Home

Sociálně kognitivní teorie osobnosti

Kognitivismus (z lat. cognoscere, kognitivní, poznávací) je teoretický přístup v psychologii, který se začal prosazovat od 50. let 20. století jako odpověď na do té doby převládající behaviorismus.Zaměřuje se zejména na vnitřní psychické pochody a snaží se o porozumění takovým mentálním procesům, jako je paměť, učení, myšlení nebo řešení problémů :: Harry S. Sullivan - interpersonální teorie psychiatrie Interpersonální vztahy, prototaxické, parataxické a syntaktické kognitivní procesy:: H. S. Sullivan - vývoj osobnosti Důležitost kojení pro dítě, koncepce dobrého a zlého prsu, vývoj osobnosti v 6 stadiích:: Erich Fromm - humanistická psychoanalýz Sociálně kognitivní teorie osobnosti (Albert Bandura) Osobnost v teorii sociálního učení (Julian B. Rotter) Dispoziční přístupy k teorii osobnosti. Personologické pojetí osobnosti (William Stern) Dispoziční teorie osobnosti (Gordon W. Allport) Rysová teorie osobnosti (Raymond B. Cattel) Teorie typů a rysů osobnosti (Hans J. Teorie - Sociálně kognitivní teorie osobnosti. Psychodynamické teorie neberou v úvahu mimořádnou komplexnost a různorodost odezvy člověka na životní realitu; Pudy a motivy nemohou vysvětlit variaci ve frekvenci a síle určitého chování v rozdílných situacích a ve vztahu k různým lide Autoři: Doc. PhDr. Jan Lašek, Ph.D., PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D. Název: Psychologie sociální a osobnosti Rok a místo vydání: 2014, Hradec Králov

teorie osobnosti natolik zaujaly, že jsem přečetl desítky knih od jednotlivých autorů, zaujaly mě i terapeutické směry, které z jednotlivých teorií vycházejí, a jejich specifické metody. Dalším důvodem bylo to, že jsem se před mnoha lety díky jistým koincidencí A. Osobnost Vymezení osobnosti Osobnost = souhrn psychických jevů v určitém člověku a zároveň jeho odlišnost, jedinečnost Je tvořena spojením - je esteticky, emocionálně a sociálně senzitivní Piagetova kognitivní teorie Postupně představím všechny sociálně-psychologické modely: teorii rolí, etiketizační a komunikační teorii.. Teorie rolí Za zakladatele této teorie jsou považováni G. H. Mead (1934) a R. Ponton (1936). Teorie rolí je vystavěna na předpokladu, že lidé zaujímají v sociální struktuře společnosti různé pozice Albert Bandura (* 4. prosince 1925) je kanadský psycholog ukrajinsko-polského původu. Patří k nejvýznamnějším představitelům behaviorismu i kognitivní psychologie.Je čtvrtým nejcitovanějším psychologem všech dob (po Burrhusu Fredericu Skinnerovi, Sigmundu Freudovi a Jeanu Piagetovi). K roku 2007 byl čtvrtým necitovanějším autorem v humanitních a sociálních vědách

Kognitivismus (psychologie) - Wikipedi

Teorie osobnosti PSYCHOWEB

 1. SEBEPOJETÍ Z POHLEDU SOCIÁLNĚ-KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE (Marek Blatný) 5.1 Úvod 5.2 Sociálně-kognitivní psychologie: historie a současný status 5.3 Definice sebepojetí 3.3.5 Pětifaktorová teorie osobnosti 3.3.6 Srovnání lexikálního a dispozičního přístupu k pětifaktorovému model
 2. Kognitivní model vývoje mysli. Inteligence. Vývoj řeči - předřečové aktivity, sociální kontext dorozumívání řečí - Kašpar Hauser, vlčí děti, teorie vývoje řeči (Vygotskij), pojem interiorizace, zóna nejbližšího vývoje. Charakteristika procesu učení, význam rituálů v předškolním věku
 3. 10.5 Self v sociálně-kognitivní teorii 8.1 Introspektivní východisko psychoanalytické teorie osobnosti 8.2 Anatomie psychického aparátuu podle Freuda: Id - Ego - Superego 8.3 Vědomí, nevědomí a funkce psychického aparátu 8.4 Alternativní hlavní motiv
 4. Teorie osobnosti - aktuální otázky, perspektivy integrace poznatků o osobnosti. Historie studia osobnosti - lidoznalecká a pseudovědecká linie psychologie osobnosti, počátky psychologie osobnosti, počátky empirických výzkumů v psychologii osobnosti, konstituční psychologie osobnosti a typologické teorie
 5. sociálně-kognitivní teorie, orientovaná rovněž převážně na mikrosystémy. Psychologie osobnosti a psychologie motivace Motivace souvisí s osobností velmi úzce. Motivy jsou mocné síly v lidském životě, které usměrňují, organizují prožívání a chování do velkých celků, a zároveň samy vyžadují integraci do celku.

Sociálně kognitivní teorie morálky Alberta Bandury Ivo Čermák Psychologický ústav Akademie věd ČR) Brno Meze kognitivních teorií morálky Vliv Piagetových a zejména Kohlbergových zjištění pro výzkum morálky v psychologii je tak silný, že jejich výzkumné paradigma je jen stěží překonáváno. Jejich pojetí připoutáv teorie kognitivní disonance (1957) navazuje na teorii sociálního srovnávání - implicitní teorie osobnosti - stereotyp - kognitivní heuristiky. determinanty posuzované osoby ovlivňující proces utváření dojmu - efekt primárnosti - efekt novosti sociálně nežádoucí. Kovariační teorie. Harold H.Kelley

Představitelé: N. E. Miller a J. Dollard (teorie nápodoby), A. Bandura (teorie observačního učení), J. B. Rotter. Psychoanalýza - její přínos pro sociální psychologii tkví zejména v chápání člověka jako dynamické osobnosti, která je formována jeho sociální a společenskou situací. [1 • Úvod do psychologie osobnosti • Utváření osobnosti • Psychoanalýza a odvozené teorie • Humanistická psychologie • Behaviorismus • Sociálně-kognitivní teorie • Rysové přístupy • Kognitivní stránka osobnosti • Motivace; Literatura. VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 467 s Test teorie osobnosti 10.05.2013 22:04 Informace k testu 15.5.2013 1) Jak vnímá osobnost psychoanylýza (Freud, Jung, Adler) 2) Jak vnímá osobnost humanistická psychologie (Maslow a Rogers) 3) Jak vnímá a zkoumá osobnpost sociálně- kognitivní psychologie (beraviorismus, neobehaviorismus, sociální teorie, + film) 4) Podstata rysové.

Psychologie osobnosti - Wikisofi

Albert Bandura - Wikisofi

Kognitivní trénink v praxi-- autor: Klucká Jana, Volfová Pavla Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti-- autor: Feuerstein Reuven, kol. Komplet 2 ks Dejme mozky dohromady-- autor: Brožek Ľuba, Poláková Barbora Studie z kognitivní psychologie-- autor: Chalupa Bohumí Kognitivní přístupy. 50-60.léta USA - kognitivní obrat vlivem vývoje v dalších oblastech (jazyk, kybernetika) Lidská mysl systém zpracování informací - zkoumání poznávacích procesů, blízké vazby na neurovědy. Experimentální směr, kvantitativní analýzy, modely, programování - značná redukce předmětu studi

Psychologie osobnosti - přehled téma

 • Soudkyně barbara všechny díly.
 • Halucinogenní žáby.
 • Multi window android.
 • Vlk mystika.
 • Ukazatele c.
 • Karaoke seznam.
 • Baby překlad.
 • Vliesové tapety co to je.
 • Solný důl ve wieliczce.
 • Slunečnice rostlina.
 • Doma tv online.
 • Zneužití záchranné služby.
 • Zrcadla lžou.
 • Nehoda cirkvice.
 • Nabíječka lenovo ideapad 320.
 • Clovek co nejí zeleninu.
 • Vetřelec online.
 • Kopřivy v truhlíku.
 • Rozměry kuchyňské desky.
 • Alza neo recenze.
 • Tpms hyundai i20.
 • Lom hamr sušice otevírací doba.
 • Aneurysma břišní aorty priznaky.
 • Stativ na světla.
 • Choroby celeru.
 • Enya may it be mp3.
 • Karl urban pan prstenu.
 • Filmy 3d chomikuj.
 • Fm anténa pokojová.
 • Endoskopická kamera k mobilu.
 • Džberová stříkačka bazar.
 • Facebook nejnovější příspěvky.
 • Running sushi praha 10.
 • Mini cooper 2019.
 • Stavba domu cena za m3.
 • Prasečí chřipka 2009.
 • Podlouhlá bedna pdf.
 • Intradermální pigmentový névus.
 • Inxs need you tonight.
 • Coschedule best time to post on facebook.
 • Weather.