Home

Lyricko epická poezie

Lyrická poezie - Wikipedi

lyricko - epická literatura - na pomezí lyriky a epiky (např. básně, které mají děj - Erben: balady v Kytici) verš - jeden řádek v básni strofa - (sloka) jeden odstavec v básni složený z několika veršů rým (druhy rýmu) - zvuková shoda (slabik) na konci veršů, rým střídavý abab, sdružený aabb, obkročný abba Vrcholné dílo průkopníka novodobé poezie K. H. Máchy, lyricko-epická báseň, v níž autor oslavuje krásu přírody a ústy hrdiny pronáší svoje odvážné myšlenky o tajemství smrti a věčnosti - rozsáhlá lyricko-epická báseň, - děj je mnohdy jen naznačen a podřizuje se autorovým citům, - Georg Gordon Byron - byronská povídka - ovlivnil Karla Hynka Máchu a Lermontova, - v Rusku název poema Žánry lyrické Píseň - texty určené ke zpívání, texty s nápěvem Máj K. H. Mácha. Vrcholné dílo průkopníka novodobé poezie K. H. Máchy, lyricko-epická báseň, v níž autor oslavuje krásu přírody a ústy hrdiny pronáší svoje odvážné myšlenky o tajemství smrti a věčnosti.víc

Poezie - Wikipedi

 1. poezie, s nástupem nových generací se však sama poněkud nespravedlivě stala symbolem ustrnulého a zmrtvělého par­ nasismu. Po výboru z Vrchlického lyrické tvorby (svazek Intimní lyrika, 2000) přiná­ ší Česká knižnice isoubor spisovatelových nejvýznamnějších epických prací. Mla­ distvé aprovokativní Epické.
 2. Lyricko-epická poezie - děj je potlačen, přesto většinou patrný. V poezii pro děti a mládež se v 80. a 90. letech 19. století objevují významné básnické osobnosti. Karel Václav Rais vydal pro mládež veršované obrázky Listy z české kroniky , epiku s náměty z naší historie
 3. • dělení poezie: 1) lyrická poezie = 2) epická poezie = 3) lyricko-epická poezie = • druhy rýmu: • metafora = • metonymie = • nejznámější čeští básníci (3; ke každému uveď jedno nejznámější dílo) = Úkol zašli do úterý 26. 5. do 15 hod
 4. Děj je potlačen, přesto většinou patrný. Vyhledávání Statistik

- 7 zpěvů - popis matky, kouzelníkův rodokmen, mládí, revoluce pomocí poezie, láska, proměna kouzelníka, závěr Pantomima - Papoušek na motocyklu - manifest poetismu - Abeceda Básně noci - věnováno Otokaru Březinovi, asociace, jednoduché, bez cizích slov, pásmo Edison - básnická, lyricko-epická skladba, lyrické prvk Lyricko-epická poezie; Romány; Student Úvod » Poezie » Lyrická poezie. Lyrická poezie. Lyrická poezie je druh poezie vyslovující subjektivní básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady, upřednostňující monologické vyjádření v první osobě. Lyrika nezachycuje časovou následnost událostí, své téma rozvíjí v. Můj zpěv - úvahová poezie, vyjadřuje básníkův vztah k životu Proměna (1957) - lyricko-epická skladba, básník si klade otázku budoucnosti Až do konce lásky - milostná lyrika, úvahy o životě a poezii Romance pro křídlovku (1962) - lyricko-epická báseň, představuje básnický vrchol jeho tvorb Epická poezie je charakteristická tím, že základem básně je dějová složka. Většinou se jedná o rozsáhlejší básnická díla. Do epické poezie můžeme zařadit například epos a baladu druh: lyricko-epická básnická sbírka; výrazová forma: poezie; žánr: romance nebo balada (Neruda zde však smazává tradiční chápání romance a balady, balady mají ráz spíše rozmarné romance nebo legendy

Žánr : Lyricko-epická báseň Vrcholné dílo nejen Máchovo, ale obrozenské poezie a českého básnictví vůbec. Poprvé vyšlo 23. dubna 1836 na vlastní náklad tiskaře Jana Spurného v počtu 600 výtisků, kritikou bylo přijato velmi nelibě Máj. autor: Karel Hynek Mácha. žánr: lyricko-epická romantická báseň (balada) čas děje: 1. a 2. květen. místo děje: Máchovo jezero, vězení. Poezie Básně Balady, romance - Balada je původně epická, později lyricko-epická nebo lyrická báseň s ponurým, tragickým dějem a zejména koncem. Děj se obyčejně obtáčí okolo viny z porušení mravních principů, za což neodvratně následuje trest. Balady mají prudký dějový spád a bohatý, často zkratkovitý, dialog

Lyrická poezie Knihy

lyrická poezie - vyjadřuje básníkovy pocity, úvahy, myšlenky a nálady; není zde zachycen příběh; podle tématu ji dělíme na přírodní, milostnou a vlas - teneckou lyricko-epická poezie - příběh je provázen i líčením přírody a pocitů člověka M metafora - přenesení významu z jednoho předmětu, jevu na druhý n Lyrické básně o přírodě Slovenský jazyk » Literatúra. Lyrické vyznání lásky ke květinám, k Tvůrci, k životu. - Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci - Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv - Přímluvná modlitba - proč a jak - Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně - web o modlitbě: www.modlitba.cz Spoločenské vedy: Dejepis. Noc s Hamletem - meditativní lyricko-epická poezie, pocta Shakespearovi, Noc s Ofélií - tematicky navazuje, Mozartiana - pocta Mozartovi Jan Zahradníček katolicky orientovaný proud, v 50. letech nespravedlivě vězněn, v 60. letech rehabilitován, ovlivněn Halasem - bez optimism poezie, lyricko-epický, poéma poéma = rozsáhlejší lyricko-epická veršovaná skladba • lyrický subjekt. 3 vypravěčem je sám autor, K. H. Mách

Romance pro křídlovku (1962): poema = lyricko-epická skladba; převažuje volný verš a některé verše se často opakují (básník vzpomíná na své milostného vzplanutí v mládí: na prázdninách u svého dědečka se zamiluje do Teriny od kolotočářů - osudová láska, v protikladu k tomu čistě fyzický vztah s Tonkou. druh: lyricko-epická básnická sbírka; výrazová forma: poezie; žánr: romance nebo balada (Neruda zde však smazává tradiční chápání romance a balady, balady mají ráz spíše rozmarné romance nebo legendy

Lyrická poezie. Až do období středověku byla všechna díla psána ve verších. Základní dělení poezie je na poezii epickou (popisnou, která má děj) a na poezii lyrickou (přírodní). V lyrické poezii dostávají prostor básníkovy pocity, úvahy a nálady. Mohou vznikat díla, která se dají zařadit do milostné lyriky, přírodní, náboženské a tak dále Kniha: Máj Spisovatel(ka): Karel Hynek Mácha Přidal(a): Ronniee vnik díla: polovina 19. století literární druh (poezie, próza, drama): lyricko-epická poezie (lyrika převažuje) literární žánr: básnická povídka, poéma směr: romantismus - znaky v díle: stesk po dětství (chápáno jako ideál = nejšťastnější doba života, stesk po něčem nepojmenovatelném, jedná.

Výklad: Básnické formy v dějinách literatury Slohové

Lyricko-epická Báseň TuliPán a TuliPaní TuliPán i TuliPaní hoví si ve džbánku. Je to příliš dlouhé stání, je to podle nějakého plánku? Čekají na toho druhého, až se objeví. Události jeví se.. Ján Kollár, Martin C. Putna: Slávy dcera.Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích.Academia, Praha, 2014, 388 s. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když prohlásím, že většina bohemistů (i těch slušně vzdělaných) Kollárovu Slávy dceru nikdy nečetla.Umí tak akorát Stůj noho posvátná a ti sečtělejší dají ještě Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti. Česká poezie 20. A 30. Let 20. - převažují sociální balady = lyricko-epická skladba, která se zaměřuje na problémy jedince ve společnosti- považována za stěžejní dílo proletářské literatury- vztah k jednoduchým základním věcem. O milionáři, který ukradl slunce. Česká poezie 2. polovina 20. století Reakce na válku - radost z nově získané svobody (Halas, Seifert, Holan)Znepokojení a obavy o budoucnostOslavující poválečnou dobu a politické osobnosti, rodný krajSubjektivní a abstraktní poezieVelké množství literárních skupin - skupina 42 (1942 - 48, inspirace velkoměstskou civilizací), Ohnice, Katoličtí básníci Jaroslav. 2) proletářská poezie: Dělnická madona; 3) ovlivněn poetismem; 4) léta: subjektivní meditativní lyrika; Máchovské variace: vrací se k době a osobnosti Karla Hynka Máchy; 5) reakce na Mnichov 1938: Domov; 6) poema: Jan Houslista (poema = lyricko-epická báseň; Puškin, Mácha: Cikáni

Inzerát VÍTĚZSLAV NEZVAL - STALIN - LYRICKO-EPICKÁ BÁSEŇ v okrese Praha-východ, cena 50Kč, od sedmikraska211 na Sbazar.cz. Popis: PRodám lyricko-epickou báseň STALIN od Vítězslava Nezvala z roku 1949, 45 stran, cena 50 Kč + pošta nebo předán lyricko-epická básnická sbírka (poezie); sbírka balad* Literární směr: vydáno r. 1853 (od r. 1861 i s baladou Lilie); český romantismus* Slovní zásoba Romance je lyricko-epická báseň rozmanitého obsahu, nejčastěji s tematikou milostnou nebo romantickou.) Ale tyto útvary osobitým způsobem přetváří. Navazuje sice na Erbenovu baladu, ale vyznění je mnohem mírnější, na rozdíl od nich nemají bezpodmínečně pochmurnou náladu a tragický konec

Máj - Karel Hynek Mácha Databáze kni

Próza, drama, poezie, útvary: lyricko-epická balada, pohádka; Národní obrození: Josef Jungmann - Slovník česko-německý; František Ladislav Čelakovský - Ohlasy písní ruských, Ohlasy písní českých; Český romantismus: Karel Jaromír Erben - Kytic Lyricko-epická baladická báseň Havran (v orig. Raven = Krkavec) vypráví příběh nemocného muže ležícího v horečkách a především trýzněného vzpomínkami na svoji zemřelou milenku Lenoru, jehož navštíví tajuplný host - havran, který na otázky kladené mu z počátku žertem, později vážněji a vážněji odpovídá vždy jen nevermore, tzn. nikdy více, v.

lyricko-epická básnická skladba (poezie) Literární směr: vydáno r. 1836 - úplný závěr autorovy tvorby i života; český romantismus* Slovní zásoba: archaický, knižní/básnický jazyk; mnoho zastaralých výrazů, např. archaismy* (anjel); dále knižní výrazy (luna) Rytmus, verš, rým Novela - kratší próza, rozsahově kratší než povídka - má výrazný, často překvapivý závěr Lyrickoepická díla - poezie Román Balada • velký prozaický žánr epiky • mívá hlavní dějovou linii a řadu paralelních linií • podává široký obraz skutečnosti • základ tvoří více povídek, které spojuje do. lyricko-epická skladba vypráví o návratu čes. virtuóza do vlasti (ohrožená nepřáteli), ač má v zahraničí úspěc víra v nesmrtelnost národa + výzva k obraně lid. i kult. hodnot poezie není spoutáná s lyrikou a rozumem ( prostor pro fantazii, citu, obrazotvornosti ( zlehčování. Úvod > Použité knihy, grafika, pohlednice... > Použité knihy > Poezie > Vítězslav Nezval - Stalin : lyricko-epická báseň Nové knihy Beletrie pro dospěl

Havran (Dílo (Ich-forma, chronologická, Poezie lyricko-epická, 18 slok,: Havran (Dílo (Ich-forma, chronologická, Poezie lyricko-epická, 18 slok, 108 veršů, refrén- Nikdy víc, Romantické prvky), Děj (Jedné zimní noci vzpomíná hlavní hrdina - básník na svou mrtvou milenku Lenoru, snaží se soustředit na čtení a v knize najít útěchu před chmurnými myšlenkami. , O. Všechny informace o produktu Kniha Slávy dcera - Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Slávy dcera - Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích Lyricko-epická báseň o čtyřech zpěvech a dvou intermezzech. Básník jí chtěl, jak sám praví, především oslavit krásu májové přírody. Probouzející se jarní příroda a smrt lidí, Vilém je ve vězení, přemýšlí nad svým činem, přemýšlí nad tím, co bude po s Druh produktu: Audio kniha (ke stažení) Poezie - 2. část 1. polovina 20. století -Lyricko-epická próza prokládaná verši. František Halas (1901 - 1949) •český básník •Dílo pro děti: v období okupace •Sbírka Ladění (1942) - oddíl Do usínání •Výbor Halas dětem (1954

Literární druhy a žánry - Studuju

Naučná literatura, odborná literatura, beletrie, poezie, učebnice. Knižní tipy a novinky, knihy vzdělávací i zábavné, humor, komiksy, gramodesky - vinyly, hudební CD. Nejznámější česká lyricko-epická báseň s nádhernými kolážemi Miroslava Huptycha Jedením z největších skvostů české literatury je právě Máj. Lyricko-epická báseň českého klasika Máchy byla poprvé vydána v roce 1836. V roce 2008 se tento příběh dočkal i filmového zpracování. Užijte si velmi zajímavé dílo, jež dokáže naprosto přesně vystihnout Číst víc Vánoční balada LEŠANSKÉ JESLIČKY z pera bezesporu nejvýznamnějšího českého básníka pro děti 20. století FRANTIŠKA HRUBÍNA (*17.9.1910 - †1.3.1971) je lyricko-epická skladba, poezie plná obrazů vyprávějící překrásným jazykem hluboký příběh

k určité části Holanovy poezie, vytvořené v období od konce třicátých do první poloviny čtyřicátých let 20. století. V tomto kontextu se dostávají do centra naší pozornosti básnické skladby Vladimíra Holana Zpěv tříkrálový (1938-1939), Sen (1939), Panychida (1945), avšak především jeho velká lyricko-epická poém Lyrika, Epika, Drama. (literární interpretace) Všechny umělecké texty, a to jak zaznamenané písmem, tak i předávané ústně, můžeme rozdělit do tří základních uměleckých oblastí, které se také nazývají umělecké druhy: lyrika, epika a drama. Lyrika je básnickým projevem, kterým básník - poeta vyjadřuje své pocity, nálady, citové i duševní stavy Slávy dcera : lyricko-epická báseň v pěti zpěvích od Jana Kollára: Nakl. údaje: V Praze : Jindř. Bačkovský, 1924: Popis (rozsah) 368 s. Edice: Odkaz národu: Forma a žánr * česká poezie * lyrická poezie * epická poezie: CNB: cnb000578729: Zobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogu ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 lyricko-epická báseň zvláštní složitá kompozice jde o tragický příběh lásky dvou lidí romance - óda na lásku a život, oslava života křídlovka - propojuje oba póly - tragično + krásno, umí být nástrojem radosti, ale i smutk lyricko-epická skladba (lyrický subjekt popisuje cestu noční Prahou - propleteno s životem Edisona) - vzniká v souvislosti s 80. výročím Edisonových narozenin; inspirace genialita, Edison = objevitelem nového světa (smysl lidskému životu dává dílo, které po sobě člověk zanechá pro radost a štěstí druhých

lyricko-epická poezie - děj je potlačen, přesto většinou patrný. Další možná dělení vycházejí z národních literatur, tematických celků atp., ale tato dělení jsou užívána velmi zřídka Poezie = literární dílo psané řečí veršovanou, členěné do veršů a slok (verš = 1 řádek, sloka =1 odstavec) - rým = zvuková shoda na konci veršů - básně a) epické = založeny na ději, vypráví příběh b) lyrické = založeny na pocitech, emocích, dojmech

typické žánry - historická próza, lyrická povídka, lyrická a lyricko-epická poezie. 3. ROMANTICKÝ HRDINA. hlavní postava je něčím výjimečná, často stojí na pokraji společnosti, jsou to cikáni, tuláci, loupežníci, lidé odlišující se od svého okolí zjevem či povahovými rysy hlavní hrdina často splývá s autore Tento web sromažďuje všechny možné rozdíly. Co zde nenajdete, to brzy někdo vytvoří lyricko-epický • literární žánr lyricko-epická básnická skladba • literární forma poezie • typ vypravěče ich-forma (Volal jsem do tmy jejich jména...) du-forma (Nedívej se mu do očí / a hleď, aby ses neohlídla...) • dominantní slohový postup vyprávěcí • vysvětlení názvu díl Literární druh: Poezie . Literární žánr: Lyricko- epická báseň . Doba a místo děje: Pravděpodobně někdy koncem 18. století nebo začátkem 19. století, krajina pod Bezdězem u města Doks . Kompozice: Vzestup, vrchol, sestup. Expozice- Byl pozdní večer, první máj. Kolize- Zpráva od plavce. Krize- Vilém zabije otce.

Poezie od jezera. Radotín - poezie pa-politická. Myšpulesvět v obrazech. Komiks Žižkov Malba 2008 - 2010. Myšpule - obrazy z temnot Myšpule lyricko-epická. Zenová Myšpule - Potala (2010) Malba 2010 - 2012. Nejnovější obrazy. Studia - poznámky k Svaté Kabale. Kabala - historie, prameny Zopakujte si, jestli byste uměli odpovědět na otázku, co je to próza, co poezie a co drama. Jaká je to poezie epická, lyrická a lyricko - epická. Potom si do literárního sešitu napište: • Zadání č. 12 • Poezie lyrická (učebnice str. 83 - 95), seznam ukázek. Vypište si pod sebe vždy jméno autora a vedle název ukázky FORMA: poezie. LITERÁRNÍ DRUH: Lyricko-epická báseň - má děj, zároveň popisovány pocity. Vrcholné dílo romantismu; Společensky NEPŘIJATO: Hlavní hrdina je ZÁPORNÝ - vrah, vězeň, loupežník; Děj v té době měl výchovnou funkci - vlastenecká literatura, ale Máj - ESTETICKÁ FUNKC Materiál slouží ke shrnutí pojmů poezie lyrická, epická a lyricko-epická a k opakování jednotlivých žánrů. Klíčová slova poezie , lyrika , epika , lyricko-epick

1. Poezie - literatura psaná veršem, to znamená řečí vázanou, organizovanou především rytmicky a melodicky - lyrická (např. o lásce, intimní poezie, sdělování dojmů, reflexivní - úvahová) - epická např. balada, má děj (Neruda - Dědova mísa) - lyricko epická - má Edison je lyricko-epická skladba, která vzniká v meziválečném období a vyvrcholí ji období zvané poetismus. Báseň vyšla jako součást básnické sbírky Básně noci. Vítězslav Nezval byl politikem, členem Devětsilu, psal pro noviny a pracoval jako dramaturg Karel Hynek Mácha, české poezie pán Publikováno: 01.05.2013 20:42 | Aktualizace: 01.05.2016 10:00 | Jiří Hofbauer Je skvělé, když víte, že Máj je lyricko-epická báseň a poprvé vyšel v roce 1836 Balada - lyricko epická rozsáhlejší báseň se smutným dějem a většinou tragickým koncem. Druhy balad: lidové, často zhudebněné (Putovali hudci, Osiřelo dítě, Mezi horami,...) umělé : Jan Neruda - Balady a romence (četli jsme Romanci helgolandskou) Karel Jaromír erben - Kytic

Poezie knihy Databáze kni

 1. Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Zřejmě nejznámější česká lyricko-epická báseň, s níž byl autor původně v nakladatelských domech odmítán, se během posledních dvou set let dostala do kánonu českého kulturního dědictví
 2. Tato lyricko-epická báseň vypráví příběh jedné dvojice, která se poznala během letecké bitvy o Británii za druhé světové války. Mladík zve slečnu na kafe, ta ho však odmítá. Toto zdánlivě nešťastné vyústění však vede k tomu, že tato dvojice nálety přežije a po válce mají svatb
 3. V antice byla coby poezie označována veškerá umělecká jazyková tvorba. Stál ale také za dílem Písně otroka, což je lyricko-epická poema. Můžeme o ní ale uvažovat také jako o cyklu politické lyriky. Dalším významným básníkem této doby je Josef Václav Sládek. Na svém kontě má hned několik sbírek
 4. Lyricko-epická poema ovlivněná romantismem a částečně také autorovým anarchismem. PDF EPUB MOBI ePDF. Výbor anglické poezie tvůrců v rozmezí let 1700 až 1800 v překladu Jaroslava Vrchlického. Od Ta až k Tennysonovi, kniha obsahuje 50 autorů včetně ukázek z obou vrcholů anglické poezie Byrona a Shelleye - celkem.
 5. Lyricko-epická báseň o čtyřech zpěvech a dvou intermezzechBásník jí chtěl, jak sám praví, především oslavit krásu májové přírody. Probouzející se jarní příroda a smrt lidí, Vilém je ve vězení, přemýšlí nad svým činem, přemýšlí nad tím, co bude po smrti, bojí se, nevěří na posmrtný život. Báse
 6. Slávy dcera : lyricko-epická báseň. Díl II. / Jana Kollára: Nakl. údaje: V Třebíči : Lorenz, 1911: Popis (rozsah) S. 321-591 ; 7 cm: Předmět. heslo * česká poezie: Forma a žánr * poezie: Zobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogu

Evžen Oněgin - rozbor díla k maturitě (5) Studijni-svet

Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích. Academia, Praha, 2014, 388 s. Předslov. Kollárova Slávy dcera je mrtva. Je snad nejmrtvější ze všech děl, která byla v češtině napsána. Leží jako obludný kadávr, jako bludný balvan v dějinách české kultury - lyricko-epická báseň, vrchol jeho tvorby, základní dílo moderní české poezie- krajina- pod Bezdězem, Máchovo jezero- skladba postihuje rozpor mezi životem a smrtí, nesmrtelností a vědomím zánik báseň lyricko-epická-(spojení lyriky s epiku) MÁCHA:Máj(děj není podstatný,důležitá je lyrika, popis přírody) SKLADBA: se ze slok (strofy), která je složena z veršů (1řádek) rozsáhlejší básně se dělí na zpěvy; NEZVAL-Edison, MÁCHA:Máj v moderní poezii se sloka=odstavec -tradiční poezie: (do po. 19. stol Za nejzákladnější poezie lze považovat dělení podle (ne)přítomnosti děje, ve smyslu stěžejního tématu procházejícího celým dílem: epická poezie - má děj, např. rytířská poezie, lyrická poezie - nemá děj, snaží se vystihnout náladu, motivy, atp. (óda) lyricko-epická poezie - děj je potlačen, přest Česká poezie v 2. polovině 20. století 1 #25 001 K. 1945 - 1948 a) reakce na válku Vladimír Holan ‐ básník a překladatel ‐ po válce vstoupil do KSČ, přesto v 50. letech začal mít problémy s publikováním, vydávat své básn

Máj (1836) - lyricko-epická báseň s epickou složkou navazující na loupežnické příběhy. Viléma, vůdce loupežníků, poznáváme už jako vězně odsouzeného za otcovraždu. Rozvažuje svou situaci, loučí se s životem, je lámán v kole Česká poezie mezi dvěma světovými válkami. Tvoří absolutní vrchol českého národního písemnictví. Měla dvě základní linie: a) proletářské básnictví lyricko-epická skladba bez pevného děje, jednotlivé motivy následují za sebou bez vnější logiky, volné asociace. Básně noci - vrchol: Edison - monotematická, lyricko-epická báseň. ve 30. letech nadčasová, anonymní poezie: 52 hořkých balad věčného studenta. Roberta Davida - za protektorátu se upíná na český jazyk, vlastenecké básně - div.hry: Manon Lescaut. Jaroslav Seifert (1901-86) - narozen v chudé rodině na Žižkově, rodiče dřeli na jeho. Karel Jaromír Erben: Kytice čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další

Lyrická poezie - široká nabídka knih - Megaknihy

Literární druh: Lyricko-epická skladba. Literární žánr: sbírka balad. BALADA = Příběh s pochmurným dějem a špatným/tragickým koncem Původně založené na lidových pověrách (ve 20. století se sociálním kontextem) Forma: poezie . JAZYK: Spisovný, knižní jazyk - zastaralý (archaismy Zajímavost pro zvídavého diváka: Poezie (z řeckého poiésis - tvorba) je básnictví. Dělení poezie: epická poezie - má děj, např. rytířská poezie, lyrická poezie - nemá děj, snaží se vystihnout náladu, motivy, atp., lyricko-epická poezie - děj je potlačen, přesto většinou patrný Král Lávra (Děj (Jednou do roka se nechává stříhat, Udělá si ho z vrby , Zvolí Kukulína dvorním holičem, Poté popravuje holiče, Kvůli jeho oslím uším - nikdo o nic neví, Přijde holi Kukulín a ostříhá krále, Jeho matka ho chce zachránit, Prosí krále o milost jejího syna, Král je dojat - udělí milost, Král Lávra - lidmi oblíbený, Kukulína stěžuje.

Lyricko - epická skladba s podtitulem Východní zkazka spojuje biblické motivy o zavržení zhřešivších andělů s gruzinskou pověstí o zhoubné lásce horského ducha k nevinné dívce. Příběh ústřední dvojice, Démona a Tamary, vyjadřuje romantický svár náboženské víry a titánské vzpoury Originální titul: In His Own Write Jazyk: čeština Rok vydání: 1996 ISBN: 80-7203-003-5 Autor: John Winston Ono Lennon (1940-1980), britský hudebník - člen legendárních The Beatles, experimentální spisovatel, karikaturista a mírový aktivista. Krátké absurdní texty, básničky a karikatury, postavené na osobitém stylu autora a slovních hříčkách, které rozhodně. ­ Tvůrce lyricko -epické povídky → Byronská povídka - ovlivnil K. H. Máchu ­ Básnické drama ­ Hrdinová: revoluční typy, zůstávají osamoceni; Díla: ­ 1812 vydává Childe Heroldovu pouť ­ Částečně autobiografické ­ Rozsáhlá lyricko - epická skladb Máj - Mácha Hynek Karel Vrcholné dílo průkopníka novodobé poezie K. H. Máchy, lyricko-epická báseň, v níž autor oslavuje krásu přírody a ústy hrdiny proná

Antikvariát Staroknih │ Andrej Sládkovič - Detvan (1952)

Romantismus ve světové a české literatuře - Český jazyk

- lyricko-epická báseň - skládá se z předzpěvu, čtyř dějství a má dvě intermezza - užívá jambický verš - rýmy jsou střídavé, obkročné a sdružené - gradace - temná noc, temnější mně nastává; metafora, personifikace - jezero zvučelo tajný bol; metonymie - Zve k lásky hrám, hrdliččin hla Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475, Praha 5 Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Kytice od K. J. Erbena, který je vhodný k maturitě z ČJ.Rozebírá podrobně dílo, co se týká žánru, zařazení, námětu, jazyka včetně konkrétních příkladů jazykových. 13. v Poezie | Hodnocení čtenářů Lyricko- epická skladba mě bavila a nelituji toho, že jsem si ji přečetla. Pomohla vám tato recenze? Ano 27 Kniha, Dvořák, 2003, 9788023904567. 3 z 5 hvězdiček wnikisek 27. září 2017.. George Gordon Noel Byron, lord Byron (22. ledna 1788 Londýn - 19. dubna 1824 Messolonghi, Řecko) byl anglický básník, filhelén a přední představitel romantismu v literatuře. Mezi jeho nejznámější díla patří Childe Haroldova pouť(popsáno níže) a satirický veršovaný román Don Juan, který zůstal nedokončený.Je považován za jednoho z největších evroých.

Video: Mácha, Karel Hynek - Máj - Čtenářský deník Odmaturu

Máj - Karel Hynek Mácha | Databáze knihMirror of my lifeČeština nejen k maturitě: Karel Jaromír Erben: KyticeStalin - Vítězslav Nezval | Databáze knihMáj (Karel Hynek Mácha) | Detail knihy | ČBDB
 • Bolest očí.
 • Newton college brno.
 • Itálie obyvatelstvo 2019.
 • Stk znojmo otevírací doba.
 • Škaredá středa.
 • Největší loď světa 2017.
 • Tinea.
 • Amarant sazenice.
 • Motorky pro ženy.
 • Bolest nohou při cukrovce.
 • Sjezdová kombinéza.
 • Edd. zkratka.
 • Prodam stene leonberger.
 • Džberová stříkačka bazar.
 • Druhy mikroskopů.
 • Láska nebeská etelka.
 • Saně za sněžný skůtr.
 • Rusko polsko.
 • Jídelníček s omezením sacharidů.
 • Ford cortina 1200.
 • Značení metrických šroubů.
 • Švýcarský frank platné bankovky.
 • Co je lepší xbox nebo playstation.
 • Co je cestovní ruch.
 • Jantar velkoobchod.
 • Jak rychle roste obočí ?.
 • Tlak 140 70.
 • Jak stříhat maliny.
 • Estragon olej.
 • Severní karolina.
 • Forearm tattoo inspiration.
 • Rupaul's drag race 11.
 • Darkorbit znaky.
 • Puff daddy i'll be missing you.
 • Tahani na voditku pdf.
 • Zelená karta ke stažení.
 • Černá zapalovací svíčka.
 • As mince.
 • Fomin trenink.
 • Krtkodom hoblina.
 • Peletová kamna xxl.