Home

Tečka za datem

Za řadovými číslovkami označujícími den a měsíc se po tečce píše mezera (viz kap. Tečka, Značky, čísla a číslice). Vypisování názvu měsíce slovně je běžné zvláště v osobní a soukromé korespondenci, v právních písemnostech, na peněžních dokladech apod., např - za letopočtem (1930, 1815) - za datem napsaným zlomkem (5/8, 23/12) - za označením stránky, kapitoly, cvičení, stojí-li číslice za jménem (na straně 25, v kapitole 6, oddíl 2, cvičení 8) - stojí-li číslovka na konci věty, píše se pouze jedna tečka (Na závodech byl 3.) PRAKTICKÉ ÚKOLY URČI DRUHY ČÍSLOVEK dvojí Tečka za datem. Internetová jazyková příručka: Tečka. Za zkratkami končícími souhláskou se píše tečka, po níž pak následuje buď mezera, nebo jiné interpunkční znaménko než tečka (např. čárka, dvojtečka, otazník, vykřičník) Ano, většinou se píše tečka. Samozřejmě to má nějakou historii: tečka se začala psát proto, aby se časový údaj nedal zaměnit za údaj s desetinnou čárkou (např. 14,50 vs. 14.50). Tak se to psalo dlouhá destiletí. Dvojtečka přišla teprve s digitálními hodinami. A odtud se rozšířila k běžnému používání Tečka se nepíše za: letopočtem (roku 1852) za datem napsaným zlomkem (4/5) za označením kapitoly, stránky - pokud stojí za jménem (kapitola 28, strana 13) Každou číslovku složeného číslovkového výrazu píšeme zvlášť. Jsou-li v obráceném pořadí - píšeme je dohromady. Např. padesát pět × pětapadesá

Internetová jazyková příručka: Kalendářní datum a místo původ

 1. Za číslovkami řadovými, které jsou vyjádřené číslicemi, píšeme tečku. Skončil jsem na 8. místě. Tečka se nepíše za: letopočtem (roku 1852), za datem napsaným zlomkem (4/5), za označením kapitoly, stránky - pokud stojí za jménem (kapitola 28, strana 13)
 2. Na naší facebookové stránce jsme se vás naposledy ptali, který zápis data byste vybrali, aby byl správně dle pravopisu: A) Zápis data s mezerami. Asi nejčastěji píšeme datum vzestupně — den, měsíc a poslední rok.Lze ho napsat číslicemi celý nebo lze případně vypsat měsíc slovem.Zápis data je v této formě vždy s mezerami za tečkou
 3. Litéra - typografický slovník a korektor. skryj/ukaž teorii Středová tečka. Na středovou tečku se neuplatňují typografická pravidla. Může zastupovat odrážky nebo působit v roli optického oddělovače
 4. -Připouští se za oslovením i tečka, když ho nechci zdůraznit vykřičníkem? (0)-zůstat nebo zústat? (1)-starobylý proč se píše tvrdé y (4)-Oba rodiče byli zdrávy-je to správně? (2)-Je to dané nebo danné (4)-hrábě (2)-Lidičky běželi nebo běžely (2)-nerozuměla nebo nerozumněla (1)-nadálku nebo na dálku (3
 5. Pravopis číslovek. Pokud píšeme řadovou číslovku číslicí, musíme za ní psát tečku (5. strana, 3. místo).; Je-li číslice za podstatným jménem, tečka se nepíše (rok 1989, strana 27). Tečku nepíšeme za datem napsaným zlomkem a za letopočtem (3/6, 1914).Jednoduchá slova píšeme v textu číslovkou - slovem (Oba dva se setkali brzy)

 1. Pokud píšeme řadovou číslovku číslicí, musíme za ní psát tečku (5. strana, 3. místo).; Je-li číslice za podstatným jménem, tečka se nepíše (rok 1989, strana 27). Tečku nepíšeme za datem napsaným zlomkem a za letopočtem (3/6, 1914).Jednoduchá slova píšeme v textu číslovkou - slovem (Oba dva se setkali brzy).; Číslovky základní od 21 do 99 můžeme psát dvojím.
 2. 1 Psaní mezer 1.1 Mezera za tečkou. Běžně se tečka přiráží k poslednímu znaku a po ní následuje mezera.Tečka tak ukončuje věty nebo se používá u Zkratek a Číselných údajů.Pokud se tyto vyskytují na konci věty, druhá tečka se nepíše
 3. Jestliže věta končí jakoukoli zkratkou s tečkou (např. apod., atd., aj., s. r. o.), další tečka se na konci věty už nepíše, věta tedy končí jednou tečkou. Totéž platí i o datu na konci věty: Příspěvky prosím zašlete do 13
 4. Jak se správně píše datum, když se za ním neuvádí rok? Píše se tečka i za měsícem? 30. 12. nebo 30. 12. Mám pocit, že nám na základce říkali, že se to píše bez tečky, ovšem každý to píše s tečkou. Jde o to, že když se neuvádí rok, číslo vyjadřuje samotný měsíc a ne řadovou číslovku

Pokud je na konci věty zkratka, která končí tečkou, další tečka se již nepíše. Totéž platí, pokud věta končí např. datem (Odpovězte do 10. 10.) Tečka se nepíše za nadpisy (titulky) Tečka se nepíše za letopočtem (např. 1945, 1620), za datem psaným zlomkem (např. 25/6 2010, 5/12 1989). Dále bez čárky píšeme označení dílu či svazku knihy nebo ročníku časopisu, stránky, kapitoly nebo paragrafu, pokud stojí číslovka za jménem (například Encyklopedie starověku 2, Matematika 4, str 8, ročník 99)

Tečka za datem

U zdrojů z Internetu je rok vydání nahrazován přesným datem, ke kterému se váže citace. Namísto, abych vymýšlel vlastní příklady, myslím, že bude užitečnější nasměrovat vás k profesionálům, kde najdete řadu ukázek včetně citací Internetových publikací Tečka místo čárky Z Excelu jsem zvyklý při psaní data používat čárku z numerického bloku klávesnice. Chci-li zadat dvanáctého ledna 2011, tak mi Excel napíše 11.1.2001, ale Calc 11,1,2011 a s takovouto hodnotou pak samozřejmě nepočítá jako s datem Lomítka a tečky v adresách souborů. Tečka - Lomítko - Dvojtečka - Rozklad URL a adres. Když pracujete na počítači, tak po čase prostě nějak tušíte, jak se píšou cesty k souborům a kam se píšou lomítka nebo tečky a) za letopočtem (narozena v roce 1820, demonstrace 17. listopadu 1989, události z 15. března 39), b) za datem napsaným ve zlomku (7/12 2013), c) ve vyjádření poměru, rozměru, měřítka (roztok ředíme 2 : 3, měřítko 1 : 25 000), skóre zápasu nebo času (utkání skončilo 3:1; výkon 4:15:58,11) TEČKA (PONT) Píše se na konci oznamovací věty, za některými zkratkami, za řadovými číslovkami, za datem, apod. V případě, že hlavní věta obsahuje oznámení, a po ní následuje tázací nebo rozkazovací vedlejší věta, na konec věty píšeme tečku

Správný tvar data a času Tomáš Matonoh

Definitivní tečka za schvalováním žádostí by měla přijít v pondělí. Po elektronické registraci žádosti přes internet, s vyplněním formuláře v počítači, totiž ještě musí následovat další krok: vytištěný a podepsaný text je třeba doručit na krajský úřad v papírové podobě Tečka se píše za římskými číslicemi. Učíme se o Karlu IV. Josef II. zavedl reformy. Tečka se nepíše : za letopočtem Narodila jsem se 21.12. 2008 v Brně. za datem napsaným zlomkem. Uč. str. 114 cv. 5,6 ústně. str. 115 cv. 8 - ústně PS str. 22 cv. 1,2,. Označení barvou buňky s datem - diskuze na toto téma: Podědil jsem tabulku v Exelu 2007 se 1007 řádky a 190 sloupců. Z těchto 190 sloupců je 45 sloupců, které každý obsahují asi 100 záznamů s datem. Tedy velké množství datumů, které musím projít. Potřeboval bych toto za řadovými číslovkami píšeme tečku (číslovka je před jménem) - 2. strana . tečka se nepíše: za letopočtem - rok 2000, v roce 1278, za datem ve zlomku - 16/12, 4/7, je-li číslice za stranou, kapitolou, cvičením - strana 21, kapitola 12, cvičení 3,

PRAVIDLA - Jak se správně píší ČÍSLOVKY - už v nich nikdy

PRAVIDLA - Skloňování číslove

Typografický pravopis Lenka Forstová listopad 2007 Datum v dopise za místem odeslání se nepíše čárka místo odeslání v 1. pádě Praha 23. listopadu 2007 Čas dle normy zápis sestupně oddělovač dvojtečka, bez mezer desetiny sekundy se oddělují desetinnou čárkou čísla dvojciferně souvislém textu lze psát hodiny (i minuty a sekundy!) jednociferně povolené zkratky h, h. Aktuální zpravodajství a praktické rady ze světa osobních financí. Analýzy produktů, finanční kalkulačky i porovnání bank

Datum a jeho zápis — perličky českého pravopis

za řadovými číslovkami zapsanými číslicemi se píše tečka. 5. příklad, z 1. poloviny 19. století, Karel IV. tečka se nepíše: za letopočtem, za datem ve tvaru zlomku a za označením stránky, kapitoly, odstavce atd., stojí-li číslovka za jménem . cvičení 3, strana 12, 30/7 2000, roku 191 Zákon č. 306/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb ahoj, přidávám dotaz ohledně dat na faktuře. předávám zboží zákazníkům třemi způsoby - platba předem, dobírka, hotově na všechny způsoby používám fakturu a jde mi o to jak se nastavují data např. platba předem datum vystavení - datum, kdy jsem zboží vyfakturoval datum splatnosti - datum vystavení + 10 nebo 14 dní datum zdanitelného plnění - datum vystaven faktur Velké digitronové hodiny se Z566M / Z5660M / ZM1040 Úvod: Rozhodl jsem se pro konstrukci mých už třetích digitronových hodin. Za úkol jsem si dal, aby tentokrát hodiny měly nějaké větší digitrony (cca 30mm výška znaku), dále měly boční čtení (vypadají více jako tradiční elektronky) a instalovaly se do patic, aby nebylo nutno je barbarsky letovat natvrdo a šlo je v.

Září tohoto roku přináší další magický moment. Po čase 12:34:56 dne 07/08/09 nadešlo číslo plné devítek. V ranních hodinách proto bylo na ukazatelích času šest devítek kombinovaných s nulami: 09:09:09 09/09/09. Stejně jako další podobné chvíle vyvolává i tento moment očekávání, co se může stát. Podobné datum je však i skvělý marketingový tah, a tak se. 2.5. tečka se dělá vždy až na konci věty, a to i v takovýchto případech: Pisatel v posledním dopisu dodal: Samozřejmě děkuju velice za péči, kterou této věci věnujete! (všechny tyto úryvky editor z příslušných dopisů ve své edici vypustil). (3) Citování. 3.1 řádek - jedno podstatné jméno - jakási tečka za celou myšlenkou ; Podrobnější informace k reflexní metodě Pětilístek najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci (str. 2). Dále zašlete žákům pracovní list Město, nebo samota a nechte je vypracovat otázky na str. 3. Své odpovědi si. -za řadovými číslovkami psanými číslicemi se píše tečka!!! (př. Jirka skončil na 13. místě.) tečka se nepíše za: a) letopočtem ( V roce 1316 se narodil Karel IV.) b) datem psaným zlomkem (1/12 2020) Letopočet můžeme číst dvojím způsobem.: př. věta: Co se stalo v roce 1648? Nejhorší ale je, že za takové paumělecké výtvory musíme platit konces. výpalné.Rozkradly se po listopadu biliony korun a přesto máme státní dluh ve výši téměř 2 biliony kč a v zemi nám již nepatří zhola nic.Což je to nejhorší!Zbouraly se stovky podniků,zlikvidovalo soběstačné zemědělství,zrušily se přísné.

Srovnání cen HP 4y 4h13x5w. Nejlevnější e-shop NETRA.cz. Cena 31 864 Kč! Zboží za akční ceny, slevy. Nakupuj levně České Budějovice - Nejvyšší soud ČR (NS) odmítl dovolání ing. H. proti zamítnutí jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v J. Hradci, jímž byl odsouzen za přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti ke čtyřem měsícům podmíněně na jeden rok

za . řadovými - se píše . tečka - vždy kromě letopočtu - za datem napsaným zlomkem 26/12 2007. ČTENÍ ČÍSLOVEK - skloňujeme . všechny. části. 157 - 2. pád: (jednoho) sta padesáti sedmi. 6548 - 7. pád: šesti tisíc(ů) pěti set čtyřiceti osmi . 10 479 - 3. pád: deseti tisícům čtyřem stem sedmdesáti devít Ústavní soud nestihne projednat stížnost požadující zrušení restituční tečky číslo dvě. Po 1. červenci budou mít lidé, jež stát dosud neodškodnil za zabavení majetku, nárok jen na finanční kompenzaci. Žaloby proto do konce června podává většina restituentů, jimž byl restituční nárok přiznán, ale dosud neobdrželi žádnou kompenzaci Prosíme nejlépe ve formátu 800x600 pixelů s popisem a datem akce, stejně tak i jménem autora. ME U23 2019 Ioannina - sobota Detlev Seyb. ME Nedělní tečka za Mistrovstvím světa 2019 Foto Ivana Roháčková/ ASC Dukla. Závěrečný den MS 2019 v Linci Foto Ondřej Kroutil. MS 2019 Linz - sobota Foto Detlev Seyb. Sobotní. Pamatuj. Za číslovkami řadovými zapsanými číslovkou píšeme tečku (polovina 18. století, Karel IV., 8. července, od 29. strany).. Jako pomůcku pro rozpoznání řadové číslovky doporučujeme otázku kolikátý (polovina kolikátého století, kolikátý Karel).. Jak můžeme číst spojení cv. 2? (1 Poznámka redakce: Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v květnu 2006.Bibliografický záznam původní práce: KUBÁLKOVÁ, Petra. Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách : analýza a hodnocení na základě standardu ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [Guidelines for citing from.

Kozola středová – Opel Ampera, 22790295, Opel

datem a ve všech exemplářích práce vždy originálem autorova Za neocenitelnou a nezištnou pomoc, cenné rady a připomínky při vypracování této práce děkuji.. Za obětavou pomoc při zpracování podkladů dále děkuji.. . Za poskytnutí nutného vybavení nikdy nedělá tečka, a to ani v názvech kapitol v textu. Skvělá tečka za sezonou. Češi porazili Slovensko a míří do elitní Ligy národů Fotbalová reprezentace v posledním letošním zápase porazila Slovensko 2:0 a díky prohře Skotska v Izraeli vyhrála svoji skupiny Ligy národů Poštou prošlá celistvost s datem 4. 6. 1930 . ČTVRTÝ OTISK. Náhradní stroj B3, denní razítko a označení přeneseno (velké trojúhelníky). Některé otisky byly kvůli propagaci předfrankovány a nesouhlasí s následující dobou. Použití: 25. 9. 1930 - 1. 10. 1930 (RR) PÁTÝ OTISK . Původní stroj vrácen Plavidlo potopila za první světové války německá ponorka. Největší ekologická havárie Nového Zélandu. O stovkách tun topného oleje, které unikají z kontejnerové lodi uvízlé u novozélandského pobřeží, už teď úřady mluví o největší ekologické havárii v dějinách ostrova a může podle nich být ještě hůř

Středová tečka Litér

Lze napsat s datumem, a nebo pouze s datem? - Ontol

Vánoční aukce - neděle 13. prosince v 8:15 - start dříve než obvykleVážené dámy, přátelé, sběratelé a investoři,Více informací o aukciKatalog ke stažení (PDF Kdysi ho provázely skandály v politice i podnikání. Teď dává rady a doporučení předsedovi komunistické strany. Podle zjištění MF DNES je bývalý ministr dopravy za ODS či majitel fotbalové Slavie Aleš Řebíček dlouhodobě v úzkém kontaktu s šéfem KSČM Vojtěchem Filipem. Probírat spolu mají právě otázky dopravy Ozvěte se mi na raven.argoni zavináč seznam tečka cz, pořešíme. Jinak díky za pozornost, co jsem zvládl, to jsem zvládl, jak vždy říkám, dělám, co mohu, dotazů je avšak desetkrát více, tak zase příště. Raven Pokud mám zamávat nějakým konkrétním datem, tak vidím poměrně dost velký obrat k lepšímu v lednu. Naše cena za 1 kus: Například automobil s datem výroby 10/2012 je již modelový rok 2013. Další čísla dílu. 13341128 1437155. Dotazy zasílejte na emailovou adresu info (zavináč) doopla (tečka) cz Telefon +420 776 292 250 (pouze v pracovní dny od 9:00 do 15:30, není určeno pro zasílání SMS

11. V § 11 odst. 4 se za slovy posledního zápisu tečka nahrazuje čárkou a vkládají se slova s výjimkou evidence uvedené v odstavci 2 písm. i), která se uchovává po dobu 3 let.. 12. Část čtvrtá se zrušuje. 13. V § 31 odst. 1 písm. e) se slovo zněškodňování nahrazuje slovem zneškodňování. Čl. I Komentáře . Transkript . Jak spravne psa řádek - jedno podstatné jméno - jakási tečka za celou myšlenkou ; Následně žáci vyplní pracovní list: uvedou, jak se po projekci filmu změnil jejich pohled na mladíka z obrázku, Françoise, zamyslí se, kdo za vraždění nese největší podíl viny atd. Mohou si jej vytisknout nebo odpovědi zpracovat do již vytvořeného.

Pravopis a skloňování číslove

Mohu napsat dvě tečky na konci věty? Odpovědi

 1. Jak se správně píše datum, když se za ním neuvádí rok
 2. Jak rozeznám číslovky řadové a základní? - Moje čeština
 3. Předplatné časopisu Tečka! - SEND
Výplň předního nárazníku, levá (polystyren) – Opel Astra G

Jak je to s tečkou a mezerou

 1. Typografie :: Škola digitálního věk
 2. Psaní velkých písmen: dny v týdnu a měsíce - Moje čeština
 3. ČASTÉ DOTAZY - Časopis Tečka

Možnosti práce s chybou v hodinách českého jazyka u dětí

 1. Chyby a citace - Filozofická fakulta M
 2. Tečka místo čárky (Stránka 1) / Calc / Poradna OpenOffice
 3. Lomítka a tečka v adresách soubor
 4. Základní škola sv
 5. Maďarština/Interpunkce - Wikiknih
Vodítko předního nárazníku, pravé – Opel Corsa D, 13179961Šroub, diferenciál – Opel Insignia A, 13280079, Opel
 • Rekonstrukce cihlového bytu.
 • Ježovka jedlá.
 • Jamie foxx filmy a televizní pořady.
 • Dua lipa be the one.
 • Základní zdravotní pojištění nadstandard.
 • Motorky pro ženy.
 • Jak vypočítat délku strany čtverce z obsahu.
 • Tetování na zápěstí srdce.
 • Jak rozebrat dálkový ovladač samsung.
 • Dětský knižní klub walta disneye.
 • Kokardy praha.
 • Mutace hlasu u dívek.
 • Studené končetiny u dětí.
 • Zpětnovazební princip řízení.
 • Film o zlaté horečce.
 • Pizzerie pohoda.
 • Labyrint bludiště rozdíl.
 • Moravské moldanubikum.
 • Fiat 128 sport coupe bazos.
 • Glock 21.
 • Zahradní traktor s příslušenstvím.
 • Bob morley.
 • Soukromá mateřská školka.
 • Aktuální výpadky elektřiny mapa.
 • Bezdrátový termostat protherm.
 • Půjčovna kostýmů divadlo.
 • Korkové izolační desky.
 • Volna pracovni mista zoo ostrava.
 • Anglický punč.
 • Omalovánky piráti.
 • Guns n roses knockin on heavens door.
 • Eukalyptus v ložnici.
 • Top ženy česka 2018 nominace.
 • Cviky na protažení krční páteře.
 • Intradermální pigmentový névus.
 • Valčík mp3.
 • Ouškatost azalek.
 • Jak stříhat maliny.
 • Alvin a chipmunkové 1 freefilm.
 • Příběhy z nemocnice.
 • Wolverine filmová série.