Home

Karel čapek směr

KAREL ČAPEK (1890 - 1938) Pochází z Malých Svatonovic v Podkrkonoší. Po gymnáziu studoval filosofii v Praze, ale i v Berlíně a Paříži. Jeho všestranné zájmy vedou k novinařině - Národní listy, od r. 1921 Lidové noviny. Do literatury vstupuje s Almanachem na r. 1914. Jeho dílo lze rozdělit do několika období Autor: Karel Čapek. Přidal(a): gabriela . Život autora (Karel Čapek) Narodil se 9. Ledna 1890 v Malých Svatoňovicích u Trutnova; Téhož roku se rodina přestěhovala do Úpice; Studoval na pražské filozofické fakultě (zájem o pragmatismus - absolutní pravda Karel Čapek v našich článcích. Fotografky, které zvěčnily (nejen) smutného Karla Čapka. 1. 10. 2019 17:23 Před sto lety se narodila dvojčata Olga a Staša Jílovské. Sestry vyrůstaly obklopeny prvorepublikovou kulturní elitou, staly se známými fotografkami a za druhé světové války též pomáhaly odbojářům

Karel Čapek - novinář, prozaik, dramatik, představitel

pragmatismus = filozofický směr 20. století v USA, kritériem pravdy je užitečnost a skutečnost, zkušenosti; přispívali do Lidových novin; tzv. pátečníci - pravidelně se scházejí v Čapkově vile; Karel Čapek, Eduard Bass, Karel Poláček; Obsah: Postavy Tento směr se projevuje v mnohých dalších směrech dvacátého století jako futurismus a kubismus. Vitalismus Karel Čapek a Jiří Wolker. Světová moderna Francie Manifest symbolismu byl vydán roku 1886, který prohlašuje symbol za hlavní prostředek moderní poezie. Symbolisté byli inspirováni tvorbo Čapek se zabýval pragmatismem - filozofický směr, kritériem pravdy je užitečnost, hodnota, úspěšnost - pravdivé je to, co má praktický důsledek. -> pravda je relativní noetický = poznávací - práce z počátku 30. let - 3 romány s nezávislým dějem, spojitost - možnost poznání druhého člověk Karel Čapek) Existencialismus: Vznikl od slova existovat - být. Tento směr neguje vědu, pravdu a poznání považuje za subjektivní akt. Z toho vyplývá popírání rozumového poznání světa. Přichází uvědomění si smrti jako nutného konce, z toho vyplývá úzkost a vědomí osamělosti. Marxismus-leninismus; Fašismus; Nihilismu

pragmatismus - filosofický směr 20. století v U.S.A. , kritériem pravdy je užitečnost a skutečnost, zkušenost , všichni autoři přispívali do Lidových novin , kde se shromažďovala demokratická inteligence; Karel Čapek, Karel Poláček; Eduard Bass - román: cirkus Humberto, tzv. próza českého génia; 40. lét Karel Čapek (1890-1938) Česká literatura 1. pol. 20. stol. Česká meziválečná literatura - demokratický proud - Eduard Bass, Karel Poláček, Josef Čapek. Znaky - pragmatismus (filozofie - absolutní pravda je fikce, pravda je to, co se v praxi osvědčí). Karel Ččapek vydal seminární práci Pragmatismus Život autora: Karel Čapek (1890-1938) Český spisovatel, novinář, politik, překladatel a fotograf. Redaktor Národních listů a Lidových novin. Bratr Josefa Čapka. Studoval na Univerzitě Karlově, v Berlíně a Paříži. Pracoval v redakční radě, jako dramaturg, redaktor i učitel. Přítel TGM Karel Čapek se narodil 9. ledna roku 1890 v Malých Svatoňovicích do rodiny lékaře. Po krátké době se ovšem přestěhovali do Úpice. Měl ještě bratra Josefa a sestru Helenu. Karel dokončil gymnázium, poté se dostal na Karlovu univerzitu do Prahy. Zde studoval jazyky, estetiku a dějiny umění Karel Čapek vždy zdůrazňoval významnou úlohu kultury a inteligence při obhajobě humanismu a při kultivaci člověka a společnosti. Ví, že člověka je těžké přesvědčit. K tomu je třeba udělat mu životní zkušeností to, co dosud neznal, přivésti ho k tomu, aby prožil vztahy, jež dosud neměl

Bílá nemoc - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor-dila

- pragmatismus = filozofický směr 20. století v USA, kriteriem pravdy je užitečnost a skutečnost, zkušenosti - všichni autoři přispívali do Lidových novin, kde se shromažďovala demokratická inteligence - představitelé demokratického proudu: Karel Poláček, Eduard Bass, Karel Čapek Karel Poláče Karel Čapek vystudoval filosofii a estetiku na Karlově univerzitě. A právě zde absolvoval sérii přednášek dr. Edvarda Beneše o americkém pragmatismu, který v Čapkovi vzbudí veliký zájem a stane se mu velmi blízkým. Přijal základní myšlenky této filosofie a prakticky celý život z nich čerpal Josef Čapek v našich článcích. Sochař se smutnýma očima, který zemřel příliš brzy. 2. 8. 2019 15:04 I přes svůj příliš krátký život se Otto Gutfreund výrazně zapsal do historie českého umění první třetiny 20. století. Jeho díla jsou působivá, někdy znepokojující - a v současnosti tuze ceněná Karel Čapek byl můj hlavní autor v době končící puberty. S jeho příběhy se začal měnit můj pohled na svět. Byť reality jeho doby je naprosto jiná, než ta naše, přesto jsou mnohé jeho postřehy zatraceně nadčasové. Nad tím vším ční nádherná čeština Kniha: Bílá nemoc Spisovatel(ka): Karel Čapek Přidal(a): efka.havlickova Literární historie Společensko-historické pozadí Politická situace hospodářská krize 1929-33 ovlivnila politický i kulturní vývoj → reálný pocit ohrožení německým fašismem V ČSR se objevují fašistické skupiny (později napadají Čapkova díla) Druhá polovina 30. let - 1933 A. Hitler se.

Karel Čapek- Bílá nemoc Karel Čapek 9.ledna 1890-25. prosince 1938 žurnalista, prozaik, dramatik, překladatel, kritik, spisovatel knihovník v Národním muzeu, redaktor Národních listů a Lidových novin, tvůrce sloupku hodně cestoval-> podněty pro tvorbu demokrat, humanista, filozof (filozofický pragmatismus ROZBOR DÍLA: BÍLÁ NEMOC (KAREL ČAPEK) Literární druh a žánr: drama (divadelní hra); na pomezí činohry* a tragédie* Literární směr: vydání i premiéra r. 1937 - pozdní fáze autorovy tvorby; řazeno mezi jeho díla s protiválečnou a protinacistickou tematikou; české meziválečné drama* / demokratický proud* Slovní. Karel Čapek se narodil 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích. Patří k nejvýznamnějším českým dramatikům, prozaikům, novinářům a překladatelům 20. století. Studoval filozofii na UK v Praze i v Paříži a Berlíně. Kvůli své nemoci nemusel narukovat a bojovat v 1. sv. válce. Během války začal pracovat jako redaktor. Čapek srší vtipnými a bystrými postřehy, dokáže vyhmátnout povahu národa, nebojí se zobecnit (kupodivu s platností do současnosti) a nepoučuje. B) Karel Čapek jako utopista Dramatické a románové utopie zaneprázdňují spisovatele především v druhém období umělecké tvorby, tedy ve 20. letech

Karel Čapek: Bílá nemoc čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další Knihy - Český prozaik, dramatik, novinář a překladatel první poloviny 20. století. Narodil se u Trutnova, do obecné a měšťanské školy však chodil v Úpici, kam.. Karel Čapek - R.U.R., Válka s Mloky Pragmatismus filozofický směr, který vznikl ve 2. polovině 19. století v USA (od počátku 20. století pronikal do Evropy

Nemyslící, jen sledující jeden směr a jeden cíl. Obálku připravil Josef Čapek. Praha 1920. Foto: Reprofoto z výstavy Městské části Praha 10 Karel Čapek 130 (kurátorka Kristina Váňová) / Památník Karla Čapka / Archiv hl. m. Prahy - Sbírka dokumentů Prahy 10 / Památník národního písemnictví. Přesně před 80 lety zemřel, tedy 25. prosince 1938, zemřel spisovatel Karel Čapek. Před úterním polednem se přibližně dvě stovky jeho příznivců sešly u jeho hrobu na pražském Vyšehradě. Každoroční setkání pořádané ve výroční den jeho úmrtí zahájili za zvuků zvonohry z nedaleké chrámu svatého Petra a Pavla zástupci Společnosti bratří Čapků Čapek) pragmatismus: fil. směr, dle kterého je kritériem všeho užitečnost, prospěšnost ; Pátečníci: TGM, Čapci (J. Čapek - Povídání o pejskovi a kočičce), V. Vančura (Rozmarné léto), F. Peroutka (Budování státu) další představitelé: E. Bass (Cirkus Humberto), K. Poláček (Bylo nás pět Čapek ve své tvorbě odkazoval na základní lidské hodnoty - lásku, práci, víru, solidaritu a soudržnost. Tyto hodnoty dával do kontrastu s násilím, mocí, technickým rozvojem. Neustoupil fašistům a dál publikoval do novin. AUTOR. Život autora: Karel Čapek (1890-1938) Český spisovatel, novinář, politik, překladatel a.

Video: Karel Čapek OSOBNOSTI

Karel Čapek: Není ještě jiná politika? Karel Čapek jako bychom měli na směr větru. Přejeme si novou, spanilejší stranu, které bychom odevzdali své hlasy, - a tím si zase na jedno parlamentní období rázem odbyli svou vlastní politickou činnost. To vše může být v pořádku, ale je to trochu málo Karel Čapek (1890 - 1938): Povídky z jedné a druhé kapsy I. Beletristický text: A. Literární druh a žánr, literárněhistorický kontext, umělecký směr / tvůrčí skupina, údaje o autorovi ve vztahu k dílu Karel Čapek studoval na gymnasiích v Hradci Králové, Brně a Praze, absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (byl vždy výtečným studentem a prvního otištění svých děl se dočkal již ve 14 letech: jednalo se o tři básně, jež uveřejnil brněnský týdeník Neděle) Ten však ve svém krátkém dopise v článku pro etymologický slovník oxfordské angličtiny uvedl, že to není on, kdo s myšlenkou přišel. Slovo robot vymyslel jeho bratr, malíř a spisovatel Josef Čapek. Karel Čapek chtěl původně tvory ve své hře pojmenovat laboři, vycházel přitom z latinského slova labor, tedy práce 20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik

Literární směr/sloh: tvorba Karla Čapka spadá do meziválečného období (1918-1938), konkrétně demokratický proud v literatuře . Znaky: Autoři demokratického proudu: Poláček, Vančura, Bass, Josef Čapek; Karel Čapek byl tzv. pragmatista; Pragmatismus - filosofický směr, který staví do popředí lidské jednání, prax Téma Karel Čapek Druh učebního materiálu Prezentace, kvíz Metodický pokyn Pracovní list je zaměřen na procvičení základních údajů o životě a díle Karla Čapka Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora . filosofický směr vysvětlete Karel Čapek mluvíval a uvažoval s naším prvním prezidentem zhruba 9 let. Jak sám dodal, často spolu také mlčeli. Přesto, pokud dá člověk přednost tomu, jít vpřed, je to jediný smysluplný směr. Moudrost nepřichází bez bolesti a slz. Tyto myšlenky jsem v knize nečekala, předpokládala jsem spíše politické. Kategorie: Evroá literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči, Skuteč Charakteristika: Život Karla Čapka, zajímavosti a jeho díla.Rozbor díla R.U.R, Život Karla Čapka a jeho tvorba, díla Karla Čapk Karel Čapek zde vyjmenovává hlavní pohádkové osobnosti a jejich stručné charakteristiky - jsou to: hrdina, princezna, Popelka, zakletý, zlý, chytrák a Hloupý Honza. Eros vulgaris. V této kapitole se autor věnuje příběhům a knihám s erotickou tématikou. Lituje pisatelů, kteří musí psát celou knihu to samé dokola.

KAREL ČAPEK - VÁLKA S MLOKY LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: antiutopický* alegorický* román* (próza, epika) Literární směr: poprvé kompletně vydáno r. 1936 (v letech 1935-1936 vydáváno v Lidových novinách na pokračování) - závěr autorovy tvorby; česká meziválečná próza* Slovní zásoba Jde o směr, který v sobě zahrnuje zkušenosti a teze dlouhého vývoje filozofických názorů od nejstarších nám známých filozofií (Karel Čapek hovoří v té souvislosti o předpragmatismu), které do popředí staví věc, čin (z řeckého pragma) a bezprostřední zkušenost, a důraz klade n A tu ten, jejž považoval za toho a toho, k němu obrátí tvář neznámou a poněkud udivenou. V tom okamžiku ruka letící ke klobouku zaváhá, změní svůj směr a rozhodne se k nějaké nenápadné akci, například k podrbání za uchem, zatímco nadšený úsměv se honem předělá na lhostejné zašklebení. (Co vás nemá, pane

Karel Čapek - R.U.R. rozbor k ústní maturitní zkoušce z č

Literární a umělecké směry přelomu 19

KAREL ČAPEK V LETECH 1935 - 1938 . Dámy a pánové, milí hosté, Dovolte, abych Vás přivítala na dnešní konferenci věnované první republice. Z politického hlediska si jen málokdo nespojí období první republiky s prezidentem T.G. Masarykem, z hlediska kulturního pak s bratry Josefem a Karlem Čapkovými KAREL ČAPEK 9. 1. 1890 - 25. 12. 1938. Český prozaik, dramatik, novinář a překladatel první poloviny 20. století. Narodil se u Trutnova, do obecné a měšťanské školy však chodil v Úpici, kam se rodina přestěhovala. Roku 1901 nastoupil Čapek do gymnázia v Hradci Králové Karel Čapek - Proč nejsem komunistou. zpět na článek. Čapek V létech 1931-1932 ve své korespondenci s Tomášem Masarykem ho naléhavě nabádal, aby rozpustil parlament, zavedl diktaturu, stavy a fašistickou vládu jako v Itálii. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové. Kniha: Nikola Šuhaj loupežník Autor: Ivan Olbracht Přidal(a): CRO Více rozborů na Rozbor-dila.cz (Zasláno na Studijni-svet.cz) I. LITERÁRNÍ TEORIE - FORMA Literární druh: epika Literární žánr: románová balada (=prozaický epicko-lyrický žánr delšího rozsahu s tragickým koncem) Literární směr: socialistický realismus (=umělecký směr, který byl schválen roku. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz.

Karel Čapek - český spisovatel, dramatik a překladatel Utopická tvorba - sem řadíme jeho utopické romány a dramata, ve kterých Čapek kritizuje společenské problémy celé moderní společnosti, zároveň je zde často vyjadřována obava ze zneužití techniky proti člověku a v dílech je i patrná obava z nastupujícího fašismu Kategorie: Česká literatura od 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211, Mladá Boleslav Charakteristika: Rozbor díla Bílá nemoc od - Karla Čapka.Dílo je popsáno - žánr, literární žánr, literární druh. Dílo se dále rozebírá popisem jednotlivých postav, prostorem a časem Karel Čapek HORDUBAL (Hodrubal!☻) epika → próza → novela (spadá do noetické trilogie: Hordubal+Povětroň+Obyčejný život) česká próza 20. století → meziválečná literatura - demokratický proud, pragmatismus, Lidové noviny (+Bass...) Rok: 1933, Československ Čapek, Karel: R.U.R. Autor: - spisovatel, novinář (Lidové noviny), dramatik, režisér, prozaik, překladatel - představitel pragmatismu - Malá Svatoňovice, syn venkovského lékaře - studoval gymnázium, studoval na filozofické fakultě v Praze, studijní pobyt v Berlíně a Paříži - tvůrce sloupců, novinář - Lidové noviny a Národní listy - přítel TGM - autor slova.

Česká literatura v letech 1900-1945 - Wikipedi

Demokratický směr. blížili se k pragmatismu. Karel Čapek, Josef Čapek-Stín kapradiny, Karel Poláček-Bylo nás pět, Muži v ofsajdu, Eduard Bass-Klabzubova jedenáctka, Cirkus Humberto. Společenský proud. autoři kritizují. společenské poměry, nelehký úděl prostých lidí a dělníků. Ivan Olbracht-Žalář nejtemnějš Směr Budějovice - Praha. Veze s sebou to nejlepší ze své produkce. Účinkují: Martin Dobíšek, František Hnilička, Petr Hubík, Dana Ibragimová, Terezie Jelínková, Jan Kaštovský, Denisa Posekaná, Scéna: Karel Čapek Hudba:.

Bílá nemoc - rozbor díla k maturitě (6) Rozbor-dila

Přesto však nám Karel Čapek umožňuje zapojit vlastní schopnosti, vlastní rozum a vlastní zkušenosti a nechává nás dotvořit život letce v naší - v pořadí čtvrté povídce. Obyčejný život je spojením Čapkova života a fantazie. Jde v podstatě o vlastní životopis člověka, který tuší svou blízkou smrt 1920 Pohádka o babiččině zástěře Žernovská babička (Helena Františka, rozená Vítková), která je hlavní postavou tohoto díla, zemřela, když byly Heleně necelé dva roky. Byla velmi skromná a pracovitá. Se svým mužem bydlela v malé chaloupce, která byla vždy čistá a veselá. Na zahrádce chovali kromě slepic také kozu, husu a kobylku Lucku Karel Čapek, Anglie a anglický park . Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, nejprve mi dovolte, abych Vás zde všechny co nejsrdečněji přivítal a zároveň bych rád vyslovil své poděkování organizátorům této bohulibé akce za její realizaci, i to, že mne k ní přizvali

KAREL ČAPEK - R. U. R. LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: vědecko-fantastické (sci-fi) drama (divadelní hra) Literární směr: vydáno r. 1920 - počátek autorovy tvorby; české meziválečné drama Slovní zásoba: spisovný jazyk; název R. U. R. = Rossumovi Univerzální Roboti; poprvé ve světové literatuře se zde objevilo slovo (novotvar) robot (Karlu Čapkovi ho. Spisovatel a novinář Karel Scheinpflug (1869-1948) (16.12.2015) Policejní vyšetřování ilegální buňky KSČ v Brně v roce 1934 (8.6.2014) Ivan Olbracht - Obrazy ze soudobého Ruska I. (1920) (11.3.2014) František Langer - legionář, dramatik, spisovatel a pátečník (10.10.2013) Josef Čapek - malíř, spisovatel. Karel Čapek — český prozaik, dramatik, novinár, filmový scenárista, libretista, básnik a prekladateľ, literárny, divadelný a výtvarný kritik, estetik a filozof Viac o autorovi . 76 Povídky z jedné kaps zahrádka, nehotovost, podobnost, svět, podnikání, směr. Karel Čapek 223 český spisovatel 1890 - 1938. Podobné citáty Demokracie je jako zahrádka, kterou musíme zalévat, hnojit a vytrhávat z ní plevel, aby byla krásná a voňavá. Tak si na ni nenechme vyrůst bolševník Karel Čapek - Košťálová Michaela Knihy za hubičku v době koronaviru! Po dobu celostátní karantény zcela mimořádně dáváme k dispozici všechny balíčky kompletních knih za akční ceny, které jsme navíc ještě výrazně snížili

Karel Čapek: Povídky z jedné kapsy - Rozbor - Edufix

Především: pragmatismus není sobecká bezohlednost, pragmatismus je filozofický směr. U nás k němu bývá řazen Karel Čapek. Pragmatismus vznikl v USA v reakci na občanskou válku a jeho hlavní myšlenka spočívá v tom, že myšlení je nástrojem pro praktický život Většina z nich však americký pragmatismus méně či více desinterpretovala a tento směr se pro ně stal pouze úsekem cesty k jiné filozofii. Jelikož Karel Čapek ukončil svá studia disertační prací na téma Objektivní metoda v estetice se zřením k výtvarnému umění, položila jsem si otázku, zda se u něj pragmatické. směr viz cíl Bůh vidí cestu i tam, kde my ji nevidíme (Téma týdne) Bůh, Hospodin, mi každého rána probouzí sluch, abych ho poslouchal. A já se nezdráhám, necouvl jsem nazpět. (srov. Iz 50,4-7) Kdo se modlí, nemarní čas (Články) Modlitba je mocnou vnitřní vzpruhou, která nás přivádí k tomu, abychom svému jednání dali správný směr Umělecký směr vznikající v 90. letech minulého století. Vycházelo se z tvorby prokletých básníků. Symbolisté chtějí zachycovat svůj vnitřní svět pomocí konkrétních znaků (symbolů). proti člověku jako tehdy ve svých utopistických romá-nech a dramatech Karel Čapek. Vkládali naději do lidí, kteří se stroji.

Životopis: Karel Čapek (*09

Filozofie Karla Čapk

1) Ve kterém století se Karel Čapek narodil? Kolikáté výročí jeho narození v letošním roce vzpo Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising Karel Čapek. 1890 - 1938 Spisovatel, novinář, překladatel Zájem o filozofický pragmatismus Novinář - Národní listy, Lidové noviny, tvůrce sloupku Demokrat, humanista, filozofický typ spisovatele světové úrovně Žánrová rozmanitost, stylistické mistrovství, myšlenková závažnost, vytříbený bohatý jazy

Karel Čapek, CJ - Český jazyk - - unium

 1. V prvních letech po 1.sv. válce vzniklo v české literatuře mnoho děl, která reagují bezprostředně na válečné prožitky. Autoři většinou pojímají válku jako nesmyslné vraždění např. Fráňa Šrámek (Žasnoucí voják), Jan Weiss (Barák smrti). Linii této tvorby tvoří tzv. Legionářská literatura, tj. díla inspirovaná bojem a osudy legionářů, zejména v.
 2. Z nádraží jsme se vydali přes obec směr po hlavní silnici k Janovicům. Hned za obcí jsme odbočili vlevo a po polní cestě pokračovali k vrcholu Starosti 551 m n. m.. Zde bylo sněhu již více než u nás doma. Chvíli jsme šli po louce a pak lesem, než jsme narazili na lesní cestu
 3. Karel Čapek, člověk společensky rozumný - Michal KROUPA . Soustředí se na genezi jeho osobnosti a osvětluje směr jeho filozofického myšlení. Druhá část práce je věnována rozboru Čapkova díla. Tento rozbor je rozdělený na další dva úseky
 4. Koncem roku 1924 publikuje Karel Čapek v článku Ignoramus a ignorabimus svoje relativistické krédo, za které ho budou hlupáci napadat i po jeho smrti. Velikost toho textu je v tom, že na rozdíl od jednostranně myslících lidí, tvrdě prosazující jen jednu svoji pravdu, Čapek chápe názor jako neustále se vyvíjející směr.
 5. Čapek´s pragmatism and of an american pragmatism of William James. It understands primary importance of Karel Čapek in emphasizing of human and humanity. It tries to show, that pragmatism was in case of Karel Čapek also issue of faith, rather taken as relation to trust in human and World than religious belief
Snadná maturita

Rozmarné léto je napsané ve stylu poetismu. Poetismus je pouze český směr 20.let 20. stol., za jeho zakladatele v literatuře je považován Vítězslav Nezval (Edison, Pantomima). Tento směr vychází z představ a obraznosti, hodně využívá volné asociace. Mezi další autory píšící poetistická díla patří např O který filozofický směr se Karel Čapek svým dílem nezajímal? ? relativismus ? scholastika ? agnosticismus ? pragmatismus; Ve své divadelní hře R.U.R. vyjadřuje Čapek: ? varování před blížící se válkou ? relativitu pravdy ? obdiv k převratným vynálezům, které skokově posouvají lidstvo kupředu. Sdružení kolem časopisu Moderní revue - Karel Hlaváček, Jiří Karásek ze Lvovic, Arnošt Procházka Světový stoupenci - Oskar Wilde, něm. Nitzke IMPRESIONISMUS - vzniká jako směr ve výtvarném umění, Francie 1874 - výstava (obrazy)- měli zářivé barvy, zobrazovali jednu situaci v různých denních dobác

Karel Čapek - R.U.R. (rozbor) (2) Čtenářský deník ..

 1. Tento web patří pod skupinu webů Studijni-svet.cz, která nabízí tisíce vypracovaných maturitních otázek z pestré škály předmětů, prezentace nebo či recenze škol. Více Prezentace online Prohlížej Stahuj Nahrávej Prezmania.c
 2. A ještě Karel Čapek o Masarykovi: Moudrost, dušení velikost, vysoká a přísná mravnost, ano, to všechno je pravda, ale bylo v něm nad to něco vzácnějšího, něco neskonale prostého, byla to taková samozřejmá ryzost, neporušitelná vnitřní čistota a bezděčná, skoro plachá lidská důstojnost, byl to boží člověk
 3. William Shakespeare (Macbeth), Karel Čapek (Matka) Komedie (veselohra) humorné drama, které napodobuje skutečnost tak, aby na konci vyzněla komicky; objevují se zde postavy z nižší vrstvy, příběh má povětšinou dobrý konec; William Shakespeare (Zkrocení zlé ženy), Nikolaj Vasiljevič Gogol (Revizor), Moliére (Lakomec.
 4. Autor - Karel Čapek. Život a tvorba autora. pochází z Malých Svatoňovic ve východních Čechách, narozen 1890 v rodině venkovského lékaře. jeho bratr starší Josef také nadaný spisovatel a malíř - velmi blízký vztah, oba měli zálibu v zahradničení . studoval filosofii a literaturu, za první světové války pracoval.
 5. - inspiraci hledala např. u francouzského básníka G. Apollinaira - velkým impulzem pro novou generaci českých básníků byl překlad jeho Pásma (1920 přeložil Karel Čapek) Guillaume Apollinaire (1880-1918) - francouzský experimentální básník- syn dobrodružné polské šlechtičn

Karel Čapek (1890-1938) - 1. polovina 20. století - meziválečná doba. nejmladší ze tří dětí (Josef - malíř, spisovatel; Helena - autorka vzpomínkové knihy Moji milí bratři) spisovatel, novinář, fotograf, prozaik, dramatik, filmový libretista, básník a překladatel, literární, divadelní a výtvarný kritik, estetik. 1. Kniha Květy intimních nálad je dílem českého básníka Antonína Sovy. Poprvé vyšla r. 1891. Četla jsem vydání nazvané Květy intimních nálad a jiné básně vydanou Státním nakladatelstvím krásné lit Katalog vybraných autorů > Č > Čapek - Karel Čapek Katalog nakladatelství > O > Omega . KAREL ČAPEK. Český prozaik, dramatik, novinář a překladatel první poloviny 20. století. Narodil se u Trutnova, do obecné a měšťanské školy však chodil v Úpici, kam se rodina přestěhovala Karel Čapek - Anglické listy - ukázky [Literární doupě] Hyde Park. A když mně bylo nejsmutněji v zemi anglické - bylať anglická neděle, zamořená nevýslovnou nudou - pustil jsem se po Oxford Street; chtěl jsem jít prostě na východ, abych byl blíže vlasti, ale spletl jsem si směr a putoval jsem přímo k západu, pročež jsem se ocitl u Hyde Parku; říká se tam.

Bílá nemoc - rozbor knihy (3) RozborKnihy

 1. Karel Čapek - český spisovatel, dramatik a překladatelUtopická tvorba - sem řadíme jeho utopické romány a dramata, ve kterých Čapek kritizuje společenské problémy celé moderní společnosti, zároveň je zde často vyjadřována obava ze zneužití techniky proti člověku a v dílech je i patrná obava z nastupujícího fašismu
 2. Trapné povídky - Karel Čapek Úvod » Povídky z jedné kapsy - Karel Čapek » Povídky z jedné kapsy - Karel Čapek. Povídky z jedné kapsy - Karel Čapek. 20. 2. 2012. Případ dr. Mejzlíka. Tato povídka je o panu Mejzlíkovi, který začíná na policejní stanici. Jednou v noci chytne zloděje. aby jim ukazovala směr cesty.
 3. Karel Čapek - Spisy - Hordubal, Povětroň, Obyčejný život (1985) Čs. spisovatel Praha 1985, 420 stran, velmi dobrý stav. (H157
 4. Básník, spisovatel, překladatel, autor libret a písňových textů, výtvarník i vysoký státní úředník. To vše byl Vítězslav Nezval, jeden z největších českých básníků a ztělesněná kronika osudů 20. století. Od narození muže mnoha řemesel dnes uplynulo 120 let
 5. Jsem 31letý ilustrátor z Brna, tvořím pouze analogově, nejčastěji akrylem a tuší. Ilustruji knihy (Karel Čapek - Válka s mloky, Pavla Horáková - trilogie o hrobařících atd.), tvořím komiksy (AARGH!, Komiksová Kytice - balada Zlatý kolovrat), kreslím motivy plakátů, triček, longboardů a ostatních předmětů
 6. Kniha Bílá nemoc (Karel Čapek) stáhnout knihu pdf, epub, mobi Název knihy: Kniha Bílá nemoc (Karel Čapek) Elérhető fájlok: Kniha Bílá nemoc (Karel Čapek).pdf, Kniha Bílá nemoc (Karel Čapek).epub, Kniha Bílá nemoc (Karel Čapek).mobi Jazyk knihy: Český jazyk Podmínky pro stažení této knihy: zdarma Kniha Bílá nemoc (Karel Čapek).pdf Kniha Bílá nemoc (Karel Čapek.
 7. Na maturitu z literatury má student povinnost přečíst 20 knih z kánonu určeného školou. To však může být velmi zdlouhavé a navíc ̶ pouhé přečtení vám moc nepomůže. Potřebujete vědět spoustu dalších věcí, které z knihy nevyčtete. V tomto videu o knize Bílá nemoc se objevuje vše, co musíte vědět ̶ motivy a téma díla, [

Josef Čapek - Aktuálně

 1. Karel Čapek. 1936 (výpisky) Vy lidé pořád chcete nějaké války nebo co. Strach o peníze, to je to celé. A tomu se říká krize. Moře je veliké a oceán času nemá hranic; plivej do moře, člověče, a ono se nevzedme, spílej svému osudu, a nepohneš jím. To je tak pitomé, že by se to mohlo natočit
 2. Autor: Karel Čapek: Předseda G. H. Bondy zazvonil a povstal. Snad právě pro ten význačně samčí směr vývoje se tak silně uplatňuje u Andriase technické, tedy typicky mužské nadání. Andrias je rozený technik se sklonem k hromadnému podnikání; tyto sekundární mužské pohlavní znaky, totiž technický talent a smysl.
 3. Četba k maturitě - Karel Čapek, Bílá nemoc Autor Směr Kontext autorovy tvorby Literární druh a žánr Místo a doba děje Téma Děj Hlavní postavy Hlavní myšlenka díla Jazyk Kompozice Význam díla, přínos, ocenění . za 2.
 4. 5. Autorem následujícího textu je: Měla na sobě také plášť, ale smaragdově zelený, a černé vlasy stažené do tuhého uzlu. Bylo na ní vidět, že je nazlobená
 5. Válka s Mloky. Karel Čapek. DODATKY - RŮZNÉ - Dokumenty. 1 Srov. G. Kreuzmann, Geschichte der Molche. Hans Tietze, Der Molch des XX
Karel Čapek: Bílá nemoc | Desetiminutová literatura - YouTubeKarel Čapek: RUR | Desetiminutová maturitaKrakatit | ComicsDBPERSPEKTIVY ČLOVĚKA 64 MARXISTICKÝ SMĚR VE FRANCII | KnihyLotrando a Zubejda | DivadlaGianni Giansanti - Jan Pavel IIIvan Adamovič: Hlas krve - bazar | OdKarla

Karel Matěj Čapek- Chod - Kašpar Lén Mstitel (1908) - román o muži, který se chce pomstít svůdci své milé Josef Merhaut - Andělská sonáta (1900) - tzv. brněnské obrazy (útržky ze života v Brně) + příběh o manželské nevěře a očisty náboženského citu Karel Matěj Čapek-Chod - Větrník Karel Matěj Čapek-Chod - Větrník. Anotace: V této bakalářské práci se zabývám autorem první poloviny 20. století, Karlem Matějem Čapkem-Chodem. Zaměřuji se na dílo Větrník, které není čtenářům až tak známo, a to je také důvod, proč jsem si tohle téma vybrala. Cílem mé práce. Hyde park? To je takové velké prostranství, a kdo chce, může si přinésti židli nebo řečniště nebo vůbec nic a může začít povídat Karel Čapek - Krakonošova zahrada, ANTIKA A KŘESŤANSTVÍ Žlutá barva, barva zlata, jejíž směr je šikmý a lstivý, směr všeho, co se vlichocuje, barvaintrigantní, úlisná, nedůvěřivá, vyjadřuje pud zvířátka po životě, ale pud zchytralý, beroucí se zámyslnými oklikami, pud, jenž se krčí a plíží s charakterem. Lidem, kteří ve stáří zůstanou sami, by už za několik let mohli začít dělat společnost roboti s lidskou tváří. Na vývoji pečujícího společníka s umělou inteligencí pracují vědci z univerzity v Amsterodamu. Pečovatelku Alici v Praze představila jedna z jejích matek, profesorka psychologie Elly Konijnová Tentokrát se Václav Žmolík vydal na svůj výlet po méně známých místech české země podle knihy. Nevzal ovšem do ruky turistického průvodce, ale knížku Marie Šulcové Kruh mého času, ve které autorka popsala do té doby neznámé období v životě jednoho z nejslavnějších českých spisovatelů, Karla Čapka

 • Idnes se spatne zobrazuje.
 • Sopka veliš.
 • Škaredá středa.
 • Oprava dynama.
 • Katakomby (film, 2007).
 • Albi voodoo panenky.
 • Shazam film.
 • Klepání v bojleru.
 • C string zkusenosti.
 • Tkd taekwondo.
 • Pračka na ruční pohon.
 • Svítidla pro osvětlení obrazů.
 • Seborea co je to.
 • Harmony of the seas tickets.
 • Smrt stalina online.
 • Kapela svatby tábor.
 • Život v protektorátu.
 • Makulární degenerace sítnice léčba.
 • Výroba kamenných koulí.
 • Garage ostrava menu.
 • Simpson lego house.
 • Deset pentaklu.
 • Zlatý podraz online.
 • Zasilkovna.
 • Lindsey stirling tour 2019 europe.
 • Yoyo factory.
 • Svatební přípravy blog.
 • Netvor the duff.
 • Jak mít rád lidi.
 • Kurs mex peso euro.
 • Krtek a panda 6.
 • Chodnicky.
 • Subaru legacy 2.0i recenze.
 • Filtr na železo.
 • Forrest gump kniha online.
 • Jednotka 731 video.
 • Eldorado zážitky.
 • Cobra knipex.
 • Plastový dům.
 • 23 letni olympijske hry.
 • Repliky střelných zbraní.