Home

Triviální názvy oxidů

Slovníček triviálních názvů

Tabulka triviální názvů vybraných anorganických solí a skalic. Triviální i systematické názvy a chemické vzorce sloučenin Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry, názvy se tvoří stejně jako u oxidů.! Kyslík (síra) má v oxidech (sulfidech) vždy oxidační číslo -II ! Můžou nastat dva případy - hledám název, nebo hledám vzorec 1. Pojmenování oxidu na základě znalosti jeho vzorc

Oxidy - Názvosloví

Toto je seznam oxidů. Oxidy podle oxidačních čísel Oxidační číslo I. Oxid měďný (Cu 2 O) Oxid chlorný (Cl 2 O) Oxid lithný (Li 2 O) Oxid dusný (N 2 O) Oxid draselný (K 2 O) Oxid rubidný (Rb 2 O) Oxid stříbrný (Ag 2 O) Oxid thallný (Tl 2 O) Oxid sodný (Na 2 O) Oxid cesný. Oxidy (dříve psáno oxydy, v souladu s dalšími jazyky , zastarale kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními (elektropozitivnějšími) prvky. Oxidy mohou vznikat buď prudkou oxidací za přítomnosti kyslíku anebo pozvolnou oxidací jiným způsobem, zejména kyslíkem atmosférickým anebo kyslíkem obsaženým v některých látkách. Píloha II: Triviální názvy vybraných chemických slouenin..161 Píloha III: Polymorfie.....162. 5 Pedmluva Pedmtem studia chemie jsou chemické sloueniny a jejich reakce. Má-li být v této disciplin možná komunikace, musí existovat její základní komunikaní prvky, chemické vzorce. U minimálního počtu sloučenin se používají triviální názvy: Názvosloví oxidů Oxidy jsou sloučeniny tvořené ze dvou chemických prvků, přičemž jeden prvek je kyslík. Oxidační číslo na kyslíku je O-II, kladné oxidační číslo příslušného druhého prvk Názvy jsou tvořeny z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno určuje typ sloučeniny, například: oxid, kyselina, hydroxid apod. Přídavné jméno udává, od kterého prvku je sloučenina odvozena, například: vápenatá, železitá. Názvosloví oxidů Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s libovolným prvkem

Triviální názvy oxidů — oxid vápenatý (chemický vzorec cao

 1. V praxi jsou dosud frekventovány technické a triviální názvy některých solí-hydrátů, zejména názvy skalice a kamence. Skalice jsou obvykle síranové krystalohydráty, které mají v kationtu Fe 2+, Cu 2+, Cd 2+, Ni 2+, Zn 2+ apod. Typickým příkladem je skalice modrá, což je pentahydrát síranu měďnatého CuSO 4 · 5H 2 O
 2. imálního potu slouenin se používají triviální názvy. Nap: H 2O voda NH 3 amoniak H 2S sulfan Názvosloví oxid Oxidy jsou binární sloueniny (sloueniny tvoené ze dvou chemických prvk) s kyslíkem, piemž oxidaní íslo kyslíku je v oxidech O-II. Tvoení vzorce oxi
 3. Oxidy, sulfidy, halogenidy Název projektu: ŠKOLA21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_3/33 jméno autora DUM: Tomáš Korelus datum (období), ve kterém byl DUM vytvořen / ověřen při výuce: duben/3.4. 2012 ročník, pro který je DUM určen:osmý vzdělávací oblast (vzdělávací obor) - dle požadavků.
 4. Triviální názvy organických sloučenin. Hlavní záložky. Zobrazit (aktivní záložka) What links here.
 5. Chemie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad
 6. - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data
 7. Pokud si potřebujete zopakovat názvosloví oxidů, tohle video je přímo pro vás. Pracovní list: https://drive.google.com/file/d/1BNbAqknb8ppEmWdZquLHfwN8IedAhJ..

Rok 2019 je za námi 1. 1. 2020, 15:00. V roce 2019 Vás na náš web zavítalo 181 555. Na webu jste dohromady strávili neuvěřitelných 159 804 700 vteřin, což je v přepočtu 1 850 dní Systematické názvy v chemii. Systematický název sloučeniny vyjadřuje chemickou strukturu látky. Systematické je například Presslovo české názvosloví oxidů (například oxid uhelnatý, oxid křemičitý) a z nich odvozené názvy (kyselina sírová), ale i složitějších organických sloučenin (1,3-dimethylbutadien). Některé původní triviální názvy jsou do. Triviální názvy. Jedná sa o pomenovanie zlúčenín, ktoré neposkytuje žiadnu informáciu o konkrétnej štruktúre látky alebo o jej zložení. Najčastejšie pochadzajú z látky, z ktorej boli izolované alebo odzrkadľujú historické pomenovanie z čias, keď nebolo známe zloženie zlúčeniny

Oxidy - Tiscali.c

Názvosloví oxidů. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku; ten má vždy oxidační číslo -II, proto i oxidy mají vždy ox. č. - II ! pojmenování oxidu na základě znalosti jeho vzorce: NO 2 = kyslík má ox. č. - II a je v molekule obsažen 2x. Protože je molekula elektroneutrální, součet součinů ox. č. a počtu. Názvy jsou tvořeny z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno určuje typ sloučeniny, například: oxid, kyselina, hydroxid apod. Přídavné jméno udává, od kterého prvku je sloučenina odvozena, například: vápenatá, železitá. Názvosloví oxidů. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s libovolným prvkem

Triviální názvosloví - Jergy

 1. 1.triviální názvy: voda H2O, amoniak NH3, hydrazin N2H4 2.název vzniklý spojením názvů prvků mezi které se vloží písmeno o: HCl chlorovodík 3.hydridy: vodík + kov I. A nebo II.A skupiny - RI-IIH-I: LiH = hydrid litný 4.vodík s prvky III.,IV.,V.,VI.A skupin - podle mezinárodního názvu prvku + koncovka -an
 2. Kys má ve zkratce koncovku ec (pozn.: občas dochází k totožnému názvu jako u oxidů), v případě více kysů se odlišují předponami pod a nad (příp. ještě pře). (1946)][archaické latinské názvosloví][triviální názvy][historie chemie].
 3. ( Ca,Sr, Ba, Ra), označení pochází z historického pojmenování oxidů CaO, SrO a BaO, kterým se říkalo žíravé.
 4. Nověji se zavádí rovněž názvy halogenovodíků podle všeobecného pravidla s koncovkou - an fluorovodík - fluoran HF, chlorovodík - chloran HCl , bromovodík - broman HBr, jodovodík - jodan HI . Triviální názvy zůstávají pro methan CH4, amoniak - NH3 a vodu - H2O
 5. Učebnice používá všeobecně užíváné chemické názvy i názvy triviální, i když nejsou v souladu s chemickým názvoslovím. Úvádí však vždy i správný název. Používá i běžné zkratky, jejich význam je však vždy vysvětlen a to jak v textu, tak v seznamu zkratek na konci učebnice Únor 2014 auto

Triviální názvy kovalentních hydridů • H2O voda • H2O2 • H2S sirovodík • NH3 amoniak • N2H4 • HN3 • HX halogenovodík (fluorovodík,(fluorovodík, chlorovodík, bromovodík, jodovodík) • HCN kyanovodík 16 Názvosloví polymerních oxidů • Monomer SO3 oxid sírový NO2 oxid dusičitý P2O5 oxid fosforečný •Polyme Názvy. CuSe Ag 2 PbS S Fe 2 Te 3 K 2 Se Bi 2 Te 3 GeSe 2 As 2 S 5. Dvouprvkové sloučeniny vodíku • • Prvky I. a II.A: název hydridy, ox.č. H: -I např. hydrid sodný, hydrid vápenatý • Prvky III. - IV.A: triviální názvy kořen názvu prvku + koncovka - an ox.č. prvku - odpovídá číslu skupiny • triviální názvy: H2O - voda, NH3 - amoniak, H 2S - sulfan. 7 CHEMICKÉ VZORCE Stechiometrický ( empirický ) - vyjadřuje, ze kterých prvk ůse sloučenina Názvosloví oxidů Oxidy jsou sloučeniny tvořené ze dvou chemických prvk ů, přičemž jeden prvek je kyslík Názvosloví podvojných oxidů Triviální názvy jsou historického původu, nepodávají informace o složení dané sloueniny, a jejich poet je omezován. Příkladem jsou voda, acetylén, amoniak apod. Racionální neboli systematický název sloueniny podává informaci o jej

U minimálního počtu sloučenin se používají triviální názvy. Např: H2OvodaNH3amoniakH2Ssulfan Názvosloví oxidů Oxidy jsou binární sloučeniny (sloučeniny tvořené ze dvou chemických prvků) s kyslíkem, přičemž oxidační číslo kyslíku je v oxidech O-II. Tvoření vzorce oxidů Ve které odpovědi jsou správně seřazeny názvy oxidů: CO 2, N 2 O 3,Br 2 O 5, PbO 2 ? Nyní se používá jako součást insekticidů, herbicidů, defoliantů, ve stomatologii umrtvení zubu. Jaký je triviální a systematický název této sloučeniny. Systematické je například Presslovo české názvosloví oxidů (například oxid uhelnatý, oxid křemičitý) a z nich odvozené názvy (kyselina sírová), ale i složitějších organických sloučenin (1,3-dimethylbutadien). Některé původní triviální názvy jsou do systematického názvosloví začleněny Triviální název: ozon Ostatní názvy trioxid-2-en-2-ium-1-id Anglický název: Ozone Německý název Ozon Funkční vzorec: O 3: Sumární vzorec: O 3: Vzhled bezbarvý nebo namodralý plyn Identifikace Registrační číslo CAS: 10028-15-6: Číslo EC (enzymy) 233-069-2 PubChem: 24823: ChEBI: 25812: Číslo RTECS: RS8225000 Vlastnosti. Zástupci oxidů ficha interactiva y descargable. Puedes hacer los ejercicios online o descargar la ficha como pdf

triviální názvy sloučenin (písmeno ch je jeden znak). Na výběr máš následující názvy: argentit, arsenopyrit, bismutin, galenit, chalkopyrit, molybdenit, pyrit, rumělka, sfalerit obsah oxidů síry a dusíku v ovzduší . nečistoty vnesené do papíru z provozních vod a technologií Univerzita Jana Evangelisty Purkyn ěv Ústí nad Labem Přírodov ědecká Fakulta Anorganická chemie Ing. Alena Fišerová 201 Mnohdy se využívají rovněž triviální názvy jednotlivých hydridů. Pro iontové hydridy se používá dvousložkový název, tedy: Li H (Li I H-I) - hydrid lithný. Na H (Na I H-I) - hydrid sodný. K H (K I H-I) - hydrid draselný. Be H 2 (Be II H 2-I) - hydrid beryllnatý. Ca H 2 (Ca II H 2-I) - hydrid vápenat Názvy oxidů, hydroxidů a solí. Název je tvořen vždy podstatným jménem aniontu následovaným přídavným jménem kationtu (přestože povaha látky nemusí být iontová, např. oxid uhelnatý), nikoliv naopak: NaCl chlorid sodný (nikoliv sodný chlorid) Mn 2 O 7 oxid manganist 3. Napište názvy a sumární i strukturní elektronové vzorce dvou stálých oxidů prvku A. 4. Uveďte, jak se chovají jednotlivé oxidy vůči vodě, zapište případné děje rovnicí. 5. Patří hledaný prvek A spíše mezi oxidační nebo redukční činidla? Úloha 2 Systematické a triviální názvy 12 bodů TRIVIÁLNÍ Č

Triviální názvy anorganických sol

ium. České názvy prvků se vyslovují s dlouhou samohláskou, ale píší se s krátkou: b o r, chl o r, br o m, j o d, chr o m, ars e n, c e sium, c e r. Názvy skupin prvk ů Dále se často používají triviální názvy určitých skupin prvků: Tabulka 3 Triviální názvy různých skupin prvků užívané v chemické terminologi , mívají triviální názvy. AlH3 - alan. SiH4 - silan, GeH4 - german, SnH4 - stanan, PbH4 plumban. NH3 - amoniak, PH3 - fosfan, AsH3 - arzan, SbH3 - stiban, H2S - sulfan, H2Se - selen, H2Te - tellan H2O - vodan, ale název voda je již vžitý, proto se neužív ID: 62338 Language: Czech School subject: CHEMIE Grade/level: 2. STUPEŇ Age: 13-15 Main content: Zástupci oxidů Other contents: Add to my workbooks (1) Add to Google Classroom Share through Whatsap Triviální názvy některých látek . zpět. DATUM: UČIVO: 26.11. Zkuste si tedy samostatně osvěžit názvosloví oxidů. Na řešení se podíváme v páteční hodině chemie. 23.9. Deváťáci, po dobu mé virózy (ne covid!) zkuste, prosím, pracovat samostatně

Ostatní triviální názvy, které by se v odborném textu neměly používat, jsou seřazeny v Tabulce 1. 8 Tabulka 1 Triviální a systematické názvy vybraných sloučenin vzorec / formula NaCl CO2 - pevný / solid N2O CaCO3 triviální název / common name kuchyňská sůl / table salt suchý led / dry ice rajský plyn / laughing gas. Názvy jako niobičnan sodný, titaničitan vápenatý a hlinitan yttritý nelze použít, není-li prokázáno, že v mřížce existují diskrétní složené částice NbO3-, TiO32 a AlO33. Za název podvojných oxidů je možno kursivou v závorkách uvést strukturní typ MgTiO3trioxid hořečnatotitaničitý (typ ilmenit Který z oxidů dusíku je jedovatý? 6. Kyanidy jsou sloučeniny uhlíku a: a) kyslíku b) síry c) dusíku d) křemíku 7. Oxid uhelnatý má většinou účinky: a) oxidační b) redukční c) hydrolytické d) není reaktivní 8. Vyberte správné tvrzení: CS 2 j zná triviální názvy vybraných skupin vyjmenuje vybrané skupiny prvků z PT orientuje se v PT odvodí složení chemické látky ze vzorce chemické sloučeniny Chemické prvky achemické sloučeniny názvy a značky chemických prvků, chemická vazba (typy, výpočet, elektronegativita) CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustav

Triviální názvy některých anorganických sloučenin: mineral1.doc Uhlovodíky uhlovodiky.doc Halogenderiváty halogenderivaty.doc Alkoholy a fenoly alkohol.doc Aminy, amoniové soli, nitrosloučeniny a nitrososloučeniny aminnitro.doc Karboxylové kyseliny a estery karboxyl.do Výjimkou jsou tradiční triviální názvy methan (CH 4), amoniak (NH 3) a voda (H 2O). V organickém názvosloví se však objevují také názvy alternativní, např. pro vodu oxidan, pro amoniak azan. c) Ve sloučeninách vodíku s prvky VII. A skupiny a některými dalšími nekovy j

Seznam oxidů - Wikipedi

 1. - - systematické názvy - - triviální názvy - - vzorce souhrnné - - vzorce racionální - - vzorce konstituční - - vzorce konfigurační - - vzorce konformační - - deriváty uhlovodíků - - organické sloučeniny - - vaznost atomu uhlíku - - typy vazeb v organických sloučeninách - - charakter vazeb - - organické reakc
 2. Definice a příklady oxidů, sulfidů, halogenidů ficha interactiva y descargable. Puedes hacer los ejercicios online o descargar la ficha como pdf
 3. Periodický systém prvků - triviální názvy skupin. lanthanoidy Periodický systém prvků - triviální názvy skupin. (tvorba oxidů, sulfidů a selenidů...) Periodický systém prvků - oxidační čísla p4-prvky
 4. Chemie - Archiv testů a úkolů TEST ze St 29.1. Alkany, alkeny, alkyny, alkadieny, cykloalkany. 1) a) Vzorec, systematický název a využití: - ethylénu - propylénu - acetylénu. b) Jaké jsou triviální názvy pro ethyn, propen a ethen? c) Které plasty se vyrábějí z ethylénu a propylénu? d) Které z následujících výrobků se vyrábějí z polethylénu, které z polypropylénu
 5. ová H2SO2 kyselina.

Její krystaly, podobně jako krystaly všech oxidů alkalických kovů, mají tzv. antifluoritovou strukturu, což znamená, že pozice aniontů a kationtů v krystalové mřížce jsou zcela obrácené.. Naming Ionic Compounds Answer Key Give the name of the following ionic compounds: Name 1) Na 2 CO 3 sodium carbonate 2) NaOH sodium. Názvy oxidů se skládají z podstatného jména oxid a přídavného jména odvozeného z názvu příslušného prvku s příponou odpovídající jeho o.č. ČL 97 včetně doplňků a ČL 2002 uvádějí tyto oxidy: dusný, dusnatý, hořečnatý, zinečnatý, arsenitý, křemičitý, titaničitý, uhličitý, vanadičný R (zkoumadlo. Chemické sloučeniny se pojmenovávají názvy racionálními (systematickými), triviálními a technickými. Technické se užívají. v běžné praxi, nemají charakter chemických názvů a nebudou zde. proto zmiňovány. Jde o pojmenování jako modrá skalice, ledek. amonný, líh, hašené vápno apod. Triviální názvy jsou historickéh Z následujících odpovědí vyberte takovou, která obsahuje triviální názvy pouze těchto Sloučenin - COCl2, Ca(OH)2, NaNO3: fosgen, pálené vápno, chilský ledek chlorové vápno, pálené vápno, ledek amonný fosgen, hašené vápno, chilský ledek chlorid uhličitý, hašené vápno, nitrid sodný. 306

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné 2.6.6 Triviální názvy 2.7 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY 2.7.1 Koordinační sloučeniny s neutrálním ligandem.. 2.7.2 Koordinační sloučeniny s aniontovým ligandem 2.7.3 Koordinační sloučeniny se smíšenými ligandy... 2.8 ODVOZOVÁNÍ VZORCŮ A NÁZVŮ 2.8.1 Odvozování vzorců kyslíkatých kyselin 2.8.2 Odvozování vzorce solí

Přiřaďte triviální názvy k příslušným hydrátům: sádra, sádrovec, zelená skalice, modrá skalice, bílá skalice Souhrnné opakování Napište název nebo vzorec uvedených sloučenin a zařaďte je do skupin jejich názvy se skládají ze slova kyselina + názvu sloučeniny nekovu s vodíkem, a přidáním přípony -ová (neoznačuje zde ox. č. VI +); nebo mají i triviální názvy; vzorce těchto kyselin se shodují se vzorci původních sloučenin nekovů s vodíkem; dělí se na 2 velké podskupiny - halogenovodíky a kyselinami VI.A skupiny okáže vytvořit názvy (binárních sloučenin, oxidů, hydroxidů, bezkyslíkatých kyselin, kyslíkatých kyselin, izopolykyselin, solí kyselin, hydrogensolí, hydrátů solí) ze vzorců a obráceně. Určí typ chemického vzorce. Provádí chemické výpočty z chemického vzorce. Popíše stavbu komplexních sloučenin, aplikuj

Oxidy - Wikipedi

2.6.6 Triviální názvy . 2.7 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY . 2.7.1 Koordinační sloučeniny s neutrálním ligandem.. 2.7.2 Koordinační sloučeniny s aniontovým ligandem . 2.7.3 Koordinační sloučeniny se smíšenými ligandy... 2.8 ODVOZOVÁNÍ VZORCŮ A NÁZV 6.1.1 Názvosloví oxidů; Tyto sloučeniny nám trochu zkomplikují život, protože mají často triviální názvy. Jiné mají názvy tvořeny z latinského názvu prvku a koncovky -an. Ty, které byste měli umět z hlavy, jsou uvedeny tučně. Pokud jsou v tabulce uvedeny otazníky, znamená to, že odpovídající hydrid nebyl.

Chemické názvosloví anogranických sloučenin PdF M

triviální název CaO: 5. spalováním hnědého uhlí a nafty vzniká: 6. N2O5: 7. Nacisti použili v koncentračních táborech k vyvražďování lidí: 8. TiO2 má obchodní název: 10. pevný CO2 : 13. fialový polodrahokam SiO2: 14. oxidační číslo kyslíku v oxidech : 15. triviální název N2O: 16. minerál Al2O Oxid arsenitý, známý také pod triviálním názvem arsenik, případně pod staršími českými jmény utrejch nebo utrých, je jeden ze tří oxidů arsenu.Setkáváme se s ním nejčastěji v podobě bílého krystalického nebo amorfního prášku nebo hrudek. Jedná se o látku bez zápachu, velmi toxickou.Arsen má rovněž karcinogenní účinky, tudíž může při dlouhodobé. triviální názvy), třídění organických sloučeniny, 12) kyseliny sírové, vlastnosti a využití oxidů, kyselin a soli síry, vlastnosti koncentrované a zředěné kyseliny sírové, výskyt a použité selenu, telluru a polonia - 4 - 20) Prvky VII. A a VIII. A skupin Názvosloví oxidů.. Pedmtem studia chemie jsou chemické sloueniny a jejich reakce. Má-li být v této disciplin možná komunikace, musí existovat její základní komunikaní prvky, chemické vzorce a chemické názvy. V prvních fázích své existence používala chemická nomenklatura názvy, které dnes oznaujeme jako triviální: nap. Názvy anorganických sloučenin můžou být triviální, které mají historický původ a nevyjadřují chemické složení látky (např. soda, čpavek, kys.solná) nebo racionální, vycházející z přesných pravidel. Racionální název se skládá z podstatného a přídavného jména

Oxidy, sulfidy, halogenidy - Absolventi A Sraz

9 VY_52_INOVACE_03.ML.09 Názvosloví anorganické chemie - triviální názvy ActivInspire Sešit je určen k zopakování a procvičení triviálního názvosloví. 10 VY_52_INOVACE_03.ML.10 Názvosloví anorganické chemie - komplexy I ActivInspire Sešit je určen k zopakování a procvičení názvosloví komplexních sloučenin HIX - triviální názvy: fluorovodík, chlorovodík, bromovodík, jodovodík. vesměs plynné, těkavé látky (kromě vody- extrémně vysoká T.v - vod.můstky!) se slabě polární či nepoární kovalentní vazbou - nereagují s vodo - IV.A: triviální názvy kořen názvu prvku + koncovka - an ox.č. prvku - odpovídá číslu skupiny • • III.A - boran, alan, gallan, indan, thallan IV.A - methan, silan, german, stanan, plumban Dvouprvkové sloučeniny vodíku • Prvky V. - VI.A: ox.č.: max ox.číslo VIII - číslo skupiny (V až VI) V.A ox.č. III vodík je. Názvosloví solí tabulka Procvič si názvosloví - Názvosloví . Li incontri dove la gente Viaggia e va a telefonare Col dopobarba che sa di pioggia E la ventiquattro ore Perduti nel Corriere della Sera Nel va e vieni di una cameriera Ma perché ogni giorno viene sera Э инутиле суонаре куи нон ви априра нессуно иль мондо ль'аббьям. 3) Uvede se název nebo názvy, pod kterými bude látka uváděna na trh v ČR. 4) Uvedou se jiné názvy látky, např. triviální název, interní firemní název, názvy a kódy použité pro označení zkoušených vzorků, zkratky (pokud jsou používány). 5) Název látky a číslo podle Chemical Abstracts Service (CAS), pokud existují

Triviální názvy organických sloučenin E-ChemBook

Doplňte triviální název a vzorec oxidu. Systematický název oxidu Triviální název sloučeniny Vzorec body: 3) Nyní si znovu prohlédněte oxidy uvedené v bodě 2 a poté zodpovězte následující otázky. a. Který z vybraných oxidů patří mezi nejtvrdší nerosty a) systematickými - názvy vytvořené podle pevných dohodnutých pravidel . b) triviálními - názvy, které nemají žádný vztah ke struktuře, často vychází ze zdroje, ze kterého byla látka poprvé izolována . c) semitriviální - názvy obsahující jak část systematickou, tak i triviální Názvosloví oxidů. Oxidy. jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku Názvosloví víceprvkových sloučenin: Hydroxidy: -3 prvkové sloučeniny tvořeny kationtem kovu a aniontem OH- -Vyčíslování je stejné jako u halogenidů, bereme-li skupinu OH jako jeden prvek . Действия. Пожаловаться. Triviální. Oxidy, chemie, Závěsný panel oxidy, názvosloví oxidů Hlasování: 0 Hlasování: 1 OK Základní sloučiny pro které, se v běžné praxi používají triviální názvy (názvy nesouvisející s jejich chemickou strukturou, ale často vzniklé historicky) Hlasování:. Mn, Mo, Cr, V) z jejich oxidů za vysoké teploty (3000 °C i více) tzv. aluminotermickou metodou (aluminotermie) průmyslově se hliník vyrábí elektrolýzou taveniny směsi oxidu hlinitého Al2O3 a kryolitu, tj. hexafluorohlinitanu sodného Na3[AlF6] při teplotě asi 950 °C, kryolit je tavidlo (snižuje teplotu tání směsi

Jejich názvy mají zakončení -id, podle kterého poznáme, že se jedná o . dvouprvkovou. sloučeninu. Názvosloví anorganických sloučenin Některé anorganické sloučeniny mají . jednoslovné (triviální) názvy, např. voda H 2O, amoniak NH 3, sulfan H 2S. Většina anorganických sloučenin má název dvouslovný, složen 3 Uvedou se názvy, pod kterými bude látka uváděna na trh v ČR. 4 Uvedou se jiné názvy látky, např. triviální název, interní firemní název, názvy a kódy použité pro označení zkoušených vzorků, zkratky (pokud jsou používány). 5 Číslo podle Chemical Abstracts Service (CAS). 6 Chemický název podle Chemical Abstracts. Vzorec XI-VIII(OH)n-I, kde n = 1-8 a X je značka kovu. Vytvoření vzorce hydroxidu hydroxid.. V aplikaci najdete teorii a především testy na prvky Periodicke soustavy prvků, vzorce a názvy oxidů, sulfidů, ditridů, halogenidů, hydroxidů a bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin - Chemická rovnice - zákon zachovaní hmotnosti. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Vlastnosti Značka Hg (hydrargum) Kapalný kov, výpary jsou silně jedovaté Stříbroleskle bílá až šedá barva D-prvek; 12 valenčních elektronů Elektronová konfigurace: [Xe] 6s2 5d10 4f14 Oxidační číslo I a II Protonové číslo: 80 Hustota: 13,534 g·cm−3 Teplota tání: -38,83 °C (234,32 K) Teplota varu: 356,73 °C (629,88 K) Využití Amalgámy - slitiny Hg a jiných.

 • Drevostavba 70m2.
 • Synové anarchie.
 • Prague pride merch.
 • Jezevčík dlouhosrstý prodej štěňat.
 • Leovegas no deposit free spins.
 • Utahovani brusli.
 • Na pastoušce.
 • Dřevěné lišty ozdobné.
 • Sultan murad.
 • Spartan race litovel 2017 výsledky.
 • Alexandr vasilevskij.
 • Trávníkový obrubník červený.
 • Sig sauer p220.
 • Hra o trůny hesla rodů.
 • Napsáno životem send.
 • Oznámení o neprodloužení smlouvy na dobu určitou.
 • Zábavní centrum pro děti praha.
 • Sklo světlometu octavia 1.
 • Zanet prstu u nohy.
 • Exkurze letiště čáslav.
 • Laboratorní práce protokol.
 • Fastum capture.
 • Nabíječka lenovo ideapad 320.
 • Nejvetsi druh vlka.
 • Raketová kamna na pelety.
 • Zbrojní průkaz pardubice.
 • Samolepící pvc podlahové kostky.
 • Saně za sněžný skůtr.
 • Jak funguje digitální fotoaparát.
 • Angličtina topics.
 • Masters of rock 2003.
 • Gili meno.
 • Stream cinema online error.
 • Psi poslani kniha.
 • Středověká hudba prezentace.
 • Pustá rybná ubytování.
 • Bylo nás pět veršová výstavba.
 • Need for speed 2015 čeština.
 • Značení metrických šroubů.
 • Mulan 1 online.
 • Potřeby dítěte předškolního věku.