Home

Dotace technologie 2022

Výše dotace na technologie. 1-40 milionů Kč na jeden projekt.Procentuální výše podpory pak závisí na velikosti podniku a typu projektu: malý podnik (<49 zaměstnanců) - 45 % z vynaložených výdajů střední podnik (50-249 zaměstnanců) - 35 % z vynaložených výdajů Pravděpodobnost získání dotace v programu Technologie Dotace až 45% ze způsobilých výdajů; Kdo může o dotace žádat? Začínající firmy, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně) Dotace na technologie spadá pod Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Výzva VII. programu podpory TECHNOLOGIE TECH VII_Text výzvy [pdf, 1089 kB]. Specifické přílohy: TECH VII_Příloha č.1_Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů [pdf, 1081 kB]. Došlo k aktualizaci přílohy č. 1 v oddíle C v kritériu č Název dotace: TECHNOLOGIE. Výše dotace: 1 - 30 mil. Kč · 45 % pro malé firmy (do 50 zaměstnanců) · 35% pro střední firmy (do 250 zaměstnanců) Časový horizont: · Příjem žádostí od 4.1.2016 do 4.5.2016 (nebo do vyčerpání zdrojů) · Projekt musí být dokončen do 31.12.2017 Očekávaný termín příjmu žádostí o dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017 se blíží. Ministerstvo zveřejnilo Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017

Dotační program Technologie, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přináší peníze na podporu začínajících podniků. V tomto programu tak mohou o dotaci žádat pouze začínající podniky založené mezi lety 1/2015 - 12/2018. Jak získat dotace na Technologie Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí pro rok 2017 k DP 20.B. Výzva Ministerstva zemědělství žadatelům na národní dotační program 20.B - Podpora na zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže pro rok 2017 k podávání předběžných žádostí v termínu od 1.3.2017 do 14.3.2017

Dotační program Technologie 4

 1. Dotace na stroje a technologie. Zjistěte, jaké programy podpoří nákup nových výrobních i nevýrobních strojů a zařízení do vašeho podniku. Strukturální fondy vám pomůžou s rozvojem firmy. Pořídíte si modernější a výkonnější technologie, snížíte náklady na výrobu, a tím zvýšíte svou konkurenceschopnost..
 2. TECH3_Příloha č. 4 PpŽP OP PIK - zvláštní část_Technologie III [pdf, 5285 kB] 13/09/2018 Změna zápisu z důvodu chyby na straně č. 2, kde došlo u dvou uvedených projektů k prohození částek doporučené výše dotace. Zápis z jednání 2. VK_27. 4. 2017 [pdf, 461 kB] Vyhlášení II. výzvy programu Technologie OP PI
 3. Podpora ve formě dotace ve výši maximálně 20 mil. Kč. Minimální dotace činí 0,1 mil. Kč pro drobné podniky a 1 mil. Kč pro malé a střední podniky. Míra podpory pro malé podniky bude činit 45%, pro střední podniky pak 35%. Míra podpory na dlouhodobý drobný hmotný majetek bude činit 75%. Více inf
 4. 2) TECHNOLOGIE - Výzva VII. - Průmysl 4.0 Plánované datum vyhlášení: prosinec 2017 Příjem žádostí: únor 2018 Alokace: 1,5 mld. Kč. výzva bude zaměřena na zvyšování digitální úrovně a akcelerování digitální transformace MSP, tj. implementace komunikačních a výrobních zařízení, která jsou kompatibilní a interoperabilní v rámci globálních.
 5. Archiv štítku: Dotace na ekologické technologie Národní program Životní prostředí - Výzva č. 21/2017 Podpora alternativních způsobů dopravy 15.11.2016 Již proběhlé výzvy Mgr. Lucie Tomčíková
 6. / Podnikatelé a dotace na technologie; Vytvořeno: 10. 12. 2017 8:58 V úterý 5. prosince došlo k vyhlášení nových výzev pro nákup strojů a technologií do provozu. Neutrácejte vlastní peníze, ale nakupte pomocí dotací a zvyšte tak svojí konkurenceschopnost na trhu, buďte o krok dál a nabídněte zákazníkům nové.

Dotace pro začínající podnikatele: dotace Technologie

Výše dotace je závislá na konkrétním dotačním projektu a může být až 80% z vynaložených nákladů. Nelze dotovat projekty na území HL. města Prahy. Vyšší zájem o tento typ dotace vychází z ekonomického hodnocení investice, kde vychází návratnost, s dotací, na cca 5 let. V technickém [ 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství. Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či.

TECHNOLOGIE - výzva VII MP

Kotlíkové dotace - 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017) DOTACE AŽ 80% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 120.000,- Kč : Kotlíkové dotace - 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019) DOTACE AŽ 80% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 120.000,- Kč : Datum schválení výrobku: 18.09.2019: IDENTIFIKACE VÝROBKU: Technologie: Tepelná čerpadla: Náze Dotace na vaše technologie. Naši zákazníci mají možnost využít ve spolupráci s ČSOB Leasing dotačního fondu na nákup technologií. Pro získání dotace je nutné splnit uvedené podmínky. Příjem žádostí: 10. října 2017 - 30. října 2017 Moderní technologie jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ. Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405; Hodinová dotace: 24; Nabídka Poptávka Moderní technologie jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na SŠ. Kotlíková dotace 2017 - MŽP spustilo druhou vlnu kotlíkových dotací určenou pro výměnu starých neekologických kotlů s alokací 3,4 miliardy Kč Technologie. Dotace na nákup nevýrobních, ale i výrobních strojů mohou získat malé podniky v podporovaných regionech ČR. program je otevřen příjem žádostí do 3/2021 Díky dotačnímu programu Technologie 4.0 mohou české podniky získat dotace na nákup nových výrobních strojů. Dotační podpora je cílena na zvýšení.

Dotace TECHNOLOGIE - knit-tex

Zásady pro rok 2017 (Dotace, eAGRI

Kotlíkové dotace - 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017) DOTACE AŽ 75% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 95.000,- Kč : Kotlíkové dotace - 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019) DOTACE AŽ 75% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ / MAX. 95.000,- Kč : Datum schválení výrobku: 07.12.2015: IDENTIFIKACE VÝROBKU: Technologie: Plynové kotle: Náze Dotace na elektromobily 2017 pro podnikatele Státní granty samozřejmě zasahují do soukromého podnikání , ale v západní Evropě jsou poměrně běžné. Například Francouzi si mohou díky dotacím pořídit dobrý rodinný elekromobil za cenu kolem 320 000 Kč Hybrid.cz › Novinky › O dotace na elektromobily a nízkouhlíkové technologie byl mezi podnikateli nečekaný zájem redakce - 01 Červen 2017 S koncem května byl uzavřen příjem žádostí o dotaci ve 2. výzvě programu Nízkouhlíkové technologie, ve kterém bylo možné mimo jiné žádat o dotaci na pořízení elektromobilů. Výše a forma dotace · dotace 1 - 20 mil. Kč · 45 % způsobilých výdajů . Vhodný žadatel · malý a střední podnik. Termín IV. výzvy / uzávěrky: Výzva: průběžná. Vyhlášení výzvy: 5. 12. 2017 6 Lesní dotace Pokud jste lesa pán, tedy vlastníte jako fyzická osoba nějaký lesní porost o velikosti alespoň tři hektary, můžete zažádat o příspěvek na péči o něj. Konkrétně na nákup technologie, nákup stromků k lesní výsadbě, k odstraňování nevhodných porostů nebo k ochraně stromů oplocením či.

Dotace pro podnikatele v letech 2016-2017 Vážení čtenáři, rok 2016 je takřka za námi a jistě si zaslouží krátké bilancování. Důležitější však je vyvodit z aktuálního vývoje budoucí příležitosti pro rozvoj vašeho podnikání 2017? Tak to by Vás mohla zajímat až 1 mil. dotace na stroje. Které nákupy až 45% dotace Technologie - Výzva VIII (pro začínající podniky) podporuje? 2 zásadní podmínky pro získání až 45% dotace na stroje Ten čerpá dotace například na zemědělství či technologie. A podle návrhu druhé auditní zprávy, zveřejněné v médiích, Česku hrozí, že by mohlo vracet do rozpočtu Evroé unie asi 450 milionů korun dotací, které čerpal Agrofert. Návrhy auditů jsou zatím předběžné. Podle Babiše není důvod k tomu dotace vracet

Dotační program Technologie pro začínající podniky enovatio

 1. Tipy na dotace z Evroé unie www.DotaceZ.eu September 25, 2017 · Poslední šance získat dotaci 45% na stroje a technologie pro výrobní podniky v programu Technologie OP PIK bude vyhlášena v prosinci 2017
 2. Digitální technologie 21. století ve výuce cizích jazyků-trendy a ukázky dobré praxe. Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676 Hodinová dotace:
 3. Výzvy programu Technologie je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. 2017. 00:00:00. Ukončení příjmu. 12. 02. 2018. 00:00:00. Uzavřená výzva. dotace na projekt je poskytována.
 4. Dotace 4.2 PT03/116 - Výzkumné a vývojové centrum Katchem 4.1 IN04/779 Zavedení nové technologie výroby karboranových sloučenin. Cílem projektu bylo zavedení nové progresivnější technologie výroby karboranových sloučenin a výroby produktu o-karboranu, který je chemicky čistší. Všechna práva vyhrazena 2017.

V letech 2016 - 2017 byly pořízeny nové výrobní technologie v rámci projektu Obnova strojně technologického vybavení. Tento projekt v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - program TECHNOLOGIE byl spolufinancován Evroým fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České Republiky Dotace na projekty budou poskytovány v minimální výši 1 mil. korun, v maximální výši 50 mil. korun (pro velké podniky i 300 mil korun). Příjem žádostí bude probíhat od 12. 7. 2017 do 12. 11. 2017. Více informací je možné získat zde Získejte evroé dotace. Máme 15 let zkušeností, stovky úspěšných projektů, získali jsme miliardy pro naše klienty Dotace EU. Název projektu: Rozvoj výroby ve společnosti Kovo-Uličný Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Předmět projektu: Nákup tří nových technologií, které umožní rozšířit rozsah nabízených prací, zvýšit kvalitu a přesnost výroby. Místo realizace: A.Dvořáka 452, 76824 Hulín Termín realizace: 18.1.2016-30.6.2017

Dotace na nákup stroje či technologie prehleddotaci

 1. Projekt FLEXO 2017 zaměřený na zavedení flexotiskové tištěné etikety s unikátními vlastnostmi a parametry do sériové výroby a uvedení na trh. Dále souvisí se zavedením inovací do výrobního procesu, prostřednictvím pořízení nové tiskové technologie. Aktivita projektu je realizována v období let 2017-2019
 2. imalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů.
 3. Dotace v podnikatelské sféře se staly součástí života většiny firem. Dotovány jsou vzdělávací aktivity, inovace, technologie, vznikající školicí střediska, nákup a rekonstrukce nemovitostí ale třeba také účast na zahraničních výstavách. My si dnes nastíníme možnosti využití dotací v oblasti informačních a komunikačních technologií a vzdělávacích aktivit
 4. imis. Dotace bude proplácena zpětně po ukončení realizace projektu, příp. jeho etapy. Očekávaný termín vyhlášení výzvy je 1. července 2017
 5. 1) Dotace lze zejména čerpat na tzv. projektová opatření. Harmonogram příjmu žádostí na projektová opatření na roky 2015 až 2017 je následující
 6. První vlna kotlíkové dotace byla realizována v letech 2015-2018, příjem žádostí byl ukončen 29. 4. 2016. Druhá vlna kotlíkové dotace probíhala v letech 2017-2019, příjem žádostí byl ukončen 30. 4. 2018. Třetí a poslední vlna kotlíkových dotací se v jednotlivých krajích spustila v průběhu roku 2019
 7. Od 14. dubna je vyhlášena výzva v rámci programu Technologie COVID 19, díky níž je možné získat dotace na výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 27. dubna do 29. května
Hradec Králové podpoří i letos kulturní akce na městských

2017. Úspěšně byl dokončen projekt Inovace světelné techniky a zásobníku malorážné zbraně, který byl uznán za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK INOVACE - Inovační projekt. Cílem projektu je zavedení sériové výroby vodotěsné zadní skupinové svítilny s konektorem, zásobníku nábojů střelných. Havlíček: Pokud byla dotace na linku na toasty neoprávněná, budeme po Penamu chtít peníze zpátky Pokud se definitivně ukáže, že evroá dotace 100 milionů korun na stavbu linky na výrobu toastového chleba v pekárně společnosti Penam byla neoprávněná, vláda bude požadovat její vrácení do státního rozpočtu Plynové kondenzační kotle podporované z kotlíkové dotace. U těchto kotlů garantujeme kvalitu výrobku a bezproblémový průběh montáže a provozu. V případě montáže plynového kotle od nás Vám zajistíme vyřízení dotace, montáž kotle a také závěrečné vyůčtování dotace včetně co nejrychlejšího vyplacení dotace Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Technologie Mp

Kdy můžete žádat o IFN půjčku. Od 16. října 2017 do 31. prosince 2020 (nebo do vyčerpání alokované částky). Pro koho je IFN půjčka určena. Tento způsob financování využijí zejména obce, města, příspěvkové organizace či podniky 1 s nedostatkem vlastních investic na projekty, jež jsou obtížně financovatelné tradičními bankovními produkty a na něž nejsou a. Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144. Hodinová dotace: 8. Hodinová dotace: 250. Nabídka Poptávka Word pro učitele I - staňte se formátem přes formáty. Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676. Využíváme digitální technologie prakticky a efektivně. Předmětem projektu byla modernizace technologie masné výroby konkrétně se jednalo... Realizováno: 1. 2.2017 - 27.11.2017

Čerpejte dotace až 500 mil. na projekt. Za 13 let na trhu jsme klientům pomohli s projekty za 26 mld. a stali se tak jedničkou v dotačním poradenství. Tým 40 specialistů 2017 Zájem o dotační programy, které podporují zateplování, výměnu kotlů nebo instalaci obnovitelných zdrojů, narůstá. Lidé znají především program Nová zelená úsporám nebo kotlíkové dotace Společnost Czechia - Moravia se v oblasti dotací zaměřujeme na rozvoj průmyslu (inovace, technologie, průmysl 4.0), energetické úspory, (v rámci průmyslových procesů a provozu budov). Pomohli zvýšit technické a užitné hodnoty výrobku, technologií a služeb, a zvýšit efektivnost procesů výroby a poskytování služeb, prostřednictvím nákupu nových technologií a. 09 lis 2017 Dotace ve výši 95 % je určena pro církve a neziskové organizace, ve výši 90 % je určena pro státní správu a samosprávu. Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. Realizace projektu musí být mimo území hl.m. Prahy

Výše a forma dotace · dotace 0,05 - 100 mil. Kč na projekt, · intenzita podpory 25 - 70 % způsobilých výdajů dle velikosti žadatele a typu projektu (u dobíjecích stanic a akumulace energie pouze v režimu de minimis, tedy do 200 tis. EUR za poslední 3 roky). Vhodný žadatel · malý / střední / velký podni Dotace (75 % z uznatelných nákladů) 289 912,5 Kč. Plátce DPH, cena vozu 710 000,- Kč bez DPH Jako plátce si DPH uplatníte, proto z něho nemůžete získat dotaci Uznatelné náklady (45 % z pořizovací ceny) 319 500 Kč Dotace (75 % z uznatelných nákladů) 239 625 Kč. Takže je to tak, jak píšete

PROGRAM TECHNOLOGIE (pro MSP) Dotace E

Finanční dotace: Celková výše dotace: 4 999 481,80 Kč Dotace poskytnutá EU: 4 249 559,53 Kč Dotace ze státního rozpočtu ČR: 499 948,18 Kč Vlastní zdroje OU: 249 974,09 Kč. Termíny: Datum zahájení realizace projektu: 1. června 2017 Datum ukončení realizace projektu: 31. května 201 Pravidla pro poskytování příspěvků na nové technologie: 2017: Pravidla na nové technologie pro rok 2017 [pdf] Pravidla na nové technologie pro rok 2017 - průvodní list [xls] 2016: Pravidla na nové technologie pro rok 2016 [pdf

WPL25AC Opava - Štěpánkovice | Reference | Tepelná

Skupina TWI Group patří k nejvýznamnějším hráčům na česko-slovenském trhu alternativních zdrojů energie s ambicí stát se v tomto segmentu jedním s lídrů. Skupina vznikla v roce 2017 vlastnickým propojením společností T.W.I. spol. s r.o.( rok založení 1992 ) Gattringer Holding GmbH ( rok založení 1982 ) a firem effective energy CZ s.r.o. a effective energy SK s.r.o O společnosti KONFORM Společnost byla založena v roce 1991 jako konstrukční kancelář vstřikovacích forem na plasty a hliník, dále lisovacích a střižných nástrojů, hydraulických systémů a příslušenství ke vstřikovacím strojům. V roce 1993 byla zřízena samotná výroba vstřikovacích forem na plasty, zkušebna a následně výroba plastových dílů. Společnost rok. Termín řešení projektu: 4/2017 - 12/2018 Finanční náročnost projektu: 10.500.000,- Kč Z toho dotace: 5.250.000,- Kč . Společnost čerpá finanční prostředky v rámci programu: OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Poskytnuta dotace v souladu s cíli programu POTENCIÁL - IV. VÝZV

V rámci realizace Noci vědců 2016 v Plzni budou financovány aktivity pro širokou veřejnost. Tématem Noci vědců 2016 je Bezpečnost. Noc vědců 2016 - program Noc vědců je každoroční setkání veřejnosti s vědou a vědci pořádané Evroou komisí vždy poslední pátek v měsíci září Dotace ve výši 140.000 Kč byla poskytnuta na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020, schváleného Radou Jihomoravského kraje a byla použita na Pořízení věcných prostředků, autonomní dýchací přístroj vzduchový

Video: Technologie - Dotace a granty E

Dotace na ekologické technologie Dotace E

Sylabus předmětu KKS - K-Květinářství speciální (ZF - ZS 2016/2017) 15. 11. 2020 4:27; perspektivní technologie, užití. 4. Dvouletky (dotace 2/2) a. charakteristika, areály původního výskytu, biologie, stav a vývoj sortimentu, množení a dopěstování sadby, perspektivní technologie, užití. (dotace 0/0) Studijní. Dotace šla z peněz nás všech, tedy občanů České republiky, daňových poplatníků, protože je jasné, že Evroá unie prostředky neposkytne. Zároveň ale už byly odeslány Agrofertu, takže se uhradily z českého rozpočtu

Nestátní neziskové organizace - dotace pro rok 2017 V působnosti MMR je pro rok 2017 dotační program s názvem Podpora a ochrana - Unie neslyšících Brno, z.s. na projekt Asistivní technologie pro neslyšící ve výši 502 614 Kč

Jablonec nad Nisou – plynová kotelna – AE-Energie sInvestice do hmotného majetku – D-MASO sReference a realizovaná řešení | Tepelná čerpadla EL-BA GroupNeutralizace zápachu z úpravy textilií pro automobilový
 • Mýty o stvoření světa.
 • Mandaly zvířata.
 • Punk líčení.
 • Moet cena tesco.
 • Psací stůl za odvoz.
 • Predkrmy na party.
 • Sobota překlad.
 • Jk rowling books.
 • Dovolená bora bora cena.
 • Mobilní pohotovost.
 • Osp testy.
 • Fit life doubravka majitel.
 • Tommy mottola thalia.
 • Právní asistent plat.
 • Nájem bytu definice.
 • Monitor dell ultrasharp 24 u2415.
 • Kinect xbox.
 • Lněné plátno cena.
 • Roční zúčtování daně za rok 2017.
 • Vyhláška o kácení stromů 2019.
 • Paradigma český jazyk.
 • Anglická šlechta.
 • Kování pro špaletová okna.
 • Alienware area 51m.
 • Goya autoportret.
 • Jak krmit eklektuse.
 • Mp3 vyzvánění podle jména.
 • Plavky tankiny pro plnoštíhlé.
 • Zahoracky bazar sk.
 • Rakovina ve dvaceti.
 • Fotograf kniha.
 • Plastové sudy na vodu bazar.
 • Krmivo pro papoušky prestige.
 • Vzdělávací kurzy autismus brno.
 • Jarní svatební kytice.
 • Jak nabrousit řetěz motorové pily.
 • Průvlak.
 • Vánoční mandaly.
 • Ženy v pokušení recenze.
 • Okinawa kdy jet.
 • Otazky vaclava moravce babis fiala.