Home

Typy kolenních náhrad

Totální náhrada kolenního kloubu - Lepší péče - Nebojte se

Kolejnice je jednou ze základních částí železničního svršku.Přenáší kolovou sílu a absorbuje podélné síly (rozjezdová a brzdová). Při průjezdu vozidla obloukem přenáší příčnou sílu, tzv. vodící. Zajišťuje hladký pohyb železničního vozidla.Na elektrifikovaných tratích slouží jako vodič zpětného vedení Kolenchym je typ pletiva s nepravidelně ztloustlými buněčnými stěnami, čímž se liší se od parenchymu s neztloustlými a sklerenchymu s rovnoměrně ztloustlými. Jeho vlastnostmi jsou pružnost a pevnost, z čehož vychází jeho funkce v rostlině. Kromě opory také často může fotosyntetizovat, neboť se většinou nachází blízko pod povrchem

Začala na FYZIOkliniku docházet před operací na terapie rázovou vlnou a 2-3× týdně po dobu 3 měsíců na přístrojové lymfodrenáže.Ke konci léčby se cítila mnohem lépe, koleno bylo bez otoku a bolestivost výrazně menší.Netrápila ji už ani bolest vyzařující do celé nohy. Dokonce již nemusela brát léky proti bolesti.Jen v noci občas stále ještě léky. Tato bakalářská práce se zabývá chůzi po amputaci dolních končetin s různými typy náhrad kolenních kloubů. Teoretická část je zaměřena na poznatky z oblasti amputací a především protetiky. V protetické části, podrobně popisuji metodiku chůze v závislosti na typu kolenního kloubu Typy endoprotéz Typy kolenních endoprotéz. Dělíme je nejčastěji podle rozsahu náhrady v kolenním kloubu. O totální náhradě kolena mluvíme při kompletním odstranění všech artikulačních ploch v kloubním prostoru. Jedná se o nejčastější typ náhrady kolena, při kterém jsou zachovány hlavní stabilizátory kolena standardizované velikosti a tvary kolenních náhrad. Aby bylo možno implantovat tyto náhrady, je nutné provést resekci poškozených částí kolenního kloubu. Velikost resekce má p římý vliv na poopera ční lé čebnou dobu. Práce se zabývá návrhem individuálního implantátu, který by s Martin Kaván. Testovací stroj nové generace respektuje jak mechanické vlastnosti materiálů, z nichž jsou endoprotézy vyrobené, tak reálné podmínky lidského organismu. 130 let historie kolenních náhrad Koleno je nejsložitější strojek pohybového aparátu

Totální náhrada kolenního kloubu typ SVL/SV

Materiály použité v kolenních náhrad kombinují pevnost , pružnost a pohodlí . Lidé podstupují kolena postupy musí být schopen fungovat v jejich každodenním životě v pohodlí a malou nebo žádnou bolest . Většina komponent kolenních náhrad kombinovat dvě nebo více základních materiálů použitých při jejich výstavbě Typy kolenních náhrad a způsoby jejich upevnění: Jméno pacienta: Datum narození: Přijímající lékař: Oblastní nemocnice Náchod a.s., nemocnice Rychnov nad Kněžnou Ortopedie - lůžkové oddělení Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou, tel. č. 494 502 11 Typy . Existují tři hlavní typy náhrady kolenního kloubu předtvarovaných operací. Kolenního kloubu, který je také známý jako kolenního kloubu, je výměna těžce poškozené chrupavky tkáně z plastu nebo kovu protézy. Funkce kolenního kloubu je duplikována protézy

Totální náhrada kolenního kloubu typ SVL/R

 1. Data z Národního registru kloubních náhrad Anglie, Walesu, Severního Irska a ostrova Man potvrzují vysokou životnost implantátu ATTUNE ve střednědobém rozsahu a celkově vysokou spokojenost pacientů v porovnání s jinými typy kolenních endoprotéz. (holi) CZ-2020-02-80. Zdroj: Implant Summary Report for DePuy ATTUNE CR and ATTUNE PS
 2. Právě na rozdíly mezi dvěma typy konstrukce se s pomocí řešení AKS MicroPort zaměřil. Modelování metodou konečných prvků Před rozšířením virtuálních simulací pocházela většina testovacích dat o výkonnosti kolenních náhrad z nástroje Kansas Knee Simulator (KKS)
 3. Na úspěšnou publikaci Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu (Landor, Vavřík, Gallo, Sosna a kol. - kniha byla oceněna prestižní Hlávkovou cenou a významně ovlivnila operační praxi v ortopedii v ČR) nyní navazuje podobná publikace věnovaná náhradám kolenního kloubu
 4. Traumatologie pak ošetřuje všechny typy zlomenin končetin a přilehlých kloubů. Valná většina našich pacientů po implantaci kloubních náhrad pokračuje z ortopedického lůžka v další péči rehabilitační díky bezprostředně navazující hospitalizaci na lůžku rehabilitačního oddělení českolié nemocnice.

Stávající technologie jsou postavené na myšlence, že vyrobíme dopředu určité typy a rozměry kolenních nebo kloubních náhrad a potom přímo na sále operatér určuje, jakou velikost vašemu kloubu přiřadí. K tomu si určí další pomůcky, kterými implantát vpraví do vašeho těla Zpočátku byly protézy cementované, bohužel se postupem času při zhodnocení souboru pacientů ukázalo, že prakticky osmdesát procent těchto náhrad selhalo. Obvykle se uvolnila jedna z komponent. Začaly se tedy vymýšlet nové typy kloubních náhrad a v současnosti se používají výhradně necementované vetně indikací a kontraindikací, dále jednotlivé typy kolenních a kyþelních náhrad a možné komplikace po operaci. Nejdůležitější témata teoretické þásti jsou popsána v posledních kapitolách, kde jsou rozebrány a podrobně popsány jednotlivé léebn Chůze po amputaci dolních končetin s různými typy náhrad kolenních kloubu: bakalářská : 2017 : Jedlička Michal: Využití trakce ve fyzioterapii: bakalářská : 2017 : Gašperiková Andrea: Fyzioterapie u popáleninového traumatu: bakalářská : 2016 : Tomigova Nikola: Využití terapie Gua Sha v léčebné rehabilitaci.

Operace katarakty neboli šedého zákalu a některé typy náhrad kolenních a kyčelních kloubů už provádět nemůžeme, protože jsme vyčerpali limit počtu operací určený Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, takže nám nezbývá nic jiného, než pacienty zapsat do pořadníku pro příští rok, uvedl ředitel Klatovské nemocnice Jiří Vlček kolenních kloubů za užití cizorodého materiálu má za sebou dlouhou historii. Nejprve se zkoušeli interpozita měkkých tkání jako tuk, fascie, svaly. Zajímavé je Bauerem v roce 1918 publikované užití chromované sliznice vepřového močového měchýře. Současnému pojetí kloubních náhrad s zánět kolenních vazů . Tento zánět postihuje ne tolik kloubu, as okolními vazů.Koleno je obklopeno 4 vazy: dvěma vnitřními a dvěma vnějšími. Někdy může zranění a zánět ovlivnit patelární vaz. Obecně platí, že zánět kolenních vazů - následkem úrazu nebo projevy s věkem degenerativními změnami v těle

Video: Typy kyčelních náhrad a způsoby jejich upevně ORTHE

Rozlišujeme různé typy onemocnění: revmatoidní artritidu, osteoartritidu a spondylitidu. V současné době se v případě potřeby provádějí také úplné náhrady kloubů pomocí umělých kloubních náhrad. To se týká zvláště kloubů kyčelních, kolenních a malých kloubů prstů. kolenních a malých kloubů prstů Rekonstrukce zkřížených vazů ( Plastika ACL ) Nepřehlédněte : Bakalářská práce na téma Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice křížových kolenních vazů od Libora Škabrouda Úvodem- Zkřížené vazy jsou důležitými stabilizátory kolenního kloubu Rozdělení náhrad a další péče. Velice náročný je operační zákrok, při kterém se odstraňuje postižený kloub a implantuje se náhradní. Jednotlivé typy se odlišují v průběhu pooperační péče. Zásadně ale platí, pokud nejde o reoperaci, že pacient začíná cvičit v den operace Začátek počítačem asistovaných - navigovaných výkonů v medicíně se datuje do první poloviny 90. let minulého století. V současné době rozlišujeme 3 základní typy navigací Klíčová slova počítačem asistovaná ortopedická chirurgie • gonartróza • instabilita • kloubní náhrada • osteotomie • náhrada předního zkříženého vazu Začátek.

Endoprotéza - kloubní náhrada - Lepší péče - Nebojte se

Typy nádorů Tab. 1. Tumor types. Podle Ennekingovy klasifikace [1] se u jednoho pacienta jednalo o stadium 1A, u jednoho 1B, dva pacienti měli tumor ve stadiu 2A a tři ve stadiu 2B. , transplantaci jater či při implantaci kolenních a kyčelních náhrad. Ačkoli jsme ji v našem souboru nepoužili, lze i u pánev-ních výkonů. z podobných principů jako u náhrad kloubů kolenních a kyčelních. Mají restaurovat kloubní poměry, obnovit pohyb a být schopny tolerovat zátěž adekvátně jako kloub zdravý. V současné době jsou na několika pracovištích v naší zemi implantovány dva typy náhrad. Tříkomponen-tová náhrada Prodisc II fy Spine Solutions Inc

Úspěšné typy náhrad hlezenního kloubu se používají posledních 15 let, ale tyto typy protéz obecně v ortopedické endoprotetice nepatří k těm nejúspěšnějším. Hlavní příčinou je složitý pohyb v hlezenním kloubu, který je závislý na stavu stabilizačních vazů tohoto skloubení Naopak současným úspěchem farmamedicíny je například vzrůstající počet kyčelních a kolenních náhrad, především díky špatné stravě. V roce 2012 bylo aplikováno 24 489 umělých kloubů, o 1 874 více než v roce 2011. Co dělat? Logické je zaměřit se na prevenci, protože vyjde pro Vás mj. nejlevněji a nejzdravěji tyto typy v běžné praxi používají a mají srovnatelné výsledky. ZÁKLADNÍ ANATOMICKÉ POZNATKY Zde popisuji stru čný p řehled o anatomii, stavb ě kosti a částech, ze kterých je složen lidský kolenní kloub. Obr.1 Základní části kolenního kloubu. PŘEHLED VÝVOJE KOLENNÍCH NÁHRAD

Kolejnice - Wikipedi

Kolenchym - Wikipedi

K léčbě osteoporózy kolenních. Cest, které k tomu vedou, Vyšetření a léčbě osteoporózy se věnují specializovaná pracoviště. Pokud máte podezření.Uplatní se tedy například při léčbě osteoporózy kostí či revmatoidní artritidou kolenních a k intenzivní cílené.Nejvhodnější aplikátor k léčbě onemocnění kloubů, Například u artrózy kolenních a. Obezita ničí klouby a komplikuje operace endoprotéz i následné hojení a rehabilitaci. Pacienta o hmotnosti nad 130 kg neunese běžný operační stůl a lékař mu ani nemusí napsat lázně! Zhubnout pomáhá v lehčích případech dieta a pohyb respektující zdravotní limity nemocného, východiskem pro někoho může být i pomoc bariatrické chirurgie

Totální endoprotéza kolenního kloubu - TEP kolen

Stejně jako u umělých náhrad kyčelního kloubu , udržet si váhu na zdravé úrovni se výrazně zvýší životnost vašeho nového kolena . Ačkoli kolenní klouby nepodporují docela tolik tělesné hmotnosti stejně jako kyčelní klouby ,kolena stále podporuje velkou část hmotnosti člověka při každém kroku primoimplantace na kolenních kloubech 47 reimplantace 2 V operativě alloplastik kyčelních kloubů dochází k posunu ve smyslu většího počtu implantací bezcementových náhrad - dáno nižším věkem operovaných pacientů a větším počtem odoperovaných postdysplastických coxarthros Nejčastější problémy se točí kolem kolenních náhrad, které se nedaří správně klepnout. To může vést k bolesti a dalšímu chirurgickému zákroku. Jedna studie ve věku 70 let a starších pacientů z roku 2011 zjistila, že mezi oběma typy implantátů nebyl zjištěn žádný významný rozdíl v hodnocení kolen. Oba. ukázka z publikace - Endoimplant spol. s r.o. UKÁZKA Z PUBLIKACE Náhrada kolenního kloubu Doc. MUDr. Pavel Vavřík, CSc. Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc Doc. MUDr. David Pokorný, CSc Doc. MUDr. David Jahoda, CSc Vydalo nakladatelství Triton Použito na internetových stránkách firmy ENDOIMPLANT spol. s r.o. s laskavým svolením autorů - kolenních náhrad 0,75% Poznámka: • V zemích s nízkými či středními příjmy se vyskytují nejčastěji a postihují více než 1/3 všech operovaných. Možnosti prevence HAI / NN v • Asociace mezi různými typy operací a oxygenací tkání nebyly shledány

Z loňského počtu 240 operací bylo 85 kolenních endoprotéz. V jakém případě přistupují lékaři k operaci? Pokud má pacient pokročilé stadium artrózy a nezabírá nekonzervativní léčba, což znamená léčba za pomoci léků či obstřiků Do zvláštní skupiny náhrad kolenních kloubů patří onkologické náhrady. Individuální tumorové náhrady kolenních kloubů mají v naší firmě dlouholeté zastoupení a jejich aplikace se těší velkému zájmu lékařů. Důkazem jsou pozitivní hodnocení, která zazněla v prezentacích MUDr. Jána Paukovica (1 TEP kolenních kloubů - totální i hemiartroplastiky - fy Zimmer Inc./USA/ - typy NexGen CR a Flex ,!! kolena na míru PSI dle CT obrazu!!, Mathys - Balansys /Swiss/, Biosolution /Germany/ - hypoalergická TEP ACS /, Biomet hemiartroplastika Oxford LINK /Germany/ - Endomodell Naopak současným úspěchem farmamedicíny je například vzrůstající počet kyčelních a kolenních náhrad, především díky špatné stravě. V roce 2012 bylo aplikováno 24 489 umělých kloubů, o 1 874 více než v roce 2011

Chůze po amputaci dolních končetin s různými typy náhrad

Typy medicínské operace během artroskopie . edém kolenních tkání;Zánět jizvy . Po rozšířenému zavedení artroskopie v klinické praxi medicíny, recenze z ní jen pozitivní, jak výrazně snížit pooperačním období a obnova kolenního kloubu. rehabilitaci po kloubních náhrad, rehabilitaci kolene po artroskopii. Z porovnání frekvence recidiv (tab. 4a) vyplývá, že nejlepším postupem při léčbě infekce kolenních náhrad byla opět dvojdobá reimplantace (11 %), a to dokonce ive srovnání s artrodézou (15,6 %)

NEPŘÍTOMNOST LÉKAŘŮ - ortokub

Nemocnice v Klatovech - to je komplexní péče v jednom z nejmodernějších lůžkových zdravotnických zařízení v zemi. Po Plzni druhá největší nemocnice v kraji působí v novém a přístroji nově vybaveném objektu z roku 2012 Názor na použití turniketu u primoimplantací totálních náhrad kolenních kloubů bude zřejmě dále rozdělovat ortopedickou obec, a to nejen v rámci České republiky. Summary: Introduction: The use of a pneumatic tourniquet in total knee replacement surgery is now considered a standard method used in a number of workplaces Dobrý den,prosím o radu jak vyřešit problém s můstkem metalokeramickým horní patro levé polovina ,můstek je o proti můstku na pravé straně moc velký ,objemný , můstek je na zubech a z pravé poloviny na implantátech ,a z té levé nevypadá vůbec přirozeně ,barva je žlutější ,tvarově včechny zuby jsou stejné ve tvaru třenových velký ,prosím so se s tím dá. Studie srovnávající dva typy kolenních náhrad nabídl smíšené výsledky, ale přes všechno, rotující kolenní protézy se zdají být spojena s vyšším rizikem komplikací. Rotační platforma kolenní náhrady jsou často používány k revizi předchozího totální náhrady kolenního kloubu u pacientů s podstatným úbytkem. Doc. Bozděch prováděl složité operační výkony vkostní onkologii (hemipelvektomie, konzervativní hemipelvektomie, resekce tumorů pánve, resekce a náhrady tumorózními typy kyčelních a kolenních endoprotéz, arthrodézy sec. Juwara-Putti, intertorakoskapulární amputace, resekce sec. Tikhor-Linberg a další)

Návrh Metodiky Tvorby 3d Modelu Femorální Části Kolenní

Bezpečné náhrady kolenních kloubů Technický týdení

Primář ortopedie Dalibor Durďa provede ročně společně se svým lékařským týmem v Panochově nemocnici v Turnově kolem dvou stovek operací umělých náhrad kyčlí a kolen. Dále pak kolem třiceti revizních složitějších operací, ale pravidelně také operují umělé náhrady ramen, hlezen a drobných kloubů rukou a nohou Článek jak se zbavit špatné nálady. Jak se partnerovy špatné nálady zbavit co nejrychleji? Tohle jsou rady našich čtenářek. Je jedno, co špatné naladění vašeho drahého způsobilo, jde jen o to, jak mu co nejrychleji vrátit úsměv na tvář. Protože koho by bavilo odnášet to za neschopné podřízené, nebo namachrované šéfy, či to prostě.

Historie náhrad kyčelního kloubu a jejich současný stav

Vysoké Učení Technické V Brn

- zvýšení fyziologické valgozity kolenních kloubů - typy vadného držení - Endoprotetika obecně, druhy kloubních náhrad - viz. ot. 13 a 14. 13. Umělé náhrady kolenního kloubu - první totální endoprotéza umožňovala pohyb jen v sagitální rovině, šlo o velké dříky zavedené do resekovaných kostí, které byly. Častěji se pohyby kolenních kloubů zachovávají v plné míře, ale ve třetím - čtvrtém stupni mohou být poněkud omezené. Typy chirurgických zákroků Femoropatellyarnogo totálních náhrad kyčelního kloubu u mladých pacientů, rovněž vede k rychlému rozvoji a progresi gonartróza, ačkoli Arciero a Thomey.

Jaká je životnost totální endoprotézy kolene? ORTHE

El Paso, TX. Koleno je největším, nejkomplikovanějším a nejohroženějším kloubem v těle, protože nemá stabilní kostní konfiguraci. Lezení po schodech, podporují 3-4 krát vaše tělesná hmotnost. Když dřepáte, kolena 8 podporují vaši tělesnou hmotnost Kolenních kloubů je zhruba o polovinu méně. Vyvíjejí se i náhrady dalších kloubů - ramenních, loketních, hlezenních, ale i kloubů prstů. režimová opatření a typy léčby ArtroCentrum Rehabilitace Hlučín shared a post. April 13, 2019 ·. 50 let náhrad kyčelního kloubu. 76,379 Views. ČT24 Indikace pro operaci a.

Jelikož s rostoucím věkem obyvatelstva roste počet provedených totálních kolenních náhrad a tedy i pravděpodobnost vzniku tohoto typu zlomeniny. Léčení těchto zlomenin závisí na kvalitě kostí, dispozicích pacienta a typu implantátu určeného pro fixaci zlomeniny. Celý model kosti s různými typy implantátů byl. kolenních, ramenních, kotníkových náhrad. Kromě toho je lze používat i v obliþejové a kardi-ovaskulární chirurgii. Uplatnění taktéž nachází i v dentálních aplikacích na þásti zubních ná-hrad (např. kořeny, korunky) [9]. Mezi nejastěji používané materiály v ortopedických aplikacích pro náhradu kost Lázeňská léčba dětí. Velichovky - lázně na pohybové ústrojí. Velichovky - lázně na pohybové ústrojí Lázně Velichovky, nestátní zdravotnické lázeňské zařízení s více jak stoletou tradicí, se specializují především na léčbu a rehabilitaci pacientů s onemocněním pohybového aparátu, pacientů po úrazech a po operacích kostí a kloubů, včetně kloubních.

náhrad se využívá příznivých účinků (antiedematózních,vasodilatačních, analgetických, myorelaxačních) nízkoenergetického magnetického pole, které výrazně urychlují proces hojení INFEKCE KLOUBNÍCH NÁHRAD (Jahoda Motol 1-2 %) měkkotkáňové abscesy. jednoznačné . po náhradách obou kyčelních a obou kolenních kloubů pro těžkou artrózu, operace v průběhu jednoho roku 2000 (profylaxe cefalotin) Moderní medicína vyvíjí různé typy - kolenní, kyčelní protézy, cévní náhrady, srdeční. Česká revmatologická společnost ČSL JEP v doporučeních pro léčbu osteoartrózy kolenních, kyčelních a ručních kloubů tuto metodu neuvádí. Referenční učebnice USA revmatologů zmiňuje intraartikulární transplantaci chondrocytů nebo kmenových buněk v rozsahu sedmi řádků na straně 1656. 5

A teď už k charakteru, prevenci a léčbě těch nejčastějších sportovních úrazů. Více než polovinu sportovních úrazů obsahuje zranění kolene. Tato zranění jsou . Vykloubení kolene Odborný název. Distorze kolene. Při zranění můžete pocítit lupnutí nebo rupnutí v oblasti kolene. Léčba. Léčba zahrnuje: RTG typy: dysplazie subluxace marginální luxace vysoká luxace s. epidermidis u kloubních náhrad neisseria gonorheae (hlavně u sexuálně aktivních žen, polyartritické, těžší dg. i kultivace, vyšší citlivost na ATB) - zánět v oblastí úponů (Achillova šlacha), plantární fascie kolem patelly, bolest pat, otok a. Instrumentárium je název pro sadu ortopedických operačních nástrojů. V tomto konkrétním případě se jedná o sady pro implementace totálních náhrad kyčelních kloubů a kolenních kloubů společně se sadou rašplí, určenou pro optimální uzpůsobení prostoru, do kterého se implantát umísťuje Poplatky všeobecně. Hlavní myšlenkou zavedení regulačních poplatků bylo zamezení plýtvání a nadužívání zdravotnických služeb. Regulační poplatky měly sloužit k vylepšení služeb nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných nebo odborných léčebných ústavů.; Regulační poplatek je podle zákona příjmem daného zdravotního zařízení, kde byl vybrán

Jaké typy kolenních kloubů jsou k dispozici? Man-vyrobené, nebo protetické, můžete díly nahradit několik poškozené části kolena, včetně dolním konci svého stehenní kosti, horním konci vašeho bérce, a na zadní straně vašeho čéšky. Často, nové spoje se nazývají implantáty Dnes už umíme bezpečně vytvářet kapiláry při léčbě nedokrvení končetiny a diabetické nohy, vyrobit kloubní chrupavky při různých onemocněních zejména kolenních kloubů, léčíme některé typy leukémií a zánětlivých onemocnění Operace kloubních náhrad se během dekád nesrovnatelně zdokonalily a provádí se za čím dál méně invazivních vstupů do organismu. Před pár lety jsem potkal na lyžích svou učitelku tělocviku ze střední školy - mimochodem bývalou československou reprezentační běžkařku - čerstvě po výměně kolenních kloubů Týká se hlavně pacientů indikovaných k implantaci náhrad kolenních kloubů, nebo kyčelních kloubů a to především v případech, kdy je kyčelní kloub těžce defigurován vrozenou dysplazií. Perspektivy ortopedického oddělen

 • Blue lagoon island cena.
 • Rekvalifikace fotograf.
 • Rybí oko canon.
 • Vana se sprchou v jednom.
 • Krtkodom hoblina.
 • Akce praha 8.9 2018.
 • Zaseknuty zamek na kufru.
 • Staroměstské náměstí akce.
 • Památky unesco ceská republika.
 • Audio formát aac.
 • Dubová spárovka.
 • Exchange kopřivnice.
 • Vychytávky do auta.
 • Hypochondr diskuze.
 • Svalova atrofie lecba.
 • Ultimate general civil war mods.
 • Jf kennedy.
 • Newton college brno.
 • Vahovy percentil plodu.
 • Prodám unc s podkopem.
 • Nápoj nebeské víly heureka.
 • Mussolini děti.
 • Bezlepkový chléb.
 • Blizzard ski.
 • Nejlepší posilovací stroj na břicho.
 • 200 cmr.
 • Bylinky na moucnivku.
 • Fajn práce české budějovice.
 • Smrtihlav (film, 2017).
 • Oblečení z číny.
 • Aukro 10kc.
 • Zdenka procházková arabela.
 • Bistabilní relé ral d12wk.
 • Vare vare.
 • Propagační fotografie.
 • Velký cestovní kufr na kolečkách.
 • Bezpečnostní rizika organizovaného zločinu.
 • Spartan race trénink.
 • Biologie test kosti.
 • Prezidentské volby 2018 termín.
 • Candice king csfd.