Vypracuj úkol. 3) Podle ŘEŠENÍ si práci zkontroluj. Pracuj samostatně. Převezmi zodpovědnost za výsledky své práce Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen. Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Vhodné i pro dyslektiky. Sdílet

Slovesa - pracovní list - Úkolníče

ČJ - pracovní list, samostatná práce žáků shrnutí učiva - věta jednoduchá a souvětí, větné vzorce, určování slovních druhů, mluvnické kategorie u podstatných jmen, práce s textem vhodné pro 3. až 4. ročník Časová dotace: 45 minut (příp. domácí dokončení) • pracovní list • psací potřeby, pastelk C 2: Pravopis podstatných jmen. Nejdříve zopakovat podle předcházejících pracovních listů druhy slov, jmenné kategorie (pád, číslo, rod) a pravidla psaní velkých písmen. Je potřeba, aby žáci poznali princip přiřazování podstatných jmen ke vzoru, vzory pamětně zvládli

Přídavná jména :: Čeština v KP

mluvnické přehledy - tvary písmen, abeceda, přehled hlásek, pravopis ú/ů, párové souhlásky, druhy vět, význam slov, slovní druhy, přehled vyjmenovaných slov, mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, rod, číslo, přehled vzorů, skloňování podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves - osoba, číslo, čas. Ohýbání (flexe) je modifikace tvarů slova (přesněji lexému), kterými se vyjadřují mluvnické kategorie, jako je např. pád, číslo, rod, čas, osoba atd. U slov, která se ohýbají, se vždy určitý tvar považuje za základní ().Jednotlivá slova (případně slovní druhy) se rozlišují na ohebná a neohebná podle toho, zda vyjadřují mluvnické kategorie pomocí flexe PRACOVNÍ LIST - TVAROSLOVÍ, SKLADBA, NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ - 7. ROČNÍK (pokud máte možnost, pracovní list si vytiskněte a splňte přímo do textu, jinak pište do školního sešitu) 1. V prvním úkolu si zopakujeme pravopis koncovek příd. jmen přivlastňovacích a trochu také rodinné vztahy

Podstatná jména - aneb jak na ně vyzrát! PRAVIDLA

Pracovní list koncovky podstatných jmen dumy. DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - Učivo - PDF Free Download; Příklad Odůvodnění Koncovky chytal motýl_ 4. krok: chytal motýly jako chytal pány Závěr: v koncovce slova motýly napíšeme tvrdé y Úvodní kapitoly učebnice jsou věnovány zopakování učiva třetího ročníku. Dále se podle osnov např. probírá: stavba slova, předpony a předložky, druhy slov, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, stavba věty jednoduché a souvětí V tomto pracovní sešitu si děti procvičí učivo o některých slovních druzích - podstatných jménech, slovesech, spojkách a předložkách a dále psaní velkých písmen, pád, číslo a rod u podstatných jmen a osobu, číslo a čas u sloves. Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy.

Pracovní sešit je zaměřen na opakování učiva o podstatných jménech, vlastních jménech, pravopisu vlastních jmen, pádu, pádových otázkách, dále o rodu ženském, mužském a středním a čísle jednotném a množném. Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod. Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves. pracovní list Práce s jazykovými příručkami - dodělat cvičení + 2. pracovní list cv. 7 - hledat na internetu a vyplnit, dopsat si zbývající cvičení č. 4,5,6,8, úkol byl zadán ve čtvrtek 13.10 Raabe Podstatná jména Pracovní sešit 1 Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy). od 10 K č. VÝSKYT: 1.

 • Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 2018.
 • Gopro hero 6 black recenze.
 • Chemik plat.
 • Budka pro veverku.
 • Černá zmrzlina prichut.
 • Javascript objekty.
 • Avengers figurky lego.
 • Gymnastika seifertova jihlava.
 • Laura parker bowles.
 • Doprava ve vietnamu.
 • Katniss everdeen charakter.
 • Vzorník barev do kuchyně.
 • Zajištění balkonových dveří.
 • Tvorba párů.
 • Borůvky sušené.
 • 200 g mouky na ml.
 • Kruhový trenink s vlastnim tělem.
 • Trachycarpus wagnerianus prodej.
 • Army shop brno mendlovo náměstí.
 • Simpsonovi 26 série.
 • Hroznové víno.
 • Bombardér b1.
 • Avogadrova konstanta.
 • Horečka v prvním trimestru.
 • Vzpomínka na zesnulou maminku.
 • Nebezpecna mista v londyne.
 • Rtut.
 • Solutio novikov 10g.
 • Detektor kouře drátový.
 • Jednotka dávky záření.
 • Drsnost povrchu hřídele.
 • Jak správně číst.
 • Mini koblížky s marmeládou.
 • Terapie pláčem.
 • Https electro world fotoaparaty.
 • Ficus benjamina jedovatost.
 • Černé skvrny na listech paprik.
 • Foot locker praha prodejny.
 • Modrykonik bazar damske oblecenie.
 • Thorma merano.
 • Tears in heaven wiki.