Home

Staré řecké báje a pověsti trojská válka hlavní postavy

Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti) (Eduard Petiška) - Trojskému králi se narodil syn, který měl podle věštby přinést městu zkázu. Proto bylo dítě odneseno do lesa, kde ho vychovávala medvědice a.. Trójská válka je legendární, deset let trvající dobývání maloasijského města Tróje řeckými bojovníky vedenými mykénským králem Agamemnónem.Řekové se do války vypravili poté, co syn trójského krále Paris unesl Helenu, manželku spartského krále Meneláa.Nejslavnějším řeckým bojovníkem byl Achilles, vůdcem Trójanů Hektór Staré Řecké báje a pověsti. O zlatém rounu Řecký král si vzal za manželku bohyni a měl s ní dvě děti - Frixa a Hellé. Po čase jej božská manželka omrzela a on se s ní rozvedl a přivedl dětem zlou macechu, která je nenáviděla a popuzovala proti nim i jejich vlastního otce

Název díla: Staré řecké báje a pověsti. TROJSKÁ VÁLKA V městě Trója vládl král Priamos. Věštba královskému páru předurčila, že se jim narodí syn, který přinese městu zkázu. Když se dítě narodilo, nechal je král odnést do hor. Dítěte se ujala medvědice. Když byl chlapec starší, našel ho pastýř a vzal. Staré řecké báje a pověsti Autor: Eduard Petiška Obsah: Tato kniha nám vypráví o Starém Řecku. Ve Starém Řecku žili prostí lidé, bájní řečtí hrdinové a králové, kteří uctívali řecké bohy. Nosili jim oběti v podobě masa a drahých šperků. Také o nich vyprávěli různé báje. Bohové sídlili na hoře Olymp STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI. PROMÉTHEUS Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. V pov ětří létala hejna pták ů a na zemi se pásla na lukách stáda. Ale nikdo stáda nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal pta čímu zp ěvu. Na zemi chyb ěl člov ěk Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Staré řecké báje a pověsti (Eduard Petiška) - Dávné řecké báje a pověsti zrodila lidová fantazie starověkých Řeků v době, kdy lidé ještě neznali ani železný pluh. Vytvořil je génius slavného národa Helénů..

Eduard Petiška - Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti

Kniha: Staré řecké báje a pověsti. Autor: Eduard Petiška. Přidal(a): Jess . Eduard Petiška - Český básník, prozaik, dramatik, esejista, autor knih pro děti a mládež. - Narodil se roku 1924 v Praze Starověké Řecko, případně Antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.Období dějin začíná v 2. tis. př.n.l. V širším pojetí zahrnuje dobu od příchodu řeckých kmenů do egejské oblasti v 2. tisíciletí př. n. l. až po dobu nadvlády římské říše a formování říše byzantské (4.-6. století n. l.) Staré řecké báje a pověsti . V kompletu pěti CD vychází téměř úplná kniha Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti, která patří už řadu let k nejoblíbenějším pramenům přibližujícím široké veřejnosti a zejména mladé generaci antickou mytologii - pověsti se můžou vztahovat k osobě, místu, hradům i zámkům apod. - v pověsti se můžou vyskytovat nadpřirozené bytosti a jevy - autoři: Alois Jirásek - Staré pověsti české, Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti. Poté si přečtěte z čítanky pověst Trojská válka od Eduarda Petišky (str. 200 Trojská válka Povídka od: Eduard Petiška Z knihy: Staré řecké báje a pověsti. 86 % 16 hodnocení.

KONCEPT MATURITNÍHO OKRUHU K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Stránka 1 z 3 / Staré řecké báje a pověsti Co potřebuji ke studiu/přípravě: studijní příručky z jednotlivých ročníků (Český jazyk a komunikace, Literatura, Kapitoly z literární teorie), poznámky z výuky (sešit), vypracovanou interpretaci, popř. internet Jakou má zkouška. Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti Řečtí bohové: Nejmocnějším bohem byl Zeus(u Římanů Jupiter). Byl pánem nebes i země, ovládal bouře, hromy a blesky. Od Dia pocházelo štěstí i neštěstí, sláva i bohatství. Manželkou Diovou byla bohyně Héra(Juno). Zároveň byla i jeho sestrou

Trójská válka - Wikipedi

 1. Autor knih pro děti (Birlibán) a vzpomínkové knihy: Srdce, ve kterém bydlím. Kulturní výchovný význam mají jeho úpravy českých a cizích pověstí a pohádek (Staré řecké báje a pověsti, Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy, Čtení o hradech, Čtení o zámcích a místech). Trojská Válka
 2. Hlavní 47, Mariánské Lázně, knihkupectvi.ml@kosmas.cz, 373 700 859 Rezervace zítra od 12:00 do 16:00. Trojská válka. Odysseovy cesty. Staré řecké báje a pověsti 10.9.2006 ( Toto je kvalitní recenze).
 3. Řecké báje a pověsti Hlavní autor: Petiška, Eduard, 1924-1987 Vydáno: (2001) Staré řecké báje a pověsti Hlavní autor: Eislerová, Jana, 1942- Vydáno: (2011

Řecké báje a pověsti - Trojská válka, Odysseovy cesty - Eduard Petiška . Legendární Illiadou (Trojská válka) a Odysseou (Odysseovy cesty), bájemi známými jako starořecké eposy připisované slepému pěvci Homérovi, v převyprávění spisovatele Eduarda Petišky uzavírá Supraphon (po třech předcházejících albech) zvukovou podobu jeho knížky pro mládež Staré. Staré řecké báje a pověsti - Eduard Petiška Trójská válka . Paris Helenu unesl do Tróji a tak se rozpoutala desetiletá trojská válka. Soupeři byli tak vyrovnaní, že o vítězství mohla rozhodnout jedině lest, které Řekové použili. Předstírali útěk, ale skryli se nedaleko za skalami a velké hrdiny ukryli do. Staré řecké báje a pověsti. Eduard Petiška. Téměř úplná kniha Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti, která patří už řadu let k nejoblíbenějším pramenům přibližujícím široké veřejnosti a zejména mladé generaci antickou mytologii (Eduard Petiška, Staré řecké báje a pověsti.) *** Otázky k textu: 1/ Zařaďte dílo do kontextu světové literatury. Převyprávění antických bájí, antika označuje období od počátku 1. tisíciletí př.n.l. do pol. 1. tisíciletí n.l. 2/ Identifikujte literární druh a žánr díla. Epika, báje

Petiškovy Staré řecké báje a pověsti jsou už pro několik generací vstupní branou do bohatého světa antické mytologie, jejíž ozvuky najdeme v umění všech slohů i staletí. Bájný Olymp, sídlo Dia a jeho manželky Héry i celá plejáda dalších bohů a hrdinů Druh produktu: Audio kniha (ke stažení) Legendární Illiadou (Trojská válka) a Odysseou (Odysseovy cesty), bájemi známými jako starořecké eposy připisované slepému pěvci Homérovi, v převyprávění spisovatele Eduarda Petišky uzavírá zvukovou podobu jeho knížky pro mládež Staré řecké báje a pověsti Řecké báje a pověsti Hlavní autor: Petiška, Eduard, 1924-1987 Vydáno: (p2001) Trojská válka Odysseovy cesty / Hlavní autor: Petiška, Eduard, 1924-1987 Vydáno: (p2010

Petiška - Staré řecké báje a pověsti - eStránky

 1. FILEMON A BAUCIS ERÓS A PSÝCHÉ GÝGES A PRSTEN TROJSKÁ VÁLKA ORESTES ODYSSEOVY CESTY POSLEDNÍ PŘÍBĚH BEZ KONCE Staré řecké báje a pověsti (komplet) Staré řecké báje a pověsti v PDF - stiskněte tlačítko TISK do PDF na horní liště. Mohlo by vás zajímat: Biblické příběh
 2. Staré řecké báje a pověsti Eduard Petiška online [obrázek mladíka a starce v řecké říze] PROMÉTHEUSPOTOPAFAETHÓN ORFEUS Založení Théb PENTHEUS MIDAS TANTALOS NIOBA PELOPS O ZLATÉM ROUNU IÁSÓN A MÉDEA HÉRAKLES PERSEUS DAIDALOS A IKAROS THÉSEUS SISYFOS BELLEROFONTES MELEAGROS OIDIPUS A ANTIGONA FILEMON A BAUCIS ERÓS A PSÝCHÉ GÝGES A PRSTEN TROJSKÁ VÁLKA ORESTES.
 3. Rozbor díla popisuje děj a krátce charakterizuje hlavní postavy. Bohumil Hrabal: Městečko, kde se zastavil čas Válka s mloky. Práce podává charakteristiku Petiškova díla Staré řecké báje a pověsti a popisuje děj 8 vybraných pověstí. Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti.
 4. Staré řecké báje a pověsti 2005; Birlibán 1975; Alenčina čítanka 1996; Anička a básnička 1987; Příběhy, na které svítilo slunce 2011; všech 86 knih autora. Podobné knihy. Staré řecké báje a pověsti 2017; Návrat opeřeného hada 1974; Kniha Staré řecké báje a pověsti je
 5. Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti; Rudolf Mertlík - Starověké báje a pověsti; Jan Pilař - Homérova Ílias Louis Pergaud - Knoflíková válka; C.S. Lewis - Letopisy Narnie; hlavní myšlenka, kladné a záporné postavy
 6. - Válka Perská, Peloponéská, Makedonie. Staré Řecké Báje a Pověsti. Starověké Řecko - starověké Řecko končilo na severu Olympem, na druhou stranu k němu patřilo pobřeží Malé Asie. Náboženství - Bohové. Náboženství starých Řeků bylo polyteistické
 7. ulosti nebo u jmen, která jsou více vžitá

Staré řecké báje a pověsti Eduard Petiška Básník, prozaik, autor knih pro děti a mládež, dramatik, esejista a význačný překladatel Eduard Petiška (14 Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další Staré řecké báje a pověsti, pravděpodobně nejznámější kniha Eduarda Petišky s legendárními a mimořádně zdařilými ilustracemi Zdeňka Sklenáře obsahuje příběhy z řecké mytologie převyprávěné pro děti a mládež Král Tantalos zasedal s bohy na Olympu, protože byl nejbohatší smrtelník

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI - upravené pro 6.roč. Trojská válka + Odysseus; PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB; HÉRAKLÉS - ÚKOLY; ZPRÁVA, OZNÁMENÍ; PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU; ANTICKÁ LITERATURA - ZÁPIS; Kontakty na jednotlivé vyučující + kde hledat učivo; POZVÁNKA; PŘÍSUDEK SLOVESNÝ JEDNODUCHÝ A SLOŽENÝ; STŘEDOVĚKÁ LITERATUR MÝTY/BÁJE - říjen. ŘÍM, Veronika Válková/R. - Kuba Š. TROJSKÁ VÁLKA, Veronika Válková/R. - Šimon STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI, Alexandra Niklíčková/R. - 100 str., stručný obsah dvou bájí - ?. STAROVĚKÉ BÁJE A POVĚSTI, Rudolf Mertlík - Damoklův meč + k této báji vypracovat pracovní list + přečíst nejméně 2 další báje - PERÉZ, SEVILLA: Nejkrásnější báje a pověsti - Nejlepší mýty starého Řecka, Egypta a Říma pro děti PEŘINOVÁ, Iva: Zápisky křídlem a kopyty (Řecko) PETIŠKA, Eduard: Staré řecké báje a pověsti PILAŘ, Jan: Sluneční vůz (Řecko) PITRO, Martin: Staré řecké báje a pověsti Pergaud, Louis: Knoflíková válka Pernes, Jiří: Habsburkové bez trůnu Petiška, Eduard: Staré Řecké báje a pověsti Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti - Faethón Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti - Nioba Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti - Tantalo

Trojská válka. Orestes. Odysseovy cesty. Pelops. Hl. postavy: Pelops. král Oinomaos. Hippodamie. Pelopsův sluha. Myrtilos. bůh Poseidón. Děj: Tantal, ten který se vysmíval bohům, měl syna Pelopse. Zabil ho, ale sudička Klóthó ho oživila a on se po smrti otce ujal vlády v Lýdii. Staré řecké báje a pověsti - 1958 Báje a. STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI. Ilustroval a graficky upravil Zdeněk Sklenář Vydalo nakladatelství Albatros, 1986. PROMÉTHEUS. Prométheovi bylo na opuštěné zemi smutno, a tak z hlíny a dešťové vody, které dávaly život rostlinám, vymodeloval člověka, kterému bohyně Athéna vdechla duši Staré řecké báje a pověsti 1.Autor, vydavatelství 4.Hlavní postavy Trójská válka král Priamus a královna Hekaba bratři princ Hektor a prokletý Paris krásná Helena její manžel Meneláos . Stáhnout celý tento materiál . 1 2 3 . Další . Vloženo: 5.07.2011 . Velikost: 55,00 kB.

Článek Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti - Jak již z názvu vyplývá, tato kniha v jednotlivých kapitolách vypravuje některé známé i méně známé řecké báje a pověsti. Recenze této knihy byla mým prvním čtenářsko-deníkovým zápisem v prváku na střední škole... Ilustroval Zdeněk Sklenář, nakladatelství Albatros - Praha 1976 (6. vydání) (Eduard Petiška - Staré Řecké báje a pověsti Trojská válka - královský pár měl syna Parida, ale město Trója bylo na pokraji zkázy, proto syna ukryli u pastevců koz v horách. Paris rostl a byl z něj dospělý muž. Dostal se až k hádce tři bohyň - Athény, Afrodity a Héry. Paris je měl rozsoudit Jeoffrey. Protože jsem už v době své školní docházky četl Staré řecké báje a pověsti a měl je rád natolik, že jsem se jimi pročítal i v následujících letech opakovaně, pak mě tu hlavně ze začátku nemělo moc co překvapit. Ona vlastně celá kostra příběhu není zrovna něčím novým. A co třeba hlavní hrdina, byl ten nějak originální či zajímavý Staré řecké báje a pověsti autor: Petiška Eduard doporučená cena: 199Kč naše cena:199Kč. Řecké báje 2 autor: Saunders Nick, Cooper Cameron Gilly doporučená cena: 99Kč naše cena:84Kč Kupte audioknihu Řecké báje a pověsti I.-III. od Tomáš Vondrovic,Eduard Petiška na Martinus.cz. Přes 6 000 audioknih online Čtenářské. Vyprávějí Taťjana Medvecká, František Němec a Petr Pelzer Legendární Illiadou (Trojská válka) a Odysseou (Odysseovy cesty), bájemi známými jako starořecké eposy připisované slepému pěvci Homérovi, v převyprávění spisovatele Eduarda Petišky uzavírá Supraphon (po třech předcházejících CD) zvukovou podobu jeho knížky pro mládež Staré řecké báje a pověsti

Autor e-knihy: Eduard Petiška, Počet stran: 300, Cena: 99 Kč, Nakladatelství: Education, - Staré řecké báje a pověsti je pravděpodobně nejznámější kniha Eduarda Petišky, která obsahuje příběhy z řecké mytologie převyprávěné pro děti a mládež. Jednotlivé příběhy pojednávají o řeckých bozích, hrdinech, mýtických postavách a. Staré řecké báje a pověsti - VÝBĚR PROMÉTHEUS. Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. V povětří létala hejna ptáků a na zemi se pásla na lukách stáda. Ale nikdo stáda nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu. Na zemi chyběl člověk Odysseus, kterému připadla Achilleova zbroj, postavil s Reky dřevěného koně a poslali ho jako dar. Nikdo z Trojanu netušil, že se v něm ukrývá celé vojsko, a jakmile koně odtáhli za hradby a usnuli, pustili se Řekove do boje. A takto skončila Trojská Válka, která zrodila tolik zla. Hlavní postava:-Agamemno

Staré řecké báje a pověsti: Petiška Eduar

Infík - Čtenářský deník - Staré řecké báje a pověsti

Jeho postavy jsou zároveň nositeli i tvůrci historie. Výrazným znakem Jiráskova mistrovství je soulad mezi individuálním a obecným významem jeho postav. Hlavní téma: mytologie, proroctví Staré řecké báje a pověsti; CJ - Český jazyk - A. Jirásek - Staré pověsti české. Název díla: Staré řecké báje a pověsti. Datum vložení: 22.2.2005. Referát vložil: Karin Valehrachová. Staré řecké báje a pověsti Eduard, Petiška. 709 slov Daidalos byl velk umlec a stavitel. Ml velmi nadanho ka Tala, ale nedovedl snst, e bude brzy slavnj ne on sm, a proto ho jednou shodil z hradeb

Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti Čtenářský

Hlavní nabídka. Koronavirus. Pro občany. Městský úřad. Kontakty. Volný čas . Cesta: Titulní stránka . Veronika Válková: Trojská válka. Baví tě staré řecké báje a pověstí? Přenes se s Bářiným kouzelnám atlasem do obléhané Tróje, seznam se se statečným Achileem a lstivám Odysseeem a rozlušti záhadu Trójského. Málokterá česká kniha pro mládež se dočkala tolika vydání jako Řecké báje a pověsti Eduarda Petišky. Nesmrtelné antické mytologii v ní autor ponechal vnitřní dramatiku, a tak čtenář ani nevnímá, že se seznamuje se základy evroé kultury, bez nichž lze jen těžko porozumět dřívějšímu i současnémuumění Již nejstarší- první město trójské, muselo mít velký význam, neboť bylo obehnáno kruhovou hradbou. Druhé město trójské (2700- 2400 př. n. l.) bylo pak opevněno obzvláště mohutně, hradby při zemi měly šířku 5-10 m a i s nádstavbou měřily přes 10m na výšku. Hlavní brána tohoto města ležela na jihozápadě

Staré řecké báje a pověsti - rozbor knihy k maturitě

 1. Staré pověsti české od Aloise Jiráska jsou vysoce tendenční a obrozenecké a velmi pravděpodobně ne zcela reálné, ale pokud je budeme brát spíš jako literaturu a báje nebo mýty, pak si myslím, že jde o moc pěkná vyprávění, která nám mohou dávat národní povědomí národa, který má bohatou milost a bohatého ducha
 2. Čtenářský deník staré pověsti české a moravské. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Staré pověsti české (Alois Jirásek) - O Čechovi V Charvátské zemi, kde žil vojvoda Čech a jeho bratr Lech se rozpoutaly krvavé boje a oba bratři se rozhodli, že svou rodnou zemi opustí a půjdou hledat nová sídla Staré řecké báje a pověsti
 3. Příběhy, na které svítilo slunce / Báje a pověsti starého Egypta, Mezopotámie a Izraele: Petiška Eduard: Digi: Řecké báje a pověsti: Petiška Eduard: CD: Řecké báje a pověsti 1: Petiška Eduard: CD: Řecké báje a pověsti 2: Petiška Eduard: CD: Staré řecké báje a pověsti: Petiška Eduard: Digi: Staré řecké báje a.

Video: Starověké Řecko - Wikipedi

Obsah: Staré řecké báje a pověsti

Staré řecké báje a pověsti ve mně vzbuzovaly zájem a vzrušení hned z několika důvodů. Zvláštnost, tajemnost, nadpřirozeno. To, že se příběhy neodehrávají v klasickém českém prostředí, které mi bylo od dětství vlastní, mě fascinovalo. Mnoho nadpřirozenýc STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI AUTOR: Eduard Petiška NAKLADATELSTVÍ: Albatros Praha ROK VYDÁNÍ: 1971 ILUSTRACE: Zdeněk Sklenář Kniha je vyprávěna v třetí osobě minulého času. Vypravěč vystupuje pouze jako pozorovatel, který je na straně dobra. Toto dílo je žánru báje a pověsti

- hlavní postavy + stručná charakteristika - stručný děj - názor na knihu (líbila/nelíbila a proč, co mi připadalo vtipné, originální, sympatické atd.) - hodnocený jedničkou bude pouze kompletní zápis se všemi požadovanými údaj Staré pověsti jim říkaly: chtějte vědět, jako chtěl vědět váš oblíbený hrdina, cvičte se jako on, buďte stateční, spravedliví a zvítězíte i v nejtěžších zkouškách. Starověké řecké báje a pověsti ukazovaly a podnes ukazují, jak se dostat na cestu hrdinů Dlouhou dobu byla Trojská válka považována za mýtus, za pouhý výplod fantazie Homéra. opět doporučuji Staré řecké báje a pověsti. ☺ ZÁPIS DO SEŠITŮ: ŘECKÁ MYTOLOGIE o mají lidský vhled, vlastnosti i slabosti o ZEUS hlavní bůh vládl hromy a blesky o POSEIDON bůh moří, trojzubec o HÁDES bůh podsvětí pes. Řecké báje a pověsti zbožňuju. Sám si dodnes pamatuju své machrování na hodinách latiny, kdy jsem bez problému střílel odpovědi z reálií. (což bylo asi tak jediné, co jsem v latině ovládal nějak zručně.) Troja je docela slušný epický film, ale není to vůbec dobrá adaptace Staré řecké báje a pověsti, pravděpodobně nejznámější kniha Eduarda Petišky, obsahuje příběhy z řecké mytologie převyprávěné pro děti a mládež. V jednotlivých příbězích se mladí čtenáři setkají s nejznámějšími řeckými bohy (např. Diem, Athénou, Afroditou

Referát Petiška, E. - Staré řecké báje a pověsti Odeslat známému Stáhnout Nahlásit chybu Buď první, Staré recké báje a povesti Rectí bohové: Nejmocnejším bohem byl Zeus(u Rímanu Jupiter). Trojská válka V Malé Asii, v krajine nedaleko Hellespontu, stávalo v dávnýc Úkolem je seznámit se a pracovat s audioknihou Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky, kapitola PÁD TRÓJE (video o délce 11 minut). Jistě již dobře víte, že nejstarším autorem řecké mytologie je básník Homér a jeho dílo Illias ( týká se Tróje a války) a Odysseia ( týká se krále Odyssea, který se vrací.

Český jazyk a literatura - zskladno-amalska

(báje)-Staré řecké báje a pověsti. a) období archaické (do 6. st. př. n. l.) Epika. Homér (8.stol. př. n. l.) Ílias. válka trójská (závěr); Trója = Ílion. řecký bojovník Achilleus × trójský Hektor. Odyssea. Odysseovo 10leté bloudění, návrat do rodné Ithaky. Hlavní myšlenka - mravní zákon stojí nad všemi. 1. báje - pokus o výklad světa a přírodních jevů, nezakládá se na pravdě, osudy hlavních hrdinů jsou ovlivňovány bohy. pověst - epické vyprávění, zakládá se částečně na pravdě, váže se k určitým místům a osobám . 2. Héraklés, Faethón, Théseus, Nioba, Midas, Trojská válka, Odysseovy cesty 3 Helena ŠMAHELOVÁ - autorka dívčích románů, například: Velké trápení Stanislav RUDOLF - z množství románů pro dívky je nejznámější Metráček Eduard PETIŠKA - Staré řecké báje a pověsti Bohumil ŘÍHA - Honzíkova cesta, Dětská encyklopedie Václav ČTVRTEK - jeho nejslavnější literární postavy: Rumcajs, Manka, Cipísek, Křemílek, Vochomůrka. Alois Jirásek Staré: pověsti české - Dívčí válka - Duration: Staré řecké báje a pověsti - 38. Trojská válka - Duration: Staré řecké báje a pověsti - 21

Trojská válka povídka Databáze kni

Hlavní přelíčení - Karel Poláček Hlídač č. 47 - Josef Kopta Hlídač č. 47 (filmové zpracování) - Josef Kopta Staré Řecké báje a pověsti - Eduard Petiška Staré řecké báje a pověsti - Faethón - Eduard Petiška Válka s mloky - Karel Čapek Vánoce Hercula Poirota - Agatha Christie Vášeň - Guy de Maupassant. Vojtěch Zamarovský, Bohové a hrdinové antických bájí, Praha 1969. Eduard Petiška, Staré řecké báje a pověsti Dokument National Geographic - Trója - legendy a záhady (YouTube) Periodizace řeckých dějin 2000-1400 př. Kr. Mínojská civilizace na Krétě 2000-1100 př. Kr. Mykénská civilizace v Řecku 1100 - 800 př. Kr. 1 Úvod čili EXPOZICE Obraz moderního malíře, viz Dějepis 6 s. 109, Vyhledej příklady spojení naší doby s řeckou kulturou, srov. také s. 90 2 Zápletka čili KOLIZE Záběr z filmového zpracování, viz Řečtí bohové a jejich skutky inspirují i dnešní filmaře Dějepis 6 s. 96. 3 Vyvrcholení čili KRIZE Vyobrazení na řecké keramice, viz Dějepis 6 s. 85. Je to škoda, neboť řeckou literaturu nepředstavují pouze staré báje a pověsti. I mezi novořeckými knihami nalézáme autory, kteří jsou právem řazeni do kánonu světové literatury. Na pomyslném českém výsluní se určitě pohybuje myslitel, básník a prozaik Nikos Kazantzakis (1883-1957)

Hlavní postavy a jejich charakteristika. Předpokládaný autorův záměr (hlavní myšlenky). V čem spočívá význam díla pro tebe? Co tě zaujalo? Čím tě oslovilo? Jednotlivé body jsou většinou reprezentovány jednotlivými odstavci, tedy co jeden bod osnovy, to jeden odstavec textu. Doporučená četba 2. stupeň: Jack London. Hlavní strana > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > Staré řecké báje a pověsti Kniha Staré Řecké báje a pověsti a stovky dalších děl nabízíme pro tvůj čtenářský deník. Obsahy knih pro základní i střední školu. < Předchozí knížka Zpět na výpis knížek Následující knížka >Eduard Petiška: Staré řecké. 9. ročník Název knihy: Staré řecké báje Autor: převyprávěla Jana Eislerová a pověsti Témata: 1. Co si vyprávěli staří Řekové - úvod ke knize (str. 4) 2. Prométheus (str. 6) 3. Herakles (str. 14) 4. O strašné hydře a božské lani (str. 16) 5. Daidalos a Ikaros (str. 24) 6. Orfeus a Eurydika (str. 34) 7 Staré pověsti české: Jirásek Alois - ireferaty. Staré pověsti české Alois Jirásek Autor shromáždí ve svém díle báje, pověsti, legendy a proroctví, která rozdělil do tří oddílů. Nejstarší báje a pověsti jsou Staré pověsti české. Pověsti z pozdější doby jsou Pověsti doby křesťanské 2) hlavní postavy + jejich krátká charakteristika 3) stručné přiblížení děje (cca 7 - 10 vět) 4) vlastní názor a zhodnocení (co se jim na knize líbí/nelíbí, co je zaujalo) 5) doporučení (pro koho je kniha vhodná) a závěr B) ČTENÁŘSKÝ DENÍK (Váha známky: 5/5

 • Pohanková kaše vegan.
 • Blanšírování hub.
 • Ostrovní měniče.
 • Zajištění balkonových dveří.
 • Belgické modrobílé maso.
 • Alba písniček ke stažení.
 • Trojúhelník v kruhu symbol.
 • Temple run online hra.
 • Echl wikipedia.
 • Porodnice hořovice.
 • Český výrobce granulí pro kočky.
 • Adidas cervene tenisky damske.
 • The simpsons s30e10.
 • Lysohlavka tajemna vyskyt.
 • Může vydržet vztah na dálku.
 • Českomoravská vrchovina.
 • Alvin a chipmunkové 1 freefilm.
 • Sobota překlad.
 • Vysoké čelo muži.
 • Aplikace na úpravu fotek na pc.
 • Pudink pro deti.
 • Tajemství nových dinosaurů.
 • Jak vyčistit pozvracený koberec.
 • Php home.
 • Wonderfull to night.
 • Unsplash search.
 • Mistrovství evropy ve volejbale 2019.
 • Rostoucí psací stůl recenze.
 • Návod na háčkovaného králíka.
 • Jak roztáhnout syntetické boty.
 • Sticky notes film.
 • Nike pro miminko.
 • Montáž krovu cena za m3.
 • Kulturní zařízení města valašského meziříčí m klub.
 • Hra o trůny hesla rodů.
 • Vanová zástěna trojdílná.
 • Gangster ka 1 online.
 • Gopro hero 6 black recenze.
 • Exchange kopřivnice.
 • Spartan race trénink.
 • Lamblie a alkohol.